@en: Το πρόγραμμα Digital Marketing (Ψηφιακό Μάρκετινγκ)  που προσφέρει το Aegean Lifelong Learning Center είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που στόχο έχει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εξειδίκευση επαγγελματιών και αποφοίτων σχολών πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων στα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις τεχνικές διαφημιστικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

 

Pearson Assured Aegean College

Τα τελευταία χρόνια, στο χώρο της διαφήμισης και της προβολής προϊόντων και υπηρεσιών παρατηρείται μια μετάβαση από τους “παραδοσιακούς” διαύλους επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα) στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι κύριοι λόγοι αυτής της αλλαγής είναι οι εξής:

 • Διείσδυση του διαδικτύου και των social media σε δισεκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο. Το 2015 περισσότεροι από τρία δισεκατομμύρια χρήστες είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια χρήστες χρησιμοποίησαν κάθε μήνα υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η ικανότητα των χρηστών/καταναλωτών να αλληλεπιδρούν με τη διαφήμιση και το διαφημιστικό μήνυμα.
 • Η δυνατότητα που έχουν οι χρήστες να οργανώνουν ψηφιακό υλικό και να διαμοιράζουν περιεχόμενο/κοινή χρήση μηνυμάτων (share).

Η αυξανόμενη τάση και η σημασία των νέων μέσων και της διαφήμισης δημιούργησε την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο και πρακτικό πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη φύση των νέων εργαλείων και μεθόδων επικοινωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τα βασικά εργαλεία και τα οφέλη του Διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, να διδάξει βέλτιστες πρακτικές στη χάραξη ψηφιακών στρατηγικών και τρόπους αποδοτικής προσέγγισης δυνητικών πελατών μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-2 του Aegean College.

Πρόσθετη βεβαίωση PearsonAssured, μετά από αξιολόγηση της Pearson, του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης στην Ευρώπη.

 

Το πρόγραμμα δια βίου μάθησης στο digital marketing που προσφέρει το Aegean LLC είναι πολύ υψηλού επιπέδου διότι:

 • Καλύπτει τις θεωρητικές προσεγγίσεις στα μοντέλα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στο Internet και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Αναλύει τις τεχνικές οπτικοποίησης των διαφημιστικών μηνυμάτων.
 • Εμβαθύνει στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής ή του μείγματος στρατηγικών για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Προσφέρει εμπεριστατωμένη γνώση, προκειμένου οι συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ή να εξελίξουν την καριέρα τους στην απαιτητική και παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία διαφημίσεων στο Internet.
 • Διεξάγεται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, που περιλαμβάνουν ένα μείγμα μεθοδολογιών και πρακτικών εργαλείων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων που επιθυμούν να διαφημιστούν στο Internet.
 • Παρέχεται δυνατότητα ευέλικτης φοίτησης: τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα και Σάββατο, ώστε να μπορούν να τα παρακολουθούν εργαζόμενοι.
 • Οι διδάσκοντες είναι ακαδημαϊκοί αλλά και επαγγελματίες με γνώση της αγοράς.
 • Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον κορυφαίο φορέα Pearson Assured.

Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 32 ώρες ήτοι 8 διαλέξεις των 4 ωρών. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων γίνεται μέσω εργασιών μετά τη διδασκαλία κάθε μαθήματος. Για να διασφαλιστεί η παρακολούθηση των διαλέξεων τα μαθήματα γίνονται απογεύματα και Σάββατα.

 

 

Κανάλια Μάρκετινγκ και Τεχνολογίες Web.

Οπτικοποίηση μηνύματος

 

Το Aegean College διαθέτει σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.

Τα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και παρέχουν ιδανικές συνθήκες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης.

Στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρέχεται δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ προβλέπεται και ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) εντός των εγκαταστάσεων του Κολεγίου.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θεωρείται ότι:

 • Διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της διαφήμισης στο Internet και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν σε καίριες θέσεις σε επιχειρήσεις που επιθυμούν την προώθηση των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους.