Σπύρος Τσιώτσης

BSc, MSc

Ο Σπύρος Τσιώτσης είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ). Εν συνεχεία φοίτησε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ναυτιλία Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑΜΕ)» του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου από όπου και αποφοίτησε με άριστα.

Συνέχισε τις διδακτορικές του σπουδές στο ίδιο τμήμα όπου και τελικά εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή για την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική.

Είναι μέλος της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος ενώ έχει δουλέψει σαν ερευνητής σε προγράμματα δημόσιων φορέων και οργανισμών (ΙΤΑ, ΕΛΙΑΜΕΠ).

Αναφορικά με τη διδακτική του εμπειρία έχει υπάρξει βοηθός διδασκαλίας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματιών Υπηρεσιών σε μαθήματα σχετικά με τη Ναυτιλιακή Οικονομική και τους Λιμένες.

Διδάσκει στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College.