slider-shadow

 

  • Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Aegean Omiros College προσφέρει πιστοποιημένες σπουδές Μεταπτυχιακού Επιπέδου στις Αναπτυξιακές Διαταραχές και στις Ειδικές Ανάγκες.
    
   Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απονέμονται οι τίτλοι σπουδών Advanced Professional Diploma in Developmental Disorders and Special Needs και Advanced Professional Certificate in Developmental Disorders and Special Needs από την Κρατική Αρχή Πιστοποίησης της Σκοτίας, Scottish Qualification Authority (SQA).
    
   Πρόκειται για ευέλικτα πιστοποιημένα προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου, με διάρκεια από ένα έως πέντε έτη, σχεδιασμένα να καλύψουν τις απαιτήσεις της μεταπτυχιακής κατάρτισης στην ειδική αγωγή. 
    
   Μετά την απόκτηση των τίτλων αυτών οι κάτοχοί τους λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων [EQF] κι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης Master σε συναφές αντικείμενο σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
    
   Στον πιστοποιημένο κύκλο μετεκπαίδευσης-εξειδίκευσης δυνατότητα συμμετοχής έχουν ειδικοί που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε εκπαιδευτικά ή κλινικά πλαίσια, υποστηρίζοντας άτομα με Αναπτυξιακές Διαταραχές και Ειδικές Ανάγκες.
    
   Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
    
   • τελειόφοιτους φοιτητές ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
   • πτυχιούχους  ανθρωπιστικών επιστημών, κοινωνικών επιστημών και επιστημών της υγείας
   • επαγγελματίες παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ψυχολόγους, παιδοψυχίατρους, λογοπεδικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.λπ., οι οποίοι επιθυμούν μεταπτυχιακή κατάρτιση στην ειδική αγωγή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους για ευέλικτο ωράριο.  
    
   Σε όλα τα μαθήματα οι υποψήφιοι θα αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στις Αναπτυξιακές Διαταραχές και στην Ειδική Αγωγή, με σκοπό την ανάπτυξη πολλαπλών επαγγελματικών δεξιοτήτων.  
    
   Οι συμμετέχοντες, στη μοναδική για τη χώρα μας εξειδίκευση, αφού καταρτισθούν στις πιο πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις, θα εκπαιδευτούν μέσω μαθημάτων προσομοίωσης και πρακτικής άσκησης, αναπτύσσοντας  κριτικό πνεύμα, ευρείες επαγγελματικές και κλινικές δεξιότητες.
    
   Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει εργαστηριακή εκπαίδευση και εξατομικευμένη-εποπτευόμενη και αξιολογούμενη κλινική πρακτική σε πλαίσια, φορείς και ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται το Aegean Omiros College.
    
   *Δυνατότητα πλήρους επιδότησης από τον πόρο ΛΑΕΚ 0,45%.
   ** Δυνατότητα συμμετοχής σε μεμονωμένα πιστοποιημένα μαθήματα των προγραμμάτων
   ***Δυνατότητα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
  • Τίτλος προγράμματος

   Advanced Professional Diploma /Certificate in Developmental
   Disorders and Special Needs

    

   Διάρκεια προγράμματος

   1-5 έτη

   Γλώσσα διδασκαλίας

   Ελληνικά

   Τίτλος σπουδών απονέμεται από

   Scottish Qualification Authority (SQA)

   Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα

   Πτυχίο Ψυχολογίας, Λογοθεραπείας,
   Παιδαγωγικών ή συναφών κλάδων

   SCOTTISH QUALIFICATIONS AUTHORITY-SQA

   Με έδρα τη Γλασκόβη, η Αρχή Προσόντων της Σκωτίας (SQA) είναι μη κερδοσκοπικός κυβερνητικός οργανισμός, που τελεί υπό την αιγίδα και εποπτεία της Κυβέρνησης της Σκωτίας και αποτελεί τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης.
   Σκοπός του SQA είναι να θέτει και να διατηρεί τα πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω πιστοποιήσεων και αξιολογήσεων που προσφέρονται σε σχολεία, Κολέγια, Πανεπιστήμια καθώς και στο χώρο εργασίας.
   Το SQA (Scottish Qualifications Authority) ηγείται παγκοσμίως στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης διαθέτοντας πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη προγραμμάτων και συστημάτων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.
   Επιπλέον, είναι εταίρος του Πλαισίου Πιστοποίησης και Πιστωτικών Μονάδων της Σκωτίας [SCQF], το οποίο συνδέεται με το αντίστοιχο πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων [EQF].
   Το SQA είναι Αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης από το ελληνικό κράτος (ΦΕΚ 1785/β/24.07.2013).
   Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Aegean College-ΟΜΗΡΟΣ προσφέρει σε συνεργασία με τον Κρατικό Οργανισμό Πιστοποίησης της Σκωτίας πιστοποιημένα προγράμματα μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης Μεταπτυχιακού Επιπέδου: Level 11 SCQF (Scottish Credit and Qualifications Framework) αντίστοιχο με Level 7 του EQF (European Qualifications Framework).

  • Μαθήματα 

   Ειδικά Θέματα Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Special Topics of Human Development) 
   Έγκαιρος εντοπισμός και εκπαίδευση παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Specializing in Early Identification and Education of Children with Specific Learning Difficulties)
   Παρέμβαση και διαχείριση των Αναπτυξιακών Διαταραχών (Specializing in Intervention and Management οf Developmental Disorders)
   Αξιολόγηση, διαφορική διάγνωση και παρέμβαση Αυτιστικού Φάσματος (Assessment, Differential Diagnosis and Intervention for Autistic Spectrum)
   Παρέμβαση και διαχείριση των Γλωσσικών Διαταραχών (Specializing in Intervention and Management of Language Disorders)
   Κατασκευή και χρήση υλικού θεραπείας για Αναπτυξιακές Διαταραχές και Ειδικές Ανάγκες (Construction and Use of Therapeutic Materials for Developmental Disorders and Special Needs for Health Specialists) 
  • Το Aegean Omiros College έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης.

   Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στους τομείς της Ψυχολογίας και της Λογοθεραπείας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών. Περιλαμβάνει παράθυρο μονής κατεύθυνσης, καθώς και οπτικοακουστική επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε ειδικές αίθουσες μαθημάτων εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Με αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές Ψυχολογίας και Λογοθεραπείας του Aegean College έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνεδρίες που διεξάγονται από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, ενώ παράλληλα την τάξη επιβλέπει και καθοδηγεί το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου.

   Το Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης διαθέτει ακόμη ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών και άλλων εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και πλούσιο υλικό παρέμβασης. Πέραν της παρακολούθησης, οι φοιτητές προχωρημένου επιπέδου αναλαμβάνουν έργο υπό την αυστηρή επιτήρηση των εκπαιδευτών τους προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Τόσο οι σπουδαστές του κλάδου Ψυχολογίας όσο και εκείνοι του κλάδου Λογοθεραπείας έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις παραδόσεις με την εφαρμογή της στο εμπειρικό πεδίο. Παράλληλα, οι φοιτητές και των δύο κλάδων καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας «διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης», σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παρέμβασης στους Τομείς Υγείας.

   Το Aegean Omiros College ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ουσιαστικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες των φοιτητών του, παρέχοντάς τους με υπευθυνότητα τα κατάλληλα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
  •  

Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

210.3211228 & 210.3800811
 
 • "Παρόλο που η επιχείρησή μου είναι μικρή μπόρεσα να κατανοήσω βασικές έννοιες που αφορουν τη λειτουργία της και να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που διδάχθηκα." 

   

   Νικόλαος Σαμαρίδης, MBA Leadership & Management Development 

   
 • " The schedule was flexible; lectures were conducted in a professional approach, with adequate resources and support. The experience has been delightful with such a rich culture, warm reception and receiving all the support l needed." 

   

  Nomonde Ncube, MBA Leadership & Management Development with Accounting and Finance

   

   
 • "Παρά την 10ετή προϋπηρεσία μου, βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μαθήματα όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ προσωπικές εμπειρίες με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου."

   

  Άννα Ακριβίδη, MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management

   
 • "Τα τελευταία 18 χρόνια, εργάζομαι σε ένα διεθνή τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και ένιωσα πως είναι απαραίτητο για την επαγγελματική μου εξέλιξη να αποκτήσω μία πιστοποίηση των γνώσεων που είχα αποκομίσει, αλλά και να τις εμπλουτίσω με νέες. " 

   

   Πέτρος Γιαννακόπουλος, MBA Leadership & Management Development with Marketing 

   
 • " Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έγκριτους επαγγελματίες από το χώρο της Ψυχολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου θεωρώ πως κατέχω πολλά εφόδια για τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ψυχολογίας." 

   

  Μαρία Πινγκούλη, BSc (Hons) in Psychology