slider-shadow
 • Η Παιδαγωγική Θεάτρου και το Θεατρικό Παιχνίδι συνιστούν πεδίο έρευνας κι εφαρμογής δίνοντας τη δυνατότητα εξέλιξης των παγιωμένων τρόπων διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Έτσι, το Θέατρο στη διδακτική μεθοδολογία τόσο εντός όσο κι εκτός της σχολικής τάξης αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

  Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν την ειδική αγωγή μέσα από τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού και να την εφαρμόζουν σε πρακτικό επίπεδο. Το εργαλείο αυτό μέσω του οποίου διεξάγεται η διά του θεάτρου παίδευσις, λόγω του βιωματικού του χαρακτήρα, θα αποτελέσει τόσο τον τελικό στόχο,όσο και το μέσο της ίδιας της επιμόρφωσης.

  Το θεατρικό παιχνίδι βλέπει το παιδί μέσα στο μαθητή και την ανάγκη για αποδόμηση κι εκ νέου δόμηση της καθημερινότητάς του. Δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε το παιδί να βιώσει, να εκφράσει και να μεταμορφώσει τον ιδιόμορφο και μυθικό του κόσμο.Μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσονται οι δεξιότητες και οι ικανότητες του παιδιού όπως η συναισθηματική και διαπροσωπική νοημοσύνη, ο συγκινησιακός διάλογος, η λειτουργική επικοινωνία κ.ά. Μέσω της διά θεάτρου παίδευσης, ο εμψυχωτής παρεμβαίνει σχεδόν σε όλους τους τομείς της μάθησης αυτής.

  Το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα με πιστοποίηση Pearson, του μεγαλύτερου φορέα εκπαίδευσης και πιστοποίησης παγκοσμίως.
                                                                                 

  Με βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 AegeanOmiros Studies*, τον αναγνωρισμένο, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας,φορέα του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΟΜΗΡΟΣ.


 • Τίτλος προγράμματος

  Professional Diplomaστο Θεατρικό Παιχνίδι και την Ειδική Αγωγή

  Διάρκεια προγράμματος

  160 ώρες

 • Μαθήματα

  Ο συμβολισμός του Θεατρικού Παιχνιδιού είναι ένα κύκλος. Με βασική αρχή το «όταν ένα θεατρικό παιχνίδι τελειώνει, ένα νέο ξεκινά», το πρόγραμμα αυτό θα διεξαχθεί σε 4 Τεταρτημόρια. Στόχος είναι η ομαλή είσοδος των παικτών στη μέθοδο, η διά ζώσης εκμάθησή της, αλλά και η όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή από τους συμμετέχοντες. Τα τέσσερα τεταρτημόρια είναι:

  • Ευαισθητοποίηση
  • Η Ειδική Αγωγή μέσα στο Θεατρικό Παιχνίδι
  • Ο Εμψυχωτής
  • Το Θεατρικό Παιχνίδι μέσα στην Ειδική Αγωγή

   

  1ο τεταρτημόριο: Ευαισθητοποίηση

  Στόχος είναι η συγκρότηση μίας ομάδας, που θα διέπεται από συνεργατικό πνεύμα και θέληση για συμμετοχή. Η έκθεση εαυτού, η ψυχική επένδυση στη διαδικασία του ελεύθερου παιχνιδιού, καθώς και η κατάθεση προσωπικών εμπειριών μέσα από τη συμβολική αναπαράσταση συνιστούν τους βασικούς πυλώνες ευαισθητοποίησης για τα πρώτα επίπεδα του θεατρικού παιχνιδιού.

  Σε αυτό το τεταρτημόριο οι συμμετέχοντες παίρνουν το ρόλο του παίκτη. Μέσα από την εργαστηριακού τύπου προσέγγιση και από τις βιωματικές δράσεις των συναντήσεων θα επιτευχθεί η γνωριμία με τις 4 Φάσεις και τις Βασικές Αρχές του Θεατρικού Παιχνιδιού.

  Ενότητες:

  Διάσταση του Θεατρικού Παιχνιδιού:

  • Παιδευτική
  • Αισθητική
  • Κοινωνική
  • Ψυχολογική

   

  2ο τεταρτημόριο: Η Ειδική Αγωγή μέσα στο Θεατρικό Παιχνίδι

  Στόχος είναι η αποδόμηση της βιωματικής δράσης σε στοιχεία και η ταύτισή τους με τις βασικές τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού. Στη συνέχεια, οι παίκτες αποκωδικοποιούν τα ευρήματά τους σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της ειδικής αγωγής.

  Το δεύτερο τεταρτημόριο αποτελείται τα επίπεδα:

  • Δράση: οι παίκτες εντάσσονται σε μία βιωματική δράση όπου πρέπει να εντοπίσουν όλες τις δεξιότητες και ικανότητες που χρειάστηκαν, ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή.
  • Θεωρία: οι παίκτες αναλύουν τα ευρήματα/επισημάνσεις που έβγαλαν από το προηγούμενο επίπεδο και τα συσχετίζουν με το θεωρητικό πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού και τις πληθυσμιακές ομάδες που περιλαμβάνονται στην ειδική αγωγή. Τέλος, θα βρίσκουν τρόπους συνδυασμού αυτών των δύο.

  Ενότητες:

  • Σωματική Έκφραση
  • Εκμετάλλευση του Τυχαίου
  • Πολλαπλή Χρήση του Αντικειμένου
  • Αυτοσχεδιασμός
  • Οπτικοακουστικά Μέσα
  • Περιβάλλον - Μύθος - Ρόλος

   

  3ο τεταρτημόριο: Ο Εμψυχωτής

  Στόχος είναι να γίνει μία προσπάθεια αποδόμησης και σύνθεσης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την καλύτερη προσέγγιση του ρόλου του εμψυχωτή.

  Το 3ο τεταρτημόριο περιλαμβάνει κυρίως τη θεωρία που αφορά στον τρόπο εμψύχωσης μίας ομάδας. Μέσα από μικρές βιωματικές ασκήσεις θα διαφανούν οι διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπάρξουν, εάν αλλάξουν δομικά στοιχεία του θεατρικού παιχνιδιού.

  Ενότητες:

  • Ψυχολογία Ομάδας
  • Προσωπικότητα Εμψυχωτή
  • Η παρέμβαση του Εμψυχωτή στην ομάδα
  • Διαφορά από άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούν το θέατρο ως εργαλείο ή στόχο
  • Χώρος και Χρόνος
  • Πώς η ηλικία των συμμετεχόντων επηρεάζει το θεατρικό παιχνίδι και τον εμψυχωτή

   

  4ο τεταρτημόριο: Το θεατρικό παιχνίδι μέσα στην Ειδική Αγωγή

  Οι συμμετέχοντεςμετά το ρόλο του παίκτη, προσεγγίζουν το ρόλο του εμψυχωτή. Έχοντας ως βάση ένα διδακτικό αντικείμενο και μία δράση, καλούνται να εφαρμόσουν πρακτικά όλα αυτά που έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

  Το τεταρτημόριο αυτό χωρίζεται στα επίπεδα:

  • Δράση: Οι παίκτες συμμετέχουν σε ένα βιωματικό εργαστήρι πάνω σε ένα διδακτικό αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
  • Εικονικός Σχεδιασμός: Σχεδιασμός εικονικής τάξης
  • Δημιουργία: Οι παίκτες προσαρμόζουν τη δράση που βίωσαν πριν, με άξονα τη πληθυσμιακή ομάδα που έχει αναλυθεί. Χωρίζονται σε μικρές ομάδες και από παίκτες παίρνουν έναν προσωρινό ρόλο εμψυχωτή, αναλαμβάνοντας να μετασχηματίσουν το αρχικό θεατρικό παιχνίδι σε ένα νέο - πάντα με βάση το διδακτικό αντικείμενο της πρώτης δράσης.

  Ενότητες:

  • Πληθυσμιακές Ομάδες που συναντώνται στην Ειδική Αγωγή
  • Τρόπος Λειτουργίας Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • Τμήμα Ένταξης
  • Ένταξη νέου μέλους που χρήζει παράλληλης στήριξης σε τάξη γενικού σχολείου
  • Μικτές Ομάδες

  Κι ακόμη:

  • Εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια από εξωτερικούς συνεργάτες και φορείς
  • Πρακτική άσκηση συμμετεχόντων σε ομάδες παιδιών με αναπηρία

 • Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης

  'Ο Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης είναι αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Εργοθεραπείας και της Παιδαγωγικής Θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού «Λάκης Κουρετζής». Έχει παρακολουθήσει το Studio Συγγραφής του Εθνικού Θεάτρου, ενώ θεατρικά του έργα έχουν παρουσιαστεί σε Αθηναϊκές σκηνές. Τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί ως εργοθεραπευτής - εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ, πλαίσια παιδοψυχιατρικής πρακτικής και κέντρα διημέρευσης ατόμων με αναπηρία. Φέτος, εργάζεται ως αναπληρωτής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ως υπεύθυνος του τμήματος Εργοθεραπείας στην ΑΜΚΕ Πρωτοπορία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια και ημερίδες, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά.'
   


  Κάτια Μακρυκώστα

  'Η Κάτια Μακρυκώστα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη συνέχεια αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού του Θεάτρου της Ημέρας πραγματοποιώντας σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο υπό την καθοδήγηση του Λάκη Κουρετζή. Σήμερα εργάζεται ως εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού σε συνεργασία με το Θέατρο Ημέρας αλλά και με διάφορους δημόσιους κα ιδιωτικούς φορείς. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα εμψυχώνει ομάδες παιδιών και ενηλίκων (τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης). Στα πλαίσια της συνεχούς κατάρτισης παρακολουθεί ποικίλα σεμινάρια και παράλληλα φοιτά στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Ελληνικός Πολιτισμός.'
   


  Νίκος Γιούπης

  'Ο Νίκος Γιούπης γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Απόφοιτος της Παιδαγωγικής Θεάτρου & Θεατρικού Παιχνιδιού «Λάκης Κουρετζής», σήμερα εργάζεται ως δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και χρησιμοποιεί πρακτικά το θεατρικό παιχνίδι ως εργαλείο διδασκαλίας. Εμψυχώνει προσωπικές ομάδες θεατρικού παιχνιδιού σε παιδιά και ενήλικες τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Παράλληλα φοιτά στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.'
   


  Ελευθερία Μαυρογιάννη

  'Η Ελευθερία Μαυρογιάννη είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει συμμετάσχει σε ποικίλα συνέδρια και σεμινάρια ειδικής αγωγής, ενώ για πέντε συνεχή έτη ήταν μέλος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης ενηλίκων με κινητικές αναπηρίες στο σωματείο «Άλλη Όψη». Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συνεργαζόταν με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η μουσική αγαπά τον αυτισμό». Από το 2004 έως και σήμερα εργάζεται ως ειδικός παιδαγωγός σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης.'
   


  Σοφία Μποτέλλη

  'Η Σοφία Μποτέλλη αποφοίτησε με διάκριση από το Τμήμα Εργοθεραπείας της σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Η μέχρι τώρα εργασιακή της εμπειρία αφορά στην παράλληλη στήριξη ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, στην εργοθεραπευτική παρέμβαση σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ενηλίκων με νοητική υστέρηση και στην εργοθεραπευτική παρέμβαση σε κέντρα ειδικών θεραπειών για παιδιά διαφόρων διαγνωστικών κατηγοριών. Έχει πιστοποίηση στη θεωρία και στην παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια που αφορούν στην δυσγραφία, στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, στην υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με νοητική υστέρηση, στην παιγνιοθεραπεία και σε ποικίλα άλλα. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών.'
   

 • Σε όλους τους επαγγελματίες ή μη που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού και πώς αυτή χρησιμοποιείται στην ειδική αγωγή.

Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

210.3211228 & 210.3800811
 
 • "Παρόλο που η επιχείρησή μου είναι μικρή μπόρεσα να κατανοήσω βασικές έννοιες που αφορουν τη λειτουργία της και να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που διδάχθηκα." 

   

   Νικόλαος Σαμαρίδης, MBA Leadership & Management Development 

   
 • " The schedule was flexible; lectures were conducted in a professional approach, with adequate resources and support. The experience has been delightful with such a rich culture, warm reception and receiving all the support l needed." 

   

  Nomonde Ncube, MBA Leadership & Management Development with Accounting and Finance

   

   
 • "Παρά την 10ετή προϋπηρεσία μου, βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μαθήματα όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ προσωπικές εμπειρίες με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου."

   

  Άννα Ακριβίδη, MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management

   
 • "Τα τελευταία 18 χρόνια, εργάζομαι σε ένα διεθνή τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και ένιωσα πως είναι απαραίτητο για την επαγγελματική μου εξέλιξη να αποκτήσω μία πιστοποίηση των γνώσεων που είχα αποκομίσει, αλλά και να τις εμπλουτίσω με νέες. " 

   

   Πέτρος Γιαννακόπουλος, MBA Leadership & Management Development with Marketing 

   
 • " Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έγκριτους επαγγελματίες από το χώρο της Ψυχολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου θεωρώ πως κατέχω πολλά εφόδια για τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ψυχολογίας." 

   

  Μαρία Πινγκούλη, BSc (Hons) in Psychology