Μαρία Ζιώτα

Χημικός, MSc

Η Μαρία Ζιώτα είναι απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος του πτυχίου Χημείας, με διπλωματική εργασία στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας, με κατεύθυνση τη μελέτη αντιβακτηριακών ιδιοτήτων των νανοϋλικών και αλλαγές που παρατηρούνται στο μεταβόλωμα των βακτηρίων, έπειτα από έκθεσή τους στα υπό-μελέτη νανοϋλικά.

Επίσης, είναι κάτοχος του ΠΜΣ «Τοξικολογίας» του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας, του Τμήματος Ιατρικής, του Παν. Θεσσαλίας. Αντικείμενο μελέτης της διπλωματικής αποτέλεσε η εκτίμηση της επίδρασης της κατανάλωσης φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων επί της δραστικότητας των ενζύμων μεταβολισμού των ξενοβιοτικών στον άνθρωπο.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων που αφορούν την Ιατρική Χημεία, τη Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία, την Κλινική Χημεία, την ασφάλεια στα Ερευνητικά Εργαστήρια, καθώς και συνέδρια που αφορούν την Πράσινη Χημεία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Επίσης, είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών από το 2018.

Από το 2020, εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης και απασχολείται στο δυναμικό του Διδακτικού Προσωπικού του Aegean College, ως καθηγήτρια στον Τομέα Υγείας, στο προπτυχιακό πρόγραμμα της Διαιτολογίας.