slider-shadow
     • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας στοχεύει στην ειδίκευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις διάφορες μορφές των προβλημάτων μάθησης και της ανάπτυξης κατά τη σχολική και την εφηβική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα αυτό το Μεταπτυχιακό αποβλέπει στην παροχή γνώσης για την απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με τις θεωρίες μάθησης αλλά και στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, με τον ρόλο των πολιτισμικών διαστάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία, σχετικά με τις εξελικτικές διαταραχές κατά την σχολική και εφηβική ηλικία. Επίσης το μεταπτυχιακό αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με το πρότυπο ανάπτυξης, την αντιμετώπιση αποκλίσεων συμπεριφοράς κατά την σχολική και εφηβική ηλικία κλπ.

      Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας είναι διετούς διάρκειας και αποτελείται από 180 Πιστωτικές Μονάδες.

      Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους το πρόγραμμα σπουδών επιχειρεί να εφοπλίζει τους φοιτητές με όλη την απαιτουμένη θεωρητική βάση ψυχολογικής γνώσης όπου κατά τη διάρκεια της δεύτερης χρονιάς θα χτιστούν οι απαιτούμενες δεξιότητες που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση, πρόληψη, ψυχολογική αξιολόγηση και παρέμβαση στην σχολική ψυχολογία.

      Το Πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει και εποπτευομένη Κλινική Άσκηση κατά τη διάρκεια του 2ου έτους σπουδών σε συνεργαζόμενους φορείς του Aegean College.

      Το MSc School Psychology στοχεύει στο να αναπτύξει τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προσόντα των σπουδαστών και αποτελεί μία γερή βάση για απόκτηση διδακτορικού στην Σχολική Ψυχολογία.


     • Τίτλος προγράμματος

      MSc School Psychology
      Μεταπτυχιακό στην Σχολική Ψυχολογία

      Διάρκεια προγράμματος

      2 έτη (part-time)

      Γλώσσα διδασκαλίας

      Ελληνικά /Αγγλικά

      Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα

      Πτυχίο Παιδαγωγικών, Νηπιαγωγικών, Βρεφονηπιακών σπουδών, Ψυχολογίας και Λογοθεραπείας, Γλωσσολογίας κ.α.
      Δυνατότητα Αναγνώρισης Μαθημάτων από συναφή προγράμματα υπό προϋποθέσεις.

      Συνέχεια σπουδών

      Διδακτορικό

     • Το Aegean College προσφέρει σε όλους τους σπουδαστές δωρεάν μαθήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
       
     • Μαθήματα
      • Κοινωνική Ψυχολογία και Εκπαίδευση (Social Psychology and Education)
      • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Εκπαίδευση (Developmental Psychology in Education)
      • Ψυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης (Psychology of Teaching and Learning)
      • Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση (Neuroscience in Education)
      • Δεξιότητες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικές Δεξιότητες για Παιδαγωγούς (Counselling & Professional Skills for Educators)
      • Επαγγελματική Δεοντολογία (Professional Ethics)
      • Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση (Research Methodology in Education)
      • Μεταπτυχιακή Εργασία (Post-Graduate Dissertation)
     • Το Aegean College διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου. Τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και παρέχουν ιδανικές συνθήκες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης. Στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρέχεται δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ προβλέπεται και ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) εντός των εγκαταστάσεων του Κολεγίου.

      Στο Κολέγιο λειτουργεί Εκπαιδευτικό Portal, στο οποίο οι σπουδαστές αποκτούν πρόσβαση με χρήση προσωπικού κωδικού. Με το Portal οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την ύλη των μαθημάτων, να διαβάζουν και να ενημερώνονται για όλες τις παραδόσεις των καθηγητών τους (υπό τη μορφή σημειώσεων), να επικοινωνούν μαζί τους, να συμμετέχουν στο forum του Κολεγίου και να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις της Γραμματείας, καθώς και για διάφορα θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

   • Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι του MSc School Psychology θα αναπτύξουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές δεξιότητες και θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με παιδιά, μαθητές ή φοιτητές όλων των βαθμίδων.

    Μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε πληθώρα εργασιακών χώρων στην Εκπαίδευση στο Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

    Προετοιμάζονται, επίσης, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.


   • Φανή Νασίκα

    'Η Δρ. Φανή Νασίκα είναι διδάκτωρ του τμήματος Clinical Language Sciences του Πανεπιστημίου του Reading (Ηνωμένο Βασίλειο). Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στη Γλωσσολογία, και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Essex, στον τομέα των Γλωσσικών Διαταραχών. Επίσης, είναι διπλωματούχος μεταφράστρια από το Institute of Linguists Educational Trust του Λονδίνου. Διδάσκει στο Aegean Omiros College από το 2007, στα προγράμματα HND στη Λογοθεραπεία, BSc in Clinical Speech and Language Science, ΒSc in Early Childhood Education with Special Needs και MSc in Early Childhood Education with Special Needs. Επιπλέον, έχει διδάξει Ψυχογλωσσολογία στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τέλος, ασχολείται με την έρευνα στις γλωσσικές διαταραχές, με κύριο αντικείμενο την αφασία.'
     


    Εριφύλλη Τσιρέμπολου, PhD, Lecturer

    'Η Εριφύλλη Τσιρέμπολου είναι Ψυχολόγος. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές είναι στην Γνωστική Νευροψυχολογία με εξειδίκευση στις Νευρο-αναπτυξιακές Διαταραχές. Έχει λάβει το διδακτορικό της δίπλωμα στον τομέα της θεραπευτικής αντιμετώπισης των κοινωνικών και συναισθηματικών ελλειμμάτων των παιδιών με αυτισμό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι επόπτρια και θεραπεύτρια παιδιών με αυτισμό στον μη κερδοσκοπικό φορέα Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς, διδάσκει σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στο Κολλέγιο Aegean Omiros College. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ξένα συνέδρια και το συγγραφικό της έργο εστιάζεται σε θεραπευτικές παρεμβάσεις που αφορούν παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου.'
     


    Δημήτρης Παπαδόπουλος

    'O Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (MSc) στη Σχολική Ψυχολογία και Λέκτορας Σχολικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Aegean College. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη Σχολική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία με γνωστικό αντικείμενο τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των χαρισματικών παιδιών στην προσχολική ηλικία, ενώ παράλληλα ερεύνησε το σχεδιασμό, τη δυνατότητα εφαρμογής και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος παρέμβασης σε χαρισματικούς μαθητές με στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της κοινωνικό- συναισθηματικής ανάπτυξης και την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας. Επίσης έχει ολοκληρώσει σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (MSc) με γνωστικό αντικείμενο την ψυχοδιαγνωστική κα ψυχοπαθολογία των παιδιών και των εφήβων υπό την οπτική της κοινότητας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην σχολική ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση των παιδιών, στην ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας και ενδυνάμωσης της κοινωνικό-συναισθηματικής μάθησης και προσαρμογής των μαθητών τυπικής ανάπτυξης καθώς και των ειδικών πληθυσμων (π.χ. μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μονογονεικές οικογένειες και οικογένειες σε κρίση, χαρισματικούς μαθητές με υπο-επίπεδοση, μετανάστες μαθητές). Επίσης, τα γενικά ενδιαφέροντα του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στην παιδική-εφηβική ανάπτυξη και σχολική ψυχολογία, όπως η επίδραση του γενικού δείκτη νοημοσύνης (IQ) στην ακαδημαική επίδοση ή υπο-επίδοση, ζητήματα σχολικής ωριμότητας, και του ρόλου της πραγματολογικής γλώσσας και των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις άρθρων σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών. Έχει ανακοινώσει τις ερευνητικές του προτάσεις και εργασίες σε διεθνή και ευρωπαικά συνέδρια. Παράλληλα είναι κριτής σε πληθώρα επιστημονικών περιοδικών και κριτής επιστημονικών εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Είναι μέλλος της Διεθνούς Εταιρείας Σχολικής Ψυχολογίας, της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας και της Παγκόσμιας Ένωσης για τη Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση. Εκτός από την ενασχόληση του με τη διδασκαλία, την έρευνα και τις ακαδημαικές υποχρεώσεις, ο Δρ. Παπαδόπουλος Δ., έχει εργαστεί σε δημόσιες και ιδιωτικές διαγνωστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για παιδιά, εφήβους και οικογένειες καθώς και σε πολλές κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας. Από το 2010 είναι Διευθυντής του Κέντρου «ΠΕΨΥΠΕ», ενός ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες. Επίσης εργάζεται ως εξωτερικός επόπτης σε κοινοτικές διαγνωστικές και θεραπευτικές μονάδες που εξειδικεύονται σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υγείας και υποστήριξης στο γενικό πληθυσμό.'
    E-mail: d.papadopoulos@aegeancollege.gr
     

Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

210.3211228 & 210.3800811
 
 • "Παρόλο που η επιχείρησή μου είναι μικρή μπόρεσα να κατανοήσω βασικές έννοιες που αφορουν τη λειτουργία της και να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που διδάχθηκα." 

   

   Νικόλαος Σαμαρίδης, MBA Leadership & Management Development 

   
 • " The schedule was flexible; lectures were conducted in a professional approach, with adequate resources and support. The experience has been delightful with such a rich culture, warm reception and receiving all the support l needed." 

   

  Nomonde Ncube, MBA Leadership & Management Development with Accounting and Finance

   

   
 • "Παρά την 10ετή προϋπηρεσία μου, βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μαθήματα όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ προσωπικές εμπειρίες με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου."

   

  Άννα Ακριβίδη, MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management

   
 • "Τα τελευταία 18 χρόνια, εργάζομαι σε ένα διεθνή τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και ένιωσα πως είναι απαραίτητο για την επαγγελματική μου εξέλιξη να αποκτήσω μία πιστοποίηση των γνώσεων που είχα αποκομίσει, αλλά και να τις εμπλουτίσω με νέες. " 

   

   Πέτρος Γιαννακόπουλος, MBA Leadership & Management Development with Marketing 

   
 • " Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έγκριτους επαγγελματίες από το χώρο της Ψυχολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου θεωρώ πως κατέχω πολλά εφόδια για τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ψυχολογίας." 

   

  Μαρία Πινγκούλη, BSc (Hons) in Psychology