slider-shadow

 

  • Το HND in Business (Management)* είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών που με την ολοκλήρωσή του ο σπουδαστής λαμβάνει τον διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών Higher National Diploma. Το δίπλωμα αυτό αποτελεί πιστοποίηση γνώσεων και προσφέρει δυναμικές προοπτικές εργασίας. Δίνει, επίσης, τη δυνατότητα ένταξης, υπό προϋποθέσεις, στο τελευταίο έτος σπουδών του προγράμματος BSc (Hons) Business and Management που προσφέρεται στο Aegean Omiros College ή σε αντίστοιχα προγράμματα Διοίκησης που προσφέρονται από άλλα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς.

   Το πρόγραμμα HND in Business (Management) έχει στόχο να προσφέρει σφαιρική, επιστημονική γνώση, που σχετίζεται με τις πιο πρόσφατες τεχνικές διοίκησης, και να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες ικανότητες με τις οποίες θα μπορούν να αποδώσουν ουσιαστικά στο σύγχρονο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

   Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα HND in Business (Management) θα αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για το διοικητικό σχεδιασμό τμημάτων μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων.
    
   * Πρόγραμμα Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2
    
   Πρόγραμμα διαθέσιμο και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση
    
   Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΟΜΗΡΟΣ χρησιμοποιεί:

   Χρήση σύγχρονου e-learning συστήματος με δυνατότητα ανάρτησης εγγράφων, υποβολή assignments, forum για συνομιλία με τους καθηγητές και άλλους σπουδαστές, επικοινωνία μέσω e-mail, κ.λπ.
   Άριστη δόμηση των μαθημάτων από τους καθηγητές, με χρήση σημειώσεων, παρουσιάσεων, βίντεο και άλλων πρόσφορων τρόπων επικοινωνίας.
   Συγκεκριμένο σχέδιο μελέτης (Μονοπάτι Μάθησης) ανά διάλεξη.

   Ειδικοί σύμβουλοι για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση καταρτίζουν εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης για κάθε σπουδαστή.
   EDEXCEL
    
   Ο βρετανικός οργανισμός EDEXCEL είναι ο μεγαλύτερος φορέας χορήγησης τίτλων σπουδών της Μ. Βρετανίας, πιστοποιημένος από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας και ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος παγκοσμίως.
   Δραστηριοποιείται σε πάνω από 90 χώρες με περισσότερα από 5.400 κέντρα σε όλο τον κόσμο.
   Συνεργάζεται με υπουργεία και κυβερνητικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και αναμόρφωση εκπαιδευτικών προτύπων και πρακτικών, καθώς και με τον επιχειρηματικό κόσμο για την παροχή εξειδικευμένων ατόμων σε θέματα πρόσληψης, ανάλυση δεξιοτήτων, εκπαίδευσης προσωπικού και αξιολόγησης της εργασιακής απόδοσης.
   Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Aegean College-ΟΜΗΡΟΣ προσφέρει τα BTEC HND (Επίπεδο 5 στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων [EQF]) σε μία σειρά ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης. Το BTEC HND αναγνωρίζεται ευρέως ως ισοδύναμο των δύο πρώτων ετών και οδηγεί στην ένταξη σε πανεπιστημιακά προγράμματα.
  • Τίτλος προγράμματος

   HND in Business (Management)
   HND στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

   Διάρκεια προγράμματος

   2 χρόνια

   Γλώσσα διδασκαλίας

   Αγγλικά/Ελληνικά

   Τίτλος σπουδών απονέμεται από

   EDEXCEL/BTEC, UK

   Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα

   Απολυτήριο Λυκείου
   Δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων από συναφή προγράμματα υπό προϋποθέσεις.

   Συνέχεια σπουδών

   Δίνει τη δυνατότητα ένταξης στο τελευταίο έτος σπουδών του BSc (Hons) Business and Management

   Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη στην αγγλική γλώσσα και στη χρήση Η/Υ σε όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές.
  • Μαθήματα 1ου Έτους

   Επιχειρησιακό Περιβάλλον (Business Environment)
   Διαχείριση Οικονομικών Πόρων και Αποφάσεων (Managing Financial Resources and Decisions)
   Επιχειρήσεις και Συμπεριφορά (Organisations and Behaviour)
   Αρχές Μάρκετινγκ (Marketing Principles)
   Δίκαιο (Aspects of Contract and Negligence for Business)
   Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Intelligence)
   Διαχείριση Επαγγελματικής Εξέλιξης (Personal and Professional Development)
   Στρατηγική Επίτευξης Στόχων (Managing Business Activities to Achieve Results)

   Μαθήματα 2ου Έτους

   Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων (Business Decision Making)
   Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Small Business Enterprise)
   Ευρωπαϊκή Οικονομία (European Business)
   Σχεδιασμός και Οργάνωση Πωλήσεων (Sales, Planning and Operations)
   Στρατηγική Επιχειρήσεων (Business Strategy)
   Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Working with and Leading People)
   Διαχείριση Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Managing Communications, Knowledge and Information)
   Πτυχιακή Εργασία (Research Project)

   Δυνατότητα Απόκτησης και των Κάτωθι Τίτλων

   HND in Business/ HND στη Διοίκηση Επιχειρήσεων*
   HND in Business (Finance)/ HND στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & τα Χρηματοοικονομικά*
   HND in Business (Ηuman Resources Management)/ HND στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & το Ανθρώπινο Δυναμικό*
   HND in Business (Law)/ HND στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & τα Νομικά*
    
    
   * Πρόγραμμα Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2
  • Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΟΜΗΡΟΣ διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.
   Τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και παρέχουν ιδανικές συνθήκες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης.
   Στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρέχεται δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ προβλέπεται και ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi).
   Λειτουργεί, επίσης, Εκπαιδευτικό Portal, στο οποίο οι σπουδαστές αποκτούν πρόσβαση με χρήση προσωπικού κωδικού. Με το Portal οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την ύλη των μαθημάτων, να διαβάζουν και να ενημερώνονται για όλες τις παραδόσεις των καθηγητών τους (υπό τη μορφή σημειώσεων), να επικοινωνούν μαζί τους, να συμμετέχουν στο forum και να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις της Γραμματείας, καθώς και για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.
    

Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

210.3211228 & 210.3800811
 
 • "Παρόλο που η επιχείρησή μου είναι μικρή μπόρεσα να κατανοήσω βασικές έννοιες που αφορουν τη λειτουργία της και να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που διδάχθηκα." 

   

   Νικόλαος Σαμαρίδης, MBA Leadership & Management Development 

   
 • " The schedule was flexible; lectures were conducted in a professional approach, with adequate resources and support. The experience has been delightful with such a rich culture, warm reception and receiving all the support l needed." 

   

  Nomonde Ncube, MBA Leadership & Management Development with Accounting and Finance

   

   
 • "Παρά την 10ετή προϋπηρεσία μου, βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μαθήματα όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ προσωπικές εμπειρίες με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου."

   

  Άννα Ακριβίδη, MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management

   
 • "Τα τελευταία 18 χρόνια, εργάζομαι σε ένα διεθνή τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και ένιωσα πως είναι απαραίτητο για την επαγγελματική μου εξέλιξη να αποκτήσω μία πιστοποίηση των γνώσεων που είχα αποκομίσει, αλλά και να τις εμπλουτίσω με νέες. " 

   

   Πέτρος Γιαννακόπουλος, MBA Leadership & Management Development with Marketing 

   
 • " Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έγκριτους επαγγελματίες από το χώρο της Ψυχολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου θεωρώ πως κατέχω πολλά εφόδια για τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ψυχολογίας." 

   

  Μαρία Πινγκούλη, BSc (Hons) in Psychology