slider-shadow

 

  • Το HND in Computing and Systems Development* είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών που με την ολοκλήρωσή του ο σπουδαστής λαμβάνει τον διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο σπουδών Higher National Diploma. Το δίπλωμα αυτό αποτελεί πιστοποίηση γνώσεων και προσφέρει άριστες προοπτικές εργασίας. Ο κάτοχος του HND in Computing and Systems Development* εργάζεται ως Διαχειριστής Δικτύων, Συστημάτων και Τεχνολογιών Internet ή Τεχνικός Υπολογιστών σε εταιρείες δημιουργίας λογισμικού και νέων τεχνολογιών. 

   Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής εντάσσεται απευθείας στο 3o έτος προγραμμάτων Bachelors Πληροφορικής που προσφέρονται από κρατικά βρετανικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
    
   * Πρόγραμμα Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2
    
   Πρόγραμμα διαθέσιμο και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση
    
   Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΟΜΗΡΟΣ χρησιμοποιεί:

   Χρήση σύγχρονου e-learning συστήματος με δυνατότητα ανάρτησης εγγράφων, υποβολή assignments, forum για συνομιλία με τους καθηγητές και άλλους σπουδαστές, επικοινωνία μέσω e-mail, κ.λπ.
   Άριστη δόμηση των μαθημάτων από τους καθηγητές, με χρήση σημειώσεων, παρουσιάσεων, βίντεο και άλλων πρόσφορων τρόπων επικοινωνίας.
   Συγκεκριμένο σχέδιο μελέτης (Μονοπάτι Μάθησης) ανά διάλεξη.

   Ειδικοί σύμβουλοι σπουδών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση καταρτίζουν εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών για κάθε σπουδαστή.
   EDEXCEL
   Ο βρετανικός οργανισμός EDEXCEL είναι ο μεγαλύτερος φορέας χορήγησης τίτλων σπουδών της Μ. Βρετανίας, πιστοποιημένος από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας και ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος παγκοσμίως.
   Δραστηριοποιείται σε πάνω από 90 χώρες με περισσότερα από 5.400 κέντρα σε όλο τον κόσμο.
   Συνεργάζεται με υπουργεία και κυβερνητικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και αναμόρφωση εκπαιδευτικών προτύπων και πρακτικών, καθώς και με τον επιχειρηματικό κόσμο για την παροχή εξειδικευμένων ατόμων σε θέματα πρόσληψης, ανάλυσης δεξιοτήτων, εκπαίδευσης προσωπικού και αξιολόγησης της εργασιακής απόδοσης.
   Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Aegean College-ΟΜΗΡΟΣ προσφέρει τα BTEC HND (Επίπεδο 5 στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων [EQF]) σε μία σειρά ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης. Το BTEC HND αναγνωρίζεται ευρέως ως ισοδύναμο των δύο πρώτων ετών και οδηγεί στην ένταξη σε πανεπιστημιακά προγράμματα.
  • Τίτλος προγράμματος

   HND in Computing and Systems Development*
   HND στην Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής*

   Διάρκεια προγράμματος

   2 χρόνια

   Γλώσσα διδασκαλίας

   Αγγλικά/Ελληνικά

   Τίτλος σπουδών απονέμεται από

   EDEXCEL/BTEC, UK

   Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα

   Απολυτήριο Λυκείου

   Συνέχεια σπουδών

   3o έτος σε προγράμματα BSc Computer Science από βρετανικά πανεπιστήμια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

   Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ υποστήριξη στην αγγλική γλώσσα και στη χρήση Η/Υ σε όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές.
  • Μαθήματα 1ου Έτους

   Επιχειρηματικές Δεξιότητες για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Business Skills for e-Commerce)
   Συστήματα Υπολογιστών (Computer Systems)
   Απασχολησιμότητα και Επαγγελματική Ανάπτυξη (Employability and Professional Development)
   Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων (Systems Analysis and Design)
   Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων (Database Design Concepts)
   Τεχνολογίες Δικτύων (Networking Technologies)
   Λειτουργικά Συστήματα Δικτύων (Network Operating Systems)
   Πληροφοριακά Συστήματα σε Οργανισμούς (Information Systems in Organizations)

   Μαθήματα 2ου Έτους

   Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Έργων Πληροφορικής (Project Design, Implementation and Evaluation)
   Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στην Πληροφορική (Quality Systems in IT)
   Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι (Data Structures and Algorithms)
   Προγραμματισμός με Java (Programming in Java)
   Ανάπτυξη Εφαρμογών Web (Web Applications Development)
   Τεχνολογίες Τοπικών Δικτύων (Local Area Networking Technologies)
   Τεχνολογίες Δικτύων Ευρείας Περιοχής (Wide Area Networking Technologies)
   Ασφάλεια Δικτύων (Network Security)
    
    
   * Πρόγραμμα Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2
  • Η εργαστηριακή υποδομή του Eκπαιδευτικού Ομίλου ΟΜΗΡΟΣ, καθώς και οι επαγγελματίες καθηγητές εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου σπουδές σε όλες τις εκφάνσεις της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών.

   Τα Εργαστήρια Συστημάτων Υπολογιστών (CS Labs) είναι υπερσύγχρονα και επανδρωμένα με εφαρμογές επόμενης γενιάς. Προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας, διασφαλίζοντας αποκλειστικότητα χρήσης, είναι διαθέσιμα για απεριόριστη πρακτική και υποστηρίζουν πλήρως τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Επιστήμη των Υπολογιστών (Computer Science).

   Ειδικότερα, τα κυριότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά πεδία των CS Labs περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς:

   • Συστήματα Υπολογιστών και Πληροφορικά Συστήματα
   • Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
   • Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια Δικτύων
   • Γλώσσες Προγραμματισμού και Τεχνολογία Λογισμικού
   • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
   • Ανάπτυξη Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web)
   • Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce)
   • Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next-Generation Networks) και Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing)
   • Αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες στις υπηρεσίες και Κοινωνικά Δίκτυα (Service Oriented Architectures -SOA- and Social Networking) 

Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

210.3211228 & 210.3800811
 
 • "Παρόλο που η επιχείρησή μου είναι μικρή μπόρεσα να κατανοήσω βασικές έννοιες που αφορουν τη λειτουργία της και να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που διδάχθηκα." 

   

   Νικόλαος Σαμαρίδης, MBA Leadership & Management Development 

   
 • " The schedule was flexible; lectures were conducted in a professional approach, with adequate resources and support. The experience has been delightful with such a rich culture, warm reception and receiving all the support l needed." 

   

  Nomonde Ncube, MBA Leadership & Management Development with Accounting and Finance

   

   
 • "Παρά την 10ετή προϋπηρεσία μου, βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μαθήματα όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ προσωπικές εμπειρίες με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου."

   

  Άννα Ακριβίδη, MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management

   
 • "Τα τελευταία 18 χρόνια, εργάζομαι σε ένα διεθνή τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και ένιωσα πως είναι απαραίτητο για την επαγγελματική μου εξέλιξη να αποκτήσω μία πιστοποίηση των γνώσεων που είχα αποκομίσει, αλλά και να τις εμπλουτίσω με νέες. " 

   

   Πέτρος Γιαννακόπουλος, MBA Leadership & Management Development with Marketing 

   
 • " Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έγκριτους επαγγελματίες από το χώρο της Ψυχολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου θεωρώ πως κατέχω πολλά εφόδια για τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ψυχολογίας." 

   

  Μαρία Πινγκούλη, BSc (Hons) in Psychology