slider-shadow

Η έρευνα αφορά μια μόνιμη προσπάθεια να φτάσει κανείς στην ουσία των πραγμάτων, να βρει το βάθος, χωρίς να προπαραδέχεται τίποτα ως αυτονόητο ή αυταπόδεικτο. Αυτό όμως προϋποθέτει μόχθο, αναστοχασμό, υπευθυνότητα, συνεργασία και ευρύτερη μόρφωση. Αλλά και τη συνεχή ενθάρρυνση της έκπληξης και του απρόβλεπτου, την επιθυμία για σύνθεση ιδεών, αναζήτηση και καινοτομία.

Στη σύγχρονη εποχή της πολυπλοκότητας, η καινοτομία συνδέεται με την αποτελεσματική προσαρμογή της κοινωνίας στη διαρκή αλλαγή, μέσα σε πλαίσια που επιτρέπουν στα άτομα να παίρνουν πρωτοβουλίες, να πειραματίζονται και να δημιουργούν.

Οι εν εξελίξει ερευνητικές δραστηριότητες έχουν έντονο διεπιστημονικό προσανατολισμό και αναδεικνύουν την ποιότητα και τις δυνατότητες του επιστημονικού προσωπικού και των φοιτητών όλων των σχολών του Aegean College.

Το ARC έχει πλέον σταθερή και αναγνωρισμένη παρουσία σε ακαδημαϊκά συνέδρια και περιοδικά. Τα έως τώρα ερευνητικά αποτελέσματα προάγουν τον δημιουργικό διάλογο και συνεισφέρουν ουσιαστικά στις τρέχουσες συζητήσεις τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον.

Δρ Χαράλαμπος Τσέκερης
Επιστημονικός Διευθυντής ARC

Τομείς Έρευνας:

    • Η επιστήμη της Ψυχολογίας ασχολείται με τη συστηματική μελέτη και κατανόηση των συμπεριφορών των ανθρώπων, τόσο ως ατόμων όσο και ως ομάδων, προσπαθώντας να διερευνήσει ειδικές περιπτώσεις αλλα και να εξαγάγει γενικές αρχές. Ο ορισμός αυτός συνεπάγεται την ύπαρξη «θεμελιωδών νόμων» της ανθρώπινης συμπεριφοράς (βλ. http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/406).

     Η έως τώρα ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα Ψυχολογίας του ARC περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αιχμής, όπως η υγεία, η πολιτική ψυχολογία, η ψυχοθεραπεία, η αντίληψη, η νόηση, η προσοχή, η λειτουργία του εγκεφάλου, η διαδικτυακή συμπεριφορά, ο κυβερνοεθισμός, ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) και οι διαπροσωπικές σχέσεις.

     Τα ερευνητικά αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, όπως επίσης και σε Πρακτικά Συνεδρίων (με κρίση), σε συλλογικούς τόμους και έγκριτα διεθνή περιοδικά και Working Paper Series.

     Σε εξέλιξη βρίσκονται εμπειρικές έρευνες στο πεδίο της νευροεπιστήμης και στους κλάδους της κλινικής και της κοινωνικής ψυχολογίας.

     Ιδιαίτερη έμφαση προσδίδεται στις ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της παθολογίας των μεσαίων στρωμάτων του πληθυσμού. Η έμφαση αυτή είναι κεντρική στο πλαίσιο του project για την κοινωνική και πολιτική ψυχολογία της κρίσης.

     Project: Κοινωνική και Πολιτική Ψυχολογία της Κρίσης

     Συντονιστές: Δρ Χαράλαμπος Τσέκερης (ARC Director) & Δρ Νίκος Καμπέρης (Κύριος Ερευνητής, ΚΕΕΚ, Ακαδημία Αθηνών)
     Ερευνητική ομάδα: ARC Research Group for the Study of Greek Crisis

     Στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, όπου συνεχίζουν να συμφύρονται στοιχεία νεωτερικότητας και αγροτικής κοινωνίας, η κατάρρευση του κοινωνικού δικτύου, καθώς και των φαντασιακών που το συγκροτούσαν συμβολικά, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις δομές του εαυτού και της καθημερινότητας, κατά τρόπο μη γραμμικό και μη προβλέψιμο. Οι αλλαγές αυτές είναι πλέον ορατές στο προφίλ του σύγχρονου Έλληνα και αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Το project εκκινεί από τη συστηματική θεωρητική και μεθοδολογική ανασύνθεση της έννοιας του εαυτού στην κοινωνική επιστήμη εν γένει.

     Στο πλαίσιο της παραπάνω έρευνας, το ARC συμμετείχε στο 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία και Τηλεματικές Εφαρμογές» (Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα, 13-15 Μαρτίου 2015), διοργανώνοντας Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: «Κρίση & Αλλοίωση του Ατομικού/Κοινωνικού Εαυτού» (Συντονιστής: Δρ Χ. Τσέκερης, ARC Director)

     Η Στρογγυλή Τράπεζα του ARC στηρίχθηκε σε πρωτότυπες εισηγήσεις φοιτητών του Aegean College και εξειδικευμένων κοινωνικών επιστημόνων σχετικά με τον συσχετισμό κρίσης και αλλοίωσης της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας, περιλαμβάνοντας την ψυχική υγεία, την παθολογία των μεσαίων στρωμάτων και τις πολύπλοκες διαδικασίες του εαυτού, των διαπροσωπικών σχέσεων και της εργασιακής ζωής.

     Στο συμφραζόμενο του ίδιου project, πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρία, σε συνεργασία με την Κατερίνα Αθανασίου (ομάδα City Travellers), στην ΑΣΚΤ (21 Μαρτίου 2014):

     «Η έννοια του Εαυτού στη σύγχρονη σκέψη» Συντονιστής: Δρ Χ. Τσέκερης, ARC Director

     Περιεχόμενα Συνεδρίας:

     1) «Εισαγωγή στον Κυβερνο-εαυτό»
     Χαράλαμπος Τσέκερης & Βασίλης Θεοδωρής (HND Psychology, Aegean College)
     2) «Ο Εαυτός στις Νευροεπιστήμες»
     Χρυσάνθη Ανδρόνογλου (Head of Health and Human Sciences School, Aegean College)
     3) «Ο Εαυτός στην Ψυχανάλυση»
     Κυριακή Θεοδόση-Πολυμέρη (Υπεύθυνη Τμήματος HND Psychology, Aegean College) & Νάνσυ Πασπάτη (HND Psychology, Aegean College)
     4) «Ο Εαυτός στην Κρίση»
     Χαράλαμπος Τσέκερης, Δημήτρης Ποθητάκης & Μαρία Πινγκούλη (Τμήμα Ψυχολογίας, Aegean College)

     Άλλες φοιτητικές ερευνητικές εργασίες με θέμα την «Ψυχολογία της Κρίσης» (ενδεικτικά):

     1) «Η εμπειρία της κρίσης ως διαδικασία επαναπροσδιορισμού του Εαυτού». Εισήγηση στο Πρώτο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο του Aegean Research Centre (ARC), Aegean College, Αθήνα 16 & 17 Οκτωβρίου 2014.

     2) «Η κρίση και ο σύγχρονος εργαζόμενος». Αναρτημένη Ανακοίνωση στο Aegean College Open Day, Aegean College, Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2014.

     3) «Κρίση και στενές διαπροσωπικές σχέσεις». Αναρτημένη Ανακοίνωση στο Aegean College Open Day, Aegean College, Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2014.

     4) «Κρίση και Φύλο». Αναρτημένη Ανακοίνωση στο Aegean College Open Day, Aegean College, Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2014.

     5) «Κρίση και Εαυτός». Αναρτημένη Ανακοίνωση στο Aegean College Open Day, Aegean College, Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2014.

    • Οι έρευνες που έχει αναλάβει η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα η ομάδα διδασκόντων και φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΜΒΑ, καλύπτουν διάφορα σημαντικά πεδία, όπως Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Οργανωτική Συμπεριφορά Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Πολυεθνικών, Δημοσίων Οργανισμών ή και μη κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων, καθώς και θέματα Ηγεσίας και Διαχείρισης Αλλαγών που αντιμετωπίζουν αυτοί οι οργανισμοί σε καθημερινή βάση. Πιο αναλυτικά, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015, έλαβαν χώρα οι παρακάτω έρευνες:

     1) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μάσκα, Θωμόπουλος)
     2) Έρευνα για τη βιομηχανία διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα (Κότε, Θωμόπουλος)
     3) Διερεύνηση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Κουρκουλή, Μάσκα)
     4) Ανάλυση της επίδρασης των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην οργανωτική απόδοση της HENKEL Hellas (Ακριβίδη, Μάσκα)
     5) Στρατηγικές αποφάσεις για τον κλάδο του ηλεκτρονικού βιβλίου στην Ελλάδα (Παπαγιαννάκης, Κανδιλίερης)
     6) Στρατηγική Διαχείρισης Κρίσεων στον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα (Μάσκα, Καδάς, Τσεκέρης)

     Από την τελευταία έρευνα προέκυψε η εξής επιστημονική δημοσίευση (με κριτές): Maska, L., Tsekeris, T., and Kadas, C. (2014) Crisis management model for the Greek pharmaceutical sector. Greek Economic Outlook, No. 25, pp. 52-56 - URL= http://www.kepe.gr/images/oikonomikes_ekselikseis/oik_exel_25_eng.pdf#page=53

     Επίσης, ερευνητικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο OPEN DAY του Aegean College τον Σεπτέμβριο του 2014.
    • Η Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών του Aegean College, στα πλαίσια του MSc in Early Childhood Education with Special Needs, δραστηριοποιείται ερευνητικά κυρίως στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και σε ευρύτερα παιδαγωγικά ζητήματα που αφορούν σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

     Οι φοιτητές του τμήματος έχουν εκπονήσει, ή εκπονούν, ερευνητικό έργο στους παρακάτω τομείς:

     1) Σχολικός εκφοβισμός και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην Ελλάδα (Κωνσταντίνος Αητάκης)
     2) Η ετοιμότητα των Ελλήνων δασκάλων να αναγνωρίζουν και να εκπαιδεύουν μαθητές με δυσλεξία στην προσχολική και πρώιμη σχολική αγωγή (Μελίζα Γαλατσινού)
     3) Δυσλεξία: εκτίμηση του τρέχοντος εκπαιδευτικού συστήματος και μελλοντικές αλλαγές (απόψεις Ελλήνων εκπαιδευτικών) (Ελένη Νικολακοπούλου)
     4) Πρακτικές ένταξης σε τυπικά σχολεία στη Μάλτα για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Απόψεις γονέων (Maruska Dimech)
     5) Η κατάρτιση του καθηγητή αγγλικών και η σχέση της με την ποιότητα εκπαίδευσης μαθητών με δυσλεξία (Χριστίνα Βαγιαννάκη)
     6) Η σχέση της δυσλεξίας με προβλήματα συμπεριφοράς στην προσχολική και πρώιμη σχολική αγωγή: απόψεις γονέων (Βάλλια Παπαθανασίου)
     7) Μορφολογικά λάθη στο χρόνο στην ορθογραφία των ρημάτων σε παιδιά με δυσλεξία (Αγγελική Ξεστέρνου)
     8) Παράμετροι της ένταξης των παιδιών με ΔΕΠΠΥ στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα (Χρήστος Τερνιώτης)
     9) Η χρήση των κοινωνικών ιστοριών και της ψηφιακής αφήγησης σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Μαρία Περιστέρη)
     10) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ένταξη παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στο εκπαιδευτικό σύστημα (Χριστίνα Τσαρουχά)
     11) Παιδιά με Σύνδρομο Down: φωνολογικά ελλείμματα και εκπαίδευση (Εμμανουήλ Μπραχάλης).

Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

210.3211228 & 210.3800811
 
 • "Παρόλο που η επιχείρησή μου είναι μικρή μπόρεσα να κατανοήσω βασικές έννοιες που αφορουν τη λειτουργία της και να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που διδάχθηκα." 

   

   Νικόλαος Σαμαρίδης, MBA Leadership & Management Development 

   
 • " The schedule was flexible; lectures were conducted in a professional approach, with adequate resources and support. The experience has been delightful with such a rich culture, warm reception and receiving all the support l needed." 

   

  Nomonde Ncube, MBA Leadership & Management Development with Accounting and Finance

   

   
 • "Παρά την 10ετή προϋπηρεσία μου, βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μαθήματα όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ προσωπικές εμπειρίες με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου."

   

  Άννα Ακριβίδη, MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management

   
 • "Τα τελευταία 18 χρόνια, εργάζομαι σε ένα διεθνή τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και ένιωσα πως είναι απαραίτητο για την επαγγελματική μου εξέλιξη να αποκτήσω μία πιστοποίηση των γνώσεων που είχα αποκομίσει, αλλά και να τις εμπλουτίσω με νέες. " 

   

   Πέτρος Γιαννακόπουλος, MBA Leadership & Management Development with Marketing 

   
 • " Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έγκριτους επαγγελματίες από το χώρο της Ψυχολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου θεωρώ πως κατέχω πολλά εφόδια για τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ψυχολογίας." 

   

  Μαρία Πινγκούλη, BSc (Hons) in Psychology