slider-shadow
     • Το Aegean College προσφέρει ένα ολοκληρωμένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εργοθεραπεία σε συνεργασία με Κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Οι κάτοχοι του τίτλου BSc (Hons) Occupational Therapy (Applied Science) διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν ως επαγγελματίες Εργοθεραπευτές.

      Οι σπουδές Εργοθεραπείας στο Aegean College περιλαμβάνουν τη διδασκαλία του συνόλου των εφαρμοζόμενων εργοθεραπευτικών τεχνικών, με θεωρητικά μαθήματα και πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες κλινικές δομές όπου οι σπουδαστές εκπαιδεύονται πάνω σε πραγματικά περιστατικά. Τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος Εργοθεραπείας διδάσκουν κορυφαίοι επαγγελματίες εργοθεραπευτές που έχουν να επιδείξουν σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, αλλά και κλινική εμπειρία.

      Ως επαγγελματίες εργοθεραπευτές οι απόφοιτοι του Aegean College αναλαμβάνουν την αποκατάσταση ατόμων που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή και συναισθηματικές διαταραχές, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες σε κάθε περιστατικό θεραπείες.
      Αποστολή του εργοθεραπευτή είναι να βοηθήσει τον ασθενή να υπερβεί μια σειρά από δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην εκτέλεση κοινών, καθημερινών δραστηριοτήτων που εκτείνονται από την οικιακή ζωή ως την εργασία, την άθληση και την αναψυχή.

      Μεταξύ άλλων, ο εργοθεραπευτής εργάζεται με ηλικιωμένα άτομα μειωμένης λειτουργικότητας και αυτονομίας, με άτομα που πάσχουν από άνοια, άτομα που βρίσκονται σε φάση ανάρρωσης μετά από εγκεφαλικά επεισόδια και χειρουργικές επεμβάσεις. Εργάζεται, επίσης, με παιδιά με Ειδικές Ανάγκες με στόχο να τα βοηθήσει να ενταχθούν στη σχολική ζωή και το παιχνίδι.

      Στη σχολή Εργοθεραπείας του Aegean College, οι σπουδαστές εφοδιάζονται με πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις, αλλά κυρίως με διαπροσωπικές δεξιότητες απαραίτητες για μια επιτυχημένη καριέρα.


     • Τίτλος προγράμματος

      ΒSc (Hons) Occupational Therapy (Applied Science)
      BSc (Hons) στην Εργοθεραπεία

      Διάρκεια προγράμματος

      4 Έτη

      Γλώσσα διδασκαλίας

      Ελληνικά /Αγγλικά

      Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα

      6.0 IELTS score 550/213. TOEFL scοre (μόνο για αγγλόφωνα προγράμματα)

      Συνέχεια σπουδών

      Σε προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου (Master) στην Ελλάδα ή διεθνώς

     • Το Aegean College προσφέρει σε όλους τους σπουδαστές δωρεάν μαθήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
     • Μαθήματα 1ου Έτους

      Εισαγωγή στην Εργοθεραπεία, τη Μελέτη και την Επαγγελματική Ανάπτυξη (Introduction to Occupational Therapy, Study and Professional Development)
      Εφαρμοσμένη Ανατομία, Φυσιολογία και Νευροφυσιολογία για την Εργοθεραπεία (Applied Anatomy, Physiology and Neurophysiology for Occupational Therapy)
      Πρώτες Βοήθειες (FirstAid)
      Μελέτη της δραστηριότητας στην Εργοθεραπεία (Study of Activity in Occupational Therapy)
      Ανθρώπινη ανάπτυξη και Εργοθεραπεία (Human Development and Occupational Therapy)
      Εργοθεραπεία: Θεωρίες και Διαδικασίες (Occupational Therapy Theories and Processes)
      Τέχνη και Δημιουργικότητα στην Εργοθεραπεία (Art and Creativity in Occupational Therapy)
      Ανάλυση Κίνησης στην ΕργοθεραπείαΙ (Movement analysis in Occupational Therapy I)

      Μαθήματα 2ου Έτους

      Καρδιακή και πνευμονική αποκατάσταση στην Εργοθεραπεία (Heart and pulmonary rehabilitation in Occupational Therapy)
      Ερευνητικές μέθοδοι και στατιστική (Research methods and statistics)
      Διαταραχές Ψυχικής Υγείας και Εργοθεραπεία (Mental Health disorders and Occupational Therapy)
      Ανάλυση Κίνησης στην Εργοθεραπεία ΙΙ (Movement analysis in Occupational Therapy II)
      Θεραπευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες στην Εργοθεραπεία (Therapeutic and Communication skills in Occupational therapy)
      Ψυχοκοινωνικές εφαρμογές στην Εργοθεραπεία (Psychosocial applications in Occupational Therapy)
      Εργοθεραπεία στις νευρομυϊκές διαταραχές (Occupational therapy in neuromuscular disorders)
      Βοηθητικές συσκευές και εφαρμογές (Assistive devices and applications)

      Μαθήματα 3ου Έτους

      Εργοθεραπεία με Ηλικιωμένους (Occupational Therapy with Older Adults)
      Η επιστήμη της Εργοθεραπείας (The science of Occupation)
      Εργοθεραπεία σε Παιδιά και Εφήβους με αναπτυξιακές διαταραχές (Occupational Therapy with Children and Adolescents with developmental disorders)
      Κλινική Πρακτική Ι (Clinical Placement I)
      Πρακτικές και παρεμβάσεις στην Εργοθεραπεία (Occupation Practices and Interventions)
      Ηγεσία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εργοθεραπείας (Leading and managing Occupational Therapy services)
      Ηθική Συλλογιστική στην Εργοθεραπεία (Ethical Reasoning in Occupational Therapy)

      Μαθήματα 4ου Έτους

      Υποστηρικτικές τεχνολογίες στην Εργοθεραπεία (Assistive technologies in Occupational Therapy)
      Ομάδες: Θεωρία και διευκόλυνση Εργοθεραπευτικών Πρακτικών (Groups: Theory and facilitation in Occupational Therapy practice)
      Κλινικές Προσεγγίσεις στην Εργοθεραπευτική Πρακτική (Clinical Reasoning in OT Practice)
      Διπλωματική Εργασία (Dissertation thesis)
      Κλινική Πρακτική ΙΙ&ΙΙΙ (Practica placement IΙ& IΙΙ)
     • Η Σχολή Εργοθεραπείας του Aegean College διαθέτει εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου, όπου εκτός των αιθουσών διδασκαλίας λειτουργούν και τρεις εξειδικευμένοι χώροι πρακτικής-προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών.

      • - Το  Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης, Λογοθεραπευτικής και Εργοθεραπευτικής Παρέμβασης περιλαμβάνει παράθυρο μονής κατεύθυνσης, καθώς και οπτικοακουστική επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε ειδικές αίθουσες μαθημάτων εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Με αυτόν τον μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο, οι σπουδαστές Εργοθεραπείας τουAegeanCollege έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνεδρίες που διεξάγονται από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, ενώ παράλληλα την τάξη επιβλέπει και καθοδηγεί το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου. Ταυτόχρονα το Εργαστήριο διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών και άλλων εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και πλούσιο υλικό παρέμβασης. Πέραν της παρακολούθησης, οι φοιτητές προχωρημένου επιπέδου αναλαμβάνουν έργο υπό την αυστηρή επιτήρηση των εκπαιδευτών τους προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.
      • - Ο δεύτερος χώρος είναι ένα υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας.
       Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών. Περιλαμβάνει κλίνες θεραπείας, αναπηρικά αμαξίδια, καρέκλες αλλά και ειδικά εργαλεία της Εργοθεραπείας όπως σανίδες μεταφοράς τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλα τα σύγχρονα εργαστήρια εργοθεραπείας. Επίσης, διαθέτει όλα τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούν τα άτομα που χρήζουν εργοθεραπείας όπως βοηθήματα ένδυσης-απόδυσης. Τέλος διαθέτει όλα τα τεχνικά μέσα για την περαιτέρω εκπαίδευση των φοιτητών στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ΔΚΖ) οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε λοιπούς χώρους του Κολεγίου σε συγκεκριμένες ώρες όπως είναι η κουζίνα και το μπάνιο/τουαλέτα κ.ά
      • - Ο τρίτος χώρος είναι το Εργαστήριο Δημιουργικότητας, ένας άρτια εξοπλισμένος χώρος για την ανάλυση, προσαρμογή και εκτέλεση δημιουργικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτελούν μία από τις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Εργοθεραπείας.

      Λόγω του υψηλού επιπέδου εξοπλισμού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Εργοθεραπείας να εξοικειωθούν με το περιβάλλον το οποίο θα συναντήσουν στη μετέπειτα κλινική τους καριέρα. Πέραν της θεωρητικής εκπαίδευσης οι φοιτητές του τμήματος, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πρακτικά θεραπευτικά σχήματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χρησιμοποιώντας όλο τον διαθέσιμο εξοπλισμό. 
      Με αυτό τον τρόπο οι σπουδαστές Εργοθεραπείας του Aegean College έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις παραδόσεις με την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο

      Τόσο οι σπουδαστές του κλάδου Ψυχολογίας, Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, όσο και εκείνοι του κλάδου Εργοθεραπείας έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις παραδόσεις με την εφαρμογή της στο εμπειρικό πεδίο. Παράλληλα, οι φοιτητές θα καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας «διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης», σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παρέμβασης στους Τομείς Υγείας. 

      Παράλληλα το Aegean College, έχοντας ως πάγια πολιτική του τις συνεργασίες με τους κορυφαίους, εξασφάλισε και προσφέρει στους σπουδαστές του Τομέα Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο υπερσύγχρονο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» και την Επιστημονική Εταιρία Θεραπευτικής Ιππασίας & Ιπποθεραπείας Ελλάδος.

      Ο «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα αποκατάστασης στην Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων και των οικογενειών τους.

      Η Επιστημονική Εταιρία Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας Ελλάδας (Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε.) αποτελεί μια ομάδα αποκατάστασης, που δραστηριοποιείται στο χώρο της θεραπευτικής ιππασίας και ιπποθεραπείας, στον Ιππικό Όμιλο Βαρυμπόμπης και στον Ιππικό Όμιλο Βορείων Προαστίων. Είναι από τις λίγες ομάδες στην Ευρώπη που αποτελείται μόνο από επιστήμονες του χώρου της υγείας (φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές κ.λπ.).

       

     • Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Occupational Therapy (Applied Science) έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στον Ιδιωτικό και στο Δημόσιο Τομέα, καθώς και ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

      Μπορούν να εργαστούν σε κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία, κέντρα ημέρας, ειδικά σχολεία ως επαγγελματίες εργοθεραπευτές με κύριο έργο την αποκατάσταση ατόμων που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή και συναισθηματικές διαταραχές, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες σε κάθε περιστατικό θεραπείες.


     • Φώτης Παπαναστασίου, Επιστ. Υπεύθ. Σχολής Υγείας & Ανθρωπιστικών Επιστημών

      'Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι Ειδικός Παιδαγωγός, αριστούχος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία. Από το 2006 εργάζεται ως ειδικός παιδαγωγός σε τμήματα ένταξης και ειδικά δημοτικά σχολεία. Έχει δουλέψει με τα παιδιά σε διαγνωστικό και θεραπευτικό πλαίσιο σε ευρύ φάσμα δυσκολιών, όπως μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, αυτισμός, κ.λπ. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Μαθησιακές Ευκολίες - Πρόγραμμα Υποστήριξης και Παρέμβασης στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» των εκδόσεων ΠΕΔΙΟ. Αποτελεί Επιστημονικό Υπεύθυνο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Υγείας του Aegean College, Επιστημονικό Διευθυντή του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση» και διαχειριστή της ιστοσελίδας www.eidikospaidagogos.gr. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια και ημερίδες με θέματα σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και τη Σχολική Ψυχολογία. Άρθρα και συνεντεύξεις του έχουν δημοσιευθεί σε πλήθος εφημερίδων, περιοδικών, ιστοσελίδων και τηλεοπτικών εκπομπών. Στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης και της παρακολούθησης των εξελίξεων στον επιστημονικό της χώρο έχει παρακολουθήσει επίσης εξειδικευμένα workshops, συνέδρια και ημερίδες.'
       

Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

210.3211228 & 210.3800811
 
 • "Παρόλο που η επιχείρησή μου είναι μικρή μπόρεσα να κατανοήσω βασικές έννοιες που αφορουν τη λειτουργία της και να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που διδάχθηκα." 

   

   Νικόλαος Σαμαρίδης, MBA Leadership & Management Development 

   
 • " The schedule was flexible; lectures were conducted in a professional approach, with adequate resources and support. The experience has been delightful with such a rich culture, warm reception and receiving all the support l needed." 

   

  Nomonde Ncube, MBA Leadership & Management Development with Accounting and Finance

   

   
 • "Παρά την 10ετή προϋπηρεσία μου, βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μαθήματα όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ προσωπικές εμπειρίες με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου."

   

  Άννα Ακριβίδη, MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management

   
 • "Τα τελευταία 18 χρόνια, εργάζομαι σε ένα διεθνή τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και ένιωσα πως είναι απαραίτητο για την επαγγελματική μου εξέλιξη να αποκτήσω μία πιστοποίηση των γνώσεων που είχα αποκομίσει, αλλά και να τις εμπλουτίσω με νέες. " 

   

   Πέτρος Γιαννακόπουλος, MBA Leadership & Management Development with Marketing 

   
 • " Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έγκριτους επαγγελματίες από το χώρο της Ψυχολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου θεωρώ πως κατέχω πολλά εφόδια για τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ψυχολογίας." 

   

  Μαρία Πινγκούλη, BSc (Hons) in Psychology