Το Aegean Lifelong Learning Center, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-2 του Aegean College προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιημένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου 7 στις Τεχνικές Συμβουλευτικής και Προσωπικής Ανάπτυξης σε αποκλειστική συνεργασία με την Κρατική Αρχή Προσόντων της Σκωτίας (SQA-Scottish Qualification Authority).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απονέμονται οι τίτλοι σπουδών Advanced Professional Diploma/Certificate in Experiential Counselling Techniques and Techniques of Personal Development από το SQA.

SQA Aegean College

Πρόκειται για ένα ευέλικτο πιστοποιημένο πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου (Επίπεδο 7) διάρκειας το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα από ένα έως πέντε έτη.

Είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις της μεταπτυχιακής κατάρτισης στις Τεχνικές Συμβουλευτικής και τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε σχέση με τον συγκεκριμένο κλάδο της Ψυχολογίας.

Μετά την απόκτηση των συγκεκριμένων τίτλων σπουδών που απονέμει το Aegean College σε συνεργασία με το SQA, οι κάτοχοι λαμβάνουν Πιστωτικές Μονάδες βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων (EQF) και αποκτούν τη δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακού προγράμματος Master σε συναφές αντικείμενο σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα βασίζεται στη Βιωματική Διδασκαλία που προεκτείνει τη διδακτική εμπειρία από τη θεωρία στην πράξη και παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση στις Τεχνικές Συμβουλευτικής.
Με θεματικές που αγγίζουν την Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική, καθώς και τη Συμβουλευτική Οικογένειας και Ζευγαριών, το πιστοποιημένο πρόγραμμα εστιάζει στις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική σταδιοδρομία των καταρτιζομένων, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητές τους μέσω τόσο της θεωρητικής όσο και της βιωματικής διδασκαλίας.
Βασικό στοιχείο αποτελεί η εκμάθηση Τεχνικών και Μεθόδων Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για τους επαγγελματίες των οποίων κεντρικό σημείο αναφοράς είναι ο Άνθρωπος.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 • Τελειόφοιτους φοιτητές Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Πτυχιούχους ανθρωπιστικών επιστημών, κοινωνικών επιστημών και επιστημών της Υγείας.
 • Επαγγελματίες της ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ).

 • Το Aegean LLC είναι το μοναδικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα που προσφέρει πιστοποιημένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου 7 στις Αναπτυξιακές Διαταραχές και τις Ειδικές Ανάγκες σε αποκλειστική συνεργασία με το SQA (Scottish Qualification Authority).
 • Σε όλα τα μαθήματα οι υποψήφιοι θα αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στη Συμβουλευτική, με σκοπό την ανάπτυξη πολλαπλών επαγγελματικών δεξιοτήτων.
 • Οι καταρτιζόμενοι, εξοικειώνονται με τις θεωρητικές εξελίξεις στον τομέα της Συμβουλευτικής και των τεχνικών προσωπικής ανάπτυξης, εκπαιδεύονται μέσω μαθημάτων προσομοίωσης και πρακτικής άσκησης και αναπτύσσουν κριτικό πνεύμα, καθώς και ευρείες επαγγελματικές και κλινικές δεξιότητες.
 • Στις εγκαταστάσεις του Aegean LLC φιλοξενείται ένα υπερσύγχρονο εργαστήρια Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης, Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης και Παιδαγωγικών σχεδιασμένο με  γνώμονα τα πλέον πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Ψυχολογίας, της Λογοθεραπείας, της Παιδαγωγικής και της Ειδικής Αγωγής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης επαγγελματικών συνθηκών.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες Ψυχολόγοι.
 • Δυνατότητα πλήρους επιδότησης από τον πόρο ΛΑΕΚ 0,45%.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε μεμονωμένα πιστοποιημένα μαθήματα των προγραμμάτων.

 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής (Theoretical perspectives and fundamental skills of experiential counselling techniques).
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής Οικογένειας (Theoretical perspectives and fundamental skills of experiential family counselling techniques).
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής Ομάδων (Theoretical perspectives and fundamental skills of experiential group counselling techniques).
 • Εφαρμογή στην Πράξη της Συμβουλευτικής Ζευγαριών και Οικογένειας (Applications to practice of couple and family counselling techniques).
 • Εφαρμογή στην Πράξη της Συμβουλευτικής Ομάδων (Applications to practice of group counselling techniques).
 • Τεχνικές και Μέθοδοι βελτίωσης Προσωπικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (Δεξιότητες Προσωπικής Ανάπτυξης) [Techniques and Methods to improve personal and professional skills (Personal Development)].

Το Aegean College φιλοξενεί ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης.

Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στους τομείς της Ψυχολογίας και της Λογοθεραπείας. Ουσιαστικά πρόκειται για χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών. Περιλαμβάνει παράθυρο μονής κατεύθυνσης, καθώς και οπτικοακουστική επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε ειδικές αίθουσες μαθημάτων εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Με αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές Ψυχολογίας του Aegean College έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνεδρίες που διεξάγονται από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, ενώ παράλληλα την τάξη επιβλέπει και καθοδηγεί το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου.

Το Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης διαθέτει ακόμη ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών και άλλων εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και πλούσιο υλικό παρέμβασης. Πέραν της παρακολούθησης, οι φοιτητές προχωρημένου επιπέδου αναλαμβάνουν έργο υπό την αυστηρή επιτήρηση των εκπαιδευτών τους προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.

Τόσο οι σπουδαστές του κλάδου Ψυχολογίας όσο και εκείνοι του κλάδου Λογοθεραπείας έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις παραδόσεις με την εφαρμογή της στο εμπειρικό πεδίο. Παράλληλα, οι φοιτητές και των δύο κλάδων καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας «διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης», σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παρέμβασης στους Τομείς Υγείας.

drfiste
drfiste

Δρ. Μαρκέλλα Φιστέ

MSc, PhD, Lecturer, Programme Director MSc CBT with Counselling Skills
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κυριακή Θεοδόση-Πολυμέρη
Κυριακή Θεοδόση-Πολυμέρη

Κυριακή Θεοδόση-Πολυμέρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εριφύλλη Τσιρέμπολου
Εριφύλλη Τσιρέμπολου

Δρ. Εριφύλλη Τσιρέμπολου

PhD, Senior Lecturer, Programme Director MSc στη Σχολική Ψυχολογία, MSc Early Childhood Education (with SN)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών μπορούν να εργαστούν στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, σε κλινικές δομές ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Θεωρείται ότι είναι άρτια καταρτισμένοι για την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό (Συμβουλευτική Οικογένειας και Ζευγαριών).