Δρ. Αλεξάνδρα Μεζίτη

Η Αλεξάνδρα Μεζίτη είναι βιολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Θαλάσσια μικροβιολογία από το Max Planck Institute (Βρέμη, Γερμανία) και διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο της περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κατανόηση των αλλαγών της μικροβιακής ποικιλότητας και λειτουργίας σε διαφορετικά ενδιαιτήματα και κάτω από συγκεκριμένες αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Έχει ασχοληθεί με την μικροβιακή ποικιλότητα στο έντερο πολλών θαλάσσιων ασπόνδυλων και σπονδυλόζωων και πρόσφατα και με τη μεταγονιδιωματική ανάλυση πληθυσμών της Escherichia coli σε άτομα με συμπτώματα διάρροιας.

Στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος εκπονεί έρευνα ως Μεταδιδακτορική Υπότροφος του ΙΚΥ στο πρόγραμμα με τίτλο ‘Επίδραση της Helicobacter pylori λοιμώξεως στο μικροβίωμα του γαστρεντερικού σωλήνα’.

Έχει δημοσιεύσει 25 άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και 45 παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.