slider-shadow

 

    • Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Aegean Omiros College προσφέρει το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ πιστοποιημένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου 7 στις Τεχνικές Συμβουλευτικής και Προσωπικής Ανάπτυξης σε αποκλειστική συνεργασία με την Κρατική Αρχή Προσόντων της Σκωτίας (SQA-Scottish Qualification Authority).
    • Το πρόγραμμα παρέχεται στην ελληνική γλώσσα.
    • Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απονέμονται οι τίτλοι σπουδών Advanced Professional Diploma/Certificate in Experiential Counselling Techniques and Techniques of Personal Development από το SQA.
      
     Πρόκειται για ευέλικτα πιστοποιημένα προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου διάρκειας από ένα έως πέντε έτη, σχεδιασμένα να καλύψουν τις απαιτήσεις της μεταπτυχιακής κατάρτισης στην ειδική αγωγή και τις αυξανόμενες ανάγκες στην αγορά εργασίας.
      
     Μετά την απόκτηση των συγκεκριμένων τίτλων σπουδών που απονέμει το Aegean Omiros Studies σε συνεργασία με το SQA, οι κάτοχοί τους λαμβάνουν Πιστωτικές Μονάδες βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων (EQF) και αποκτούν τη δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος Master σε συναφές αντικείμενο σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

     Το πρόγραμμα βασίζεται στη Βιωματική Διδασκαλία που προεκτείνει τη διδακτική εμπειρία από τη θεωρία στην πράξη και παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση στις Τεχνικές Συμβουλευτικής.
    • Με θεματικές που αγγίζουν την Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική, καθώς και τη Συμβουλευτική Οικογένειας και Ζευγαριών, το πιστοποιημένο πρόγραμμα εστιάζει στις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική σταδιοδρομία των καταρτιζομένων, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητές τους μέσω τόσο της θεωρητικής όσο και της βιωματικής διδασκαλίας.
    • Βασικό στοιχείο αποτελεί η εκμάθηση Τεχνικών και Μεθόδων Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για τους επαγγελματίες των οποίων κεντρικό σημείο αναφοράς είναι ο Άνθρωπος.

    • Τίτλος προγράμματος

     Advanced Professional Diploma/Certificate in Experiential Counselling Techniques and Techniques of Personal Development

     Διάρκεια προγράμματος

     1-5 έτη

     Γλώσσα διδασκαλίας

     Ελληνικά

     Τίτλος σπουδών απονέμεται από

     Scottish Qualification Authority (SQA)

     Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα

     Πτυχίο Ψυχολογίας ή συναφών κλάδων και/ή εμπειρία στη Συμβουλευτική

     SCOTTISH QUALIFICATIONS AUTHORITY-SQA

     Με έδρα τη Γλασκόβη, η Αρχή Προσόντων της Σκωτίας (SQA-Scottish Qualifications Authority) είναι Μη Κερδοσκοπικός Κυβερνητικός Οργανισμός, που τελεί υπό την αιγίδα και εποπτεία της Κυβέρνησης της Σκωτίας και αποτελεί τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης.

     Το Aegean College είναι το Πρώτο Κολλέγιο που συνεργάστηκε με το SQA και το ΜΟΝΑΔΙΚΟ που προσφέρει προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης Επιπέδου 7.

     Το SQA είναι Αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης από το ελληνικό κράτος (ΦΕΚ 1785/β/24.07.2013).

     Σκοπός του SQA είναι να θέτει και να διατηρεί κορυφαία πρότυπα στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω πιστοποιήσεων και αξιολογήσεων που προσφέρονται σε σχολεία, Κολέγια, Πανεπιστήμια καθώς και στο χώρο εργασίας.

     Το SQA ηγείται παγκοσμίως στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης διαθέτοντας πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη προγραμμάτων και συστημάτων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

     Επιπλέον, είναι εταίρος του Πλαισίου Πιστοποίησης και Πιστωτικών Μονάδων της Σκωτίας (Scottish Credit and Qualifications Framework-SCQF), το οποίο συνδέεται με το αντίστοιχο πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων (European Qualifications Framework-EQF).

     Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Aegean College (Aegean Omiros Studies) προσφέρει σε συνεργασία με τον Κρατικό Οργανισμό Πιστοποίησης της Σκωτίας πιστοποιημένα προγράμματα μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης Μεταπτυχιακού Επιπέδου: Level 11 SCQF (αντίστοιχο με Level 7 του EQF).

    •  

     Μαθήματα

     Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής (Theoretical perspectives and fundamental skills of experiential counselling techniques)
     Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής Οικογένειας (Theoretical perspectives and fundamental skills of experiential family counselling techniques)
     Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής Ομάδων (Theoretical perspectives and fundamental skills of experiential group counselling techniques)
     Εφαρμογή στην Πράξη της Συμβουλευτικής Ζευγαριών και Οικογένειας (Applications to practice of couple and family counselling techniques)
     Εφαρμογή στην Πράξη της Συμβουλευτικής Ομάδων (Applications to practice of group counselling techniques)
     Τεχνικές και Μέθοδοι βελτίωσης Προσωπικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (Δεξιότητες Προσωπικής Ανάπτυξης) [Techniques and Methods to improve personal and professional skills (Personal Development)]
    • Το Aegean Omiros Studies έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης.

     Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πλέον σύγχρονα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στους τομείς της Ψυχολογίας και της Λογοθεραπείας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών. Περιλαμβάνει παράθυρο μονής κατεύθυνσης (Μονόδρομο Καθρέπτη), καθώς και οπτικοακουστική επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε ειδικές αίθουσες μαθημάτων εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες.
      
     Με αυτόν τον τρόπο οι καταρτιζόμενοι στα πιστοποιημένα σεμινάρια Ψυχολογίας και Λογοθεραπείας του Aegean Omiros Studies έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνεδρίες που διεξάγονται από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, ενώ παράλληλα την τάξη επιβλέπει και καθοδηγεί το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και του Aegean College.

     Το Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης διαθέτει ακόμη ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών και άλλων εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και πλούσιο υλικό παρέμβασης. Πέραν της παρακολούθησης, οι φοιτητές προχωρημένου επιπέδου αναλαμβάνουν έργο υπό την αυστηρή επιτήρηση των εκπαιδευτών τους προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Οι καταρτιζόμενοι σε πιστοποιημένα προγράμματα Ψυχολογίας και Λογοθεραπείας έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις παραδόσεις με την εφαρμογή της στο εμπειρικό πεδίο.
      
     Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι και των δύο κλάδων καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας «διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης», σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παρέμβασης στους Τομείς Υγείας.

     Το Aegean Omiros Studies ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ουσιαστικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες των φοιτητών του, παρέχοντάς τους με υπευθυνότητα τα κατάλληλα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
      

    • Ανδρόνογλου Χρυσάνθη, BA, BSc, MSc, PhDc, Head of Life and Human Sciences, Psychology Programmes Pathway Leader, Aegean Omiros College

     'Η Χρυσάνθη Ανδρόνογλου, αδειούχος Ψυχολόγος, είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αμερικάνικου Κολλεγίου της Ελλάδος των αντίστοιχων τμημάτων Ψυχολογίας. Απέκτησε τον πρώτο της Μεταπτυχιακό Τίτλο των Επιστημών (MSc) στην Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία, από το University of Essex, UK, και το 2ο Μεταπτυχιακό της τίτλο από το ΠΜΣ (MSc) Κλινικής Νευροψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής της Αθήνας σε συνεργασία με το Texas State University που οδηγεί σε διδακτορικό τίτλο σπουδών. Έχει εκπαιδευτεί στην νευροψυχολογική εκτίμηση και παρέμβαση παιδιών και ενηλίκων τόσο στην Ιατρική Σχολή Αθηνών όσο και στο University of Essex και εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μέρος της πρακτικής της εκπαίδευσης. Επιπλέον έχει εκπαιδευτεί από την Εταιρεία Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού-ΕΨΨΕΠ στην παρέμβαση και διαχείριση παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές- Αυτισμό, Αναπτυξιακές Δυσκολίες και Πολλαπλές Ειδικές Ανάγκες καθώς και στην Ψυχοθεραπεία παίδων και την Κοινωνική Ψυχιατρική. Επίσης, έχει ολοκληρώσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εφαρμογών γνωστικο-συμπεριφοριστικής θεραπείας- CBT που διοργανώθηκε από το Beck Institute for Cognitive Therapy στην Ελλάδα. Εκπόνησε κλινική πρακτική άσκηση άνω των 3.500 ωρών σε Κοινοτική Υπηρεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με το University of Essex, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής –Δρομοκαΐτειο, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς, στο Σύλλογο Φίλων παιδιών με καρκίνο- Ελπίδα, στο Κέντρο παρέμβασης ΚΑΔΜΟΣ και σε συνεργαζόμενα με το Αιγινήτειο ιατρεία ψυχιατρικής και νευρολογίας. Αποτέλεσε μέλος ερευνητικών ομάδων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και σε συνεργαζόμενους με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο εκπαιδευτικούς φορείς. Εργάζεται πλέον των 13 ετών ως νευροψυχολόγος στον ιδιωτικό τομέα και είναι ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Ψυχοδιαγνωστικής Ψυχοθεραπείας και Αγωγής Λόγου. Έχει εμπειρία στην αξιολόγηση ψυχικής υγείας και στην παρέμβαση, σε όλο το ηλικιακό φάσμα.
     Επί σειρά ετών δίδαξε ως εισηγήτρια του University of Northumbria, UK σε συνεργαζόμενο κολέγιο στην Ελλάδα μεταξύ άλλων Ψυχοφυσιολογία, Νευροψυχολογία, Πειραματικό Σχεδιασμό και Στατιστική ενώ υποστήριξε και τη διδασκαλία SPSS στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Έχει χρηματίσει επί σειρά ετών επικεφαλής σχεδιασμού, δημιουργίας και υποστήριξης Ψυχομετρικών και Πειραματικών Εργαστηρίων Ψυχολογίας αλλά και Υπεύθυνη του τμήματος Ψυχολογίας σε ιδιωτικά κολέγια. Από το 2008 συνεργάζεται με το Aegean Omiros College ως Εισηγήτρια και Επικεφαλής της Σχολής Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών και από το 2016 Επικεφαλής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών-Επιστημών Ζωής με κύριο έργο την οργάνωση των Σχολών, τη δημιουργία και τον ποιοτικό έλεγχο ακαδημαϊκών προγραμμάτων, καθώς και την εκπαίδευση ακαδημαϊκού προσωπικού.'
      


     Θεοδόση-Πολυμέρη Κυριακή, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής

     'Απόφοιτη του Τμήματος Ψυχοκοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου East London University, προχώρησε στον τομέα της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας και αργότερα στην Ομαδική Ανάλυση. Είναι Τραυματοθεραπευτής με την μέθοδο EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) μέλος του Διοικητικού Συμβουλείου της EMDR Hellas.
     Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε πλήθος συνεδρίων σε θέματα Κλινικής Ψυχολογίας αλλά και σε θέματα Οργανωτικής Ψυχολογίας, Ηγεσίας και Ηθικής στον χώρο εργασίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα τα τελευταία χρόνια αφορούν στον κλάδο της Ψυχανάλυσης.
     Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας από την σύστασή του, είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες του Τμήματος Ψυχολογίας, AOC Ψinema Club (κινηματογραφική λέσχη), Ομάδα Ανάλυσης Μύθων και Παραμυθιών και Πειραματική Ομάδα.'
      


     Μαρκέλλα Φιστέ, MSc, PhD, Co-pathway leader Psychology Programmes, Lecturer

     'Απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτοχος 2ετούς μεταπτυχιακού διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
     Εργάζεται ως ψυχολόγος στο ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο τα τελευταία 17 έτη. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και μέλος σε Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας στην Αττική και στην Επαρχία, στον παρόντα χρόνο στην Α ΤΕΨΥ Αττικής του Υπουργείου Υγείας. Επίσης τακτικό μέλος της Επιτροπής Επιλογής θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού στο ΨΝΑ Δαφνί. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου, της Ελληνικής Εταιρίας Θεραπείας της Συμπεριφοράς και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διδασκόντων Κολλεγίων. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Στελεχών Βασικών και Συμπληρωματικών ΣΥΥ και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων καθώς και Πιστοποιημένο Στέλεχος ΣΥΥ. Έχει λάβει πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συμπεριφοριστικών-Γνωστικών Θεραπειών.
     Έχει συμμετάσχει σε πολυήμερα workshops και master classes σχετικά με enhanced CBT, Schema Therapy, Psychiatry από κορυφαίους trainers της Αμερικής και Ευρώπης.
     Έχει συμμετάσχει σε 146 Ελληνικά και διεθνή συνέδρια με 117 ανακοινώσεις. Έχει 45 δημοσιεύσεις σε πλήρη και περιληπτική μορφή σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Είναι εκπαιδεύτρια σε ΕΠΑΛ, ΙΕΚ καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας '
      


     Βάλια Καρατοσίδη

     'Η Βάλια Καρατοσίδη είναι Κλινικός Νευροψυχολόγος. Το 2011 αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου απέκτησε άδεια ασκήσεως ψυχολόγου. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (Μ.Sc.) στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Health Science Center, University of Texas, USA με εξειδίκευση στη Κλινική Νευροψυχολογία. Έχει εργασθεί εθελοντικά στην Ά Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και στα Ιατρεία Μνήμης της Ά Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2014 εργάζεται ως κλινικός νευροψυχολόγος στη Μονάδα Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης Ενηλίκων με Εγκεφαλικές Βλάβες στην ΕΛΕΠΑΠ. Από το 2015 διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο στον Τομέα της Ψυχολογίας στο Aegean Omiros College. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων όπως η Κλινική Ψυχοπαθολογία, Statistical Analysis of fMRI και μετεκπαιδεύεται στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες στο ΕΠΙΨΥ. Έχει 5 αναρτημένες ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι οι γνωστικές λειτουργίες στη σχιζοφρένεια, οι απεικονιστικές μέθοδοι και η γνωστική αποκατάσταση.'
      


     Εριφύλλη Τσιρέμπολου, PhD, Lecturer

     'Η Εριφύλλη Τσιρέμπολου είναι Ψυχολόγος. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές είναι στην Γνωστική Νευροψυχολογία με εξειδίκευση στις Νευρο-αναπτυξιακές Διαταραχές. Έχει λάβει το διδακτορικό της δίπλωμα στον τομέα της θεραπευτικής αντιμετώπισης των κοινωνικών και συναισθηματικών ελλειμμάτων των παιδιών με αυτισμό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι επόπτρια και θεραπεύτρια παιδιών με αυτισμό στον μη κερδοσκοπικό φορέα Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς, διδάσκει σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στο Κολλέγιο Aegean Omiros College. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ξένα συνέδρια και το συγγραφικό της έργο εστιάζεται σε θεραπευτικές παρεμβάσεις που αφορούν παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου.'
      


     Δημήτριος Κασελίμης

     'Σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο οποίο και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στις επίκτητες διαταραχές λόγου μετά από εστιακή εγκεφαλική βλάβη. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την αξιολόγηση νοητικών ικανοτήτων παιδιών και ενηλίκων, μελέτες στάθμισης ψυχομετρικών εργαλείων, καθώς και κλινικές νευροψυχολογικές μελέτες επί των νοητικών ελλειμμάτων που προκύπτουν μετά από νευρολογικές βλάβες, σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα νοητικά ελλείμματα μετά από ΑΕΕ και νευροεκφυλιστικές νόσους. Είναι συνεργάτης της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.'
      

    • Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

     •Τελειόφοιτους φοιτητές Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
     •Πτυχιούχους  ανθρωπιστικών επιστημών, κοινωνικών επιστημών και επιστημών Υγείας.
     •Επαγγελματίες παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ψυχολόγους, παιδοψυχίατρους, λογοπεδικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.λπ., οι οποίοι επιθυμούν μεταπτυχιακή κατάρτιση στις Τεχνικές Συμβουλευτικής και Προσωπικής Ανάπτυξης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους για ευέλικτο ωράριο.

     Σε όλα τα μαθήματα οι καταρτιζόμενοι εμβαθύνουν στο θεωρητικό πλαίσιο των διαφορετικών Σχολών Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας και αναπτύσσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή.

     Οι καταρτιζόμενοι, αφού εξοικειωθούν με τις θεωρητικές εξελίξεις στον τομέα της Συμβουλευτικής, εκπαιδεύονται μέσω μαθημάτων προσομοίωσης και πρακτικής άσκησης και αναπτύσσουν κριτικό πνεύμα, καθώς και ευρείες επαγγελματικές και κλινικές δεξιότητες.

     Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει Εργαστηριακή Εκπαίδευση και εξατομικευμένη-εποπτευόμενη και αξιολογούμενη Κλινική Πρακτική σε πλαίσια, φορείς και ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται το Aegean Omiros Studies.

     *Δυνατότητα πλήρους επιδότησης από τον πόρο ΛΑΕΚ 0,45%.
     ** Δυνατότητα συμμετοχής σε μεμονωμένα πιστοποιημένα μαθήματα των προγραμμάτων.

Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

210.3211228 & 210.3800811
 
 • "Παρόλο που η επιχείρησή μου είναι μικρή μπόρεσα να κατανοήσω βασικές έννοιες που αφορουν τη λειτουργία της και να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που διδάχθηκα." 

   

   Νικόλαος Σαμαρίδης, MBA Leadership & Management Development 

   
 • " The schedule was flexible; lectures were conducted in a professional approach, with adequate resources and support. The experience has been delightful with such a rich culture, warm reception and receiving all the support l needed." 

   

  Nomonde Ncube, MBA Leadership & Management Development with Accounting and Finance

   

   
 • "Παρά την 10ετή προϋπηρεσία μου, βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μαθήματα όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ προσωπικές εμπειρίες με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου."

   

  Άννα Ακριβίδη, MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management

   
 • "Τα τελευταία 18 χρόνια, εργάζομαι σε ένα διεθνή τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και ένιωσα πως είναι απαραίτητο για την επαγγελματική μου εξέλιξη να αποκτήσω μία πιστοποίηση των γνώσεων που είχα αποκομίσει, αλλά και να τις εμπλουτίσω με νέες. " 

   

   Πέτρος Γιαννακόπουλος, MBA Leadership & Management Development with Marketing 

   
 • " Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έγκριτους επαγγελματίες από το χώρο της Ψυχολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου θεωρώ πως κατέχω πολλά εφόδια για τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ψυχολογίας." 

   

  Μαρία Πινγκούλη, BSc (Hons) in Psychology