slider-shadow

 

  • Το Aegean Omiros College προσφέρει πιστοποιημένες σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου στην ελληνική γλώσσα στις Τεχνικές Συμβουλευτικής και Προσωπικής Ανάπτυξης. 

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απονέμονται οι τίτλοι σπουδών Advanced Professional Diploma/Certificate in Experiential Counselling Techniques and Techniques of Personal Development από την Κρατική Αρχή Πιστοποίησης της Σκωτίας, Scottish Qualification Authority (SQA).

   Πρόκειται για ευέλικτα πιστοποιημένα προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου, με διάρκεια από ένα έως πέντε έτη, σχεδιασμένα να καλύψουν τις απαιτήσεις της μεταπτυχιακής κατάρτισης στην Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική.

   Με την απόκτηση των τίτλων αυτών οι κάτοχοί τους λαμβάνουν Μεταπτυχιακού επιπέδου πιστωτικές μονάδες (Credits) βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων [EQF] και έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης των μαθημάτων τους για την απόκτηση Master σε συναφές αντικείμενο σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

   Ειδικά σχεδιασμένα να προσφέρουν υψηλού επιπέδου κατάρτιση καλύπτουν εύρος Τεχνικών Συμβουλευτικής. Με θεματικές που αγγίζουν την Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική, καθώς και τη Συμβουλευτική Οικογένειας και Ζευγαριών, στόχο έχουν να εντοπίσουν και να προσφέρουν στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους εντάξουν ενεργά στον Τομέα, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητές τους μέσω τόσο της θεωρητικής όσο και της βιωματικής διδασκαλίας. Βασικό στοιχείο αποτελεί η εκμάθηση Τεχνικών και Μεθόδων Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για τους επαγγελματίες των οποίων κεντρικό σημείο αναφοράς είναι ο Άνθρωπος.

   Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

   •τελειόφοιτους φοιτητές ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
   •πτυχιούχους  ανθρωπιστικών επιστημών, κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας
   •επαγγελματίες παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ψυχολόγους, παιδοψυχίατρους, λογοπεδικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.λπ., οι οποίοι επιθυμούν μεταπτυχιακή κατάρτιση στις Τεχνικές Συμβουλευτικής και Προσωπικής Ανάπτυξης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους για ευέλικτο ωράριο.

   Σε όλα τα μαθήματα οι υποψήφιοι έρχονται σε επαφή τόσο με το θεωρητικό πλαίσιο των διαφορετικών Σχολών Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας όσο και με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρακτική τους εφαρμογή.

   Οι συμμετέχοντες, αφού καταρτισθούν στις πιο πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις, θα εκπαιδευτούν μέσω μαθημάτων προσομοίωσης και πρακτικής άσκησης, αναπτύσσοντας έτσι κριτικό πνεύμα καθώς και ευρείες επαγγελματικές και κλινικές δεξιότητες.

   Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει εργαστηριακή εκπαίδευση και εξατομικευμένη-εποπτευόμενη και αξιολογούμενη κλινική πρακτική σε πλαίσια, φορείς και ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται το Aegean Omiros College.


   *Δυνατότητα πλήρους επιδότησης από τον πόρο ΛΑΕΚ 0,45%
   ** Δυνατότητα συμμετοχής σε μεμονωμένα πιστοποιημένα μαθήματα των προγραμμάτων
  • Τίτλος προγράμματος

   Advanced Professional Diploma/Certificate in Experiential Counselling Techniques and Techniques of Personal Development

   Διάρκεια προγράμματος

   1-5 έτη

   Γλώσσα διδασκαλίας

   Ελληνικά

   Τίτλος σπουδών απονέμεται από

   Scottish Qualification Authority (SQA)

   Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα

   Πτυχίο Ψυχολογίας ή συναφών κλάδων και/ή εμπειρία στη Συμβουλευτική

   SCOTTISH QUALIFICATIONS AUTHORITY-SQA

   Με έδρα τη Γλασκόβη, η Αρχή Προσόντων της Σκωτίας (SQA) είναι μη κερδοσκοπικός κυβερνητικός οργανισμός, που τελεί υπό την αιγίδα και εποπτεία της Κυβέρνησης της Σκωτίας και αποτελεί τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης.
   Σκοπός του SQA είναι να θέτει και να διατηρεί τα πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω πιστοποιήσεων και αξιολογήσεων που προσφέρονται σε σχολεία, Κολέγια, Πανεπιστήμια καθώς και στο χώρο εργασίας.
   Το SQA (Scottish Qualifications Authority) ηγείται παγκοσμίως στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης διαθέτοντας πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη προγραμμάτων και συστημάτων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.
   Επιπλέον, είναι εταίρος του Πλαισίου Πιστοποίησης και Πιστωτικών Μονάδων της Σκωτίας [SCQF], το οποίο συνδέεται με το αντίστοιχο πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων [EQF].
   Το SQA είναι Αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης από το ελληνικό κράτος (ΦΕΚ 1785/β/24.07.2013).
   Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Aegean College-ΟΜΗΡΟΣ προσφέρει σε συνεργασία με τον Κρατικό Οργανισμό Πιστοποίησης της Σκωτίας πιστοποιημένα προγράμματα μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης Μεταπτυχιακού Επιπέδου: Level 11 SCQF (Scottish Credit and Qualifications Framework) αντίστοιχο με Level 7 του EQF (European Qualifications Framework).

  •  

   Μαθήματα

   Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής (Theoretical perspectives and fundamental skills of experiential counselling techniques)
   Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής Οικογένειας (Theoretical perspectives and fundamental skills of experiential family counselling techniques)
   Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής Ομάδων (Theoretical perspectives and fundamental skills of experiential group counselling techniques)
   Εφαρμογή στην Πράξη της Συμβουλευτικής Ζευγαριών και Οικογένειας (Applications to practice of couple and family counselling techniques)
   Εφαρμογή στην Πράξη της Συμβουλευτικής Ομάδων (Applications to practice of group counselling techniques)
   Τεχνικές και Μέθοδοι βελτίωσης Προσωπικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (Δεξιότητες Προσωπικής Ανάπτυξης) [Techniques and Methods to improve personal and professional skills (Personal Development)]
  • Το Aegean Omiros College έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης

   Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στους τομείς της Ψυχολογίας και της Λογοθεραπείας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών. Περιλαμβάνει παράθυρο μονής κατεύθυνσης, καθώς και οπτικοακουστική επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε ειδικές αίθουσες μαθημάτων εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Με αυτό τον τρόπο οι σπουδαστές Ψυχολογίας και Λογοθεραπείας του Aegean College έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνεδρίες που διεξάγονται από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, ενώ παράλληλα την τάξη επιβλέπει και καθοδηγεί το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου. 

   Το Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης διαθέτει ακόμη ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών και άλλων εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και πλούσιο υλικό παρέμβασης. Πέραν της παρακολούθησης, οι φοιτητές προχωρημένου επιπέδου αναλαμβάνουν έργο υπό την αυστηρή επιτήρηση των εκπαιδευτών τους προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Τόσο οι σπουδαστές του κλάδου Ψυχολογίας όσο και εκείνοι του κλάδου Λογοθεραπείας έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις παραδόσεις με την εφαρμογή της στο εμπειρικό πεδίο. Παράλληλα, οι φοιτητές και των δύο κλάδων καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας «διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης», σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παρέμβασης στους Τομείς Υγείας. 

   Το Aegean Omiros College ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ουσιαστικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες των φοιτητών του, παρέχοντάς τους με υπευθυνότητα τα κατάλληλα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
    

Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

210.3211228 & 210.3800811
 
 • "Παρόλο που η επιχείρησή μου είναι μικρή μπόρεσα να κατανοήσω βασικές έννοιες που αφορουν τη λειτουργία της και να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που διδάχθηκα." 

   

   Νικόλαος Σαμαρίδης, MBA Leadership & Management Development 

   
 • " The schedule was flexible; lectures were conducted in a professional approach, with adequate resources and support. The experience has been delightful with such a rich culture, warm reception and receiving all the support l needed." 

   

  Nomonde Ncube, MBA Leadership & Management Development with Accounting and Finance

   

   
 • "Παρά την 10ετή προϋπηρεσία μου, βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μαθήματα όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ προσωπικές εμπειρίες με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου."

   

  Άννα Ακριβίδη, MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management

   
 • "Τα τελευταία 18 χρόνια, εργάζομαι σε ένα διεθνή τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και ένιωσα πως είναι απαραίτητο για την επαγγελματική μου εξέλιξη να αποκτήσω μία πιστοποίηση των γνώσεων που είχα αποκομίσει, αλλά και να τις εμπλουτίσω με νέες. " 

   

   Πέτρος Γιαννακόπουλος, MBA Leadership & Management Development with Marketing 

   
 • " Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έγκριτους επαγγελματίες από το χώρο της Ψυχολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου θεωρώ πως κατέχω πολλά εφόδια για τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ψυχολογίας." 

   

  Μαρία Πινγκούλη, BSc (Hons) in Psychology