Δρ. Νικόλαος Βλασερός

Ο Νικόλαος (Νίκος) Βλασερός είναι πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι κάτοχος MSc στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών από το Amsterdam University και PhD στη Μαθηματική Εκπαίδευση από το Loughborough University. Έχει διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε σχολεία.

Ως ερευνητής έχει πάρει μέρος σε προγράμματα του Loughborough University που αφορούν τη Διδακτική των Μαθηματικών και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα έχει συμμετάσχει στη συγγραφή άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επιπλέον έχει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση ακαδημαϊκών και άλλων συνεδρίων.

Τέλος έχει συμμετάσχει σε προγράμματα που έχουν στόχο τη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την κοινωνία, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή υλικού για δασκάλους που αφορά το έμφυλο ζήτημα, διδασκαλία μαθηματικών σε ευάλωτες ομάδες κα.