Το Diploma in Digital Marketing (Ψηφιακό Μάρκετινγκ) που προσφέρει το Aegean Lifelong Learning Center είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που στόχο έχει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εξειδίκευση επαγγελματιών ή/και αποφοίτων σχολών πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων στα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις τεχνικές διαφημιστικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.Pearson Assured Aegean College

Τα τελευταία χρόνια, στο χώρο της διαφήμισης και της προβολής προϊόντων και υπηρεσιών παρατηρείται μια μετάβαση από τους “παραδοσιακούς” διαύλους επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα) στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι κύριοι λόγοι αυτής της αλλαγής είναι οι εξής:

 • Διείσδυση του διαδικτύου και των social media σε δισεκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο. Το 2015 περισσότεροι από τρία δισεκατομμύρια χρήστες είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια χρήστες χρησιμοποίησαν κάθε μήνα υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η ικανότητα των χρηστών/καταναλωτών να αλληλεπιδρούν με τη διαφήμιση και το διαφημιστικό μήνυμα.
 • Η δυνατότητα που έχουν οι χρήστες να οργανώνουν ψηφιακό υλικό και να διαμοιράζουν περιεχόμενο/κοινή χρήση μηνυμάτων (share).

Η αυξανόμενη τάση και η σημασία των νέων μέσων και της διαφήμισης δημιούργησε την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο και πρακτικό πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη φύση των νέων εργαλείων και μεθόδων επικοινωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τα βασικά εργαλεία και τα οφέλη του Διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, να διδάξει βέλτιστες πρακτικές στη χάραξη ψηφιακών στρατηγικών και τρόπους αποδοτικής προσέγγισης δυνητικών πελατών μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν απαραίτητες γνώσεις σχετικά με:

 • Την ανάπτυξη digital πλάνου προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ανάλυση paid εργαλείων και τακτικών του πλάνου.
 • Ανάλυση non-paid εργαλείων και τακτικών.
 • Αξιολόγηση digital αποτελεσμάτων.
 • Ανάλυση της έννοιας του digital transformation και πώς αυτή η μετάβαση συνδέεται με την digital στρατηγική.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες μπορούν να:

 • κατανοήσουν εργαλεία, τεχνικές και στρατηγικές ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.
 • συνδέσουν το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ με την οργανωτική στρατηγική.
 • επισκοπήσουν τη λειτουργία Digital Marketing μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης.
 • να συζητήσουν κριτικά έννοιες και θεωρίες.
 • αξιολογήσουν κριτικά σύγχρονα ζητήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • κατανοήσουν τη χρήση και τη λειτουργία των βασικών πλατφορμών.

 • Το πρόγραμμα αποτελεί spin-off του MSc in Digital and Social Media Marketing with Analytics το οποίο προσφέρεται με το Coventry University, το κορυφαίο βρετανικό Πανεπιστήμιο με παρουσία στην Ελλάδα.
 • Παρουσιάζονται σε περιορισμένες διδακτικές ώρες όλες οι βασικές γνώσεις γύρω από το ψηφιακό μάρκετινγκ.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται online με distance learning.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για να διαφημίσουν την εταιρεία ή άλλη δραστηριότητά τους στο ίντερνετ.
 • Ιδανικό για φοιτητές και αποφοίτους πληροφορικής ή διοίκησης επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτύξουν επαγγελματική επαφή με τον χώρο του digital marketing και των social media.
 • Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από την PearsonAssured, τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποιήσεων στην Ευρώπη.
 • Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-2 του Aegean College.

Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 3 μήνες συμπεριλαμβανομένων online διδασκαλίας, personal tutoring και projects. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων γίνεται μέσω εργασιών μετά τη διδασκαλία κάθε μαθήματος. Διακρίνεται σε τέσσερις ενότητες.

 

 

Σκοπός ενότητας

Αυτή η ενότητα ασχολείται με την εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και ειδικότερα το ρόλο της καταναλωτικής συμπεριφοράς, στις συνθήκες σχετικά με το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και την ηλεκτρονική πώληση. Η ενότητα αναπτύσσει επίσης τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτών των θεμελιωδών εννοιών σε μελέτες περιπτώσεων (case studies) και σε άλλα σενάρια για την παραγωγή βασικών λύσεων μάρκετινγκ και πωλήσεων.

 Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέχρι τη λήξη αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να:

 1. Περιγράψουν τα κύρια συστατικά και το σκοπό του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.
 2. Αξιολογήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία και τεχνικές ηλεκτρονικού μάρκετινγκ καθώς και το πότε και πώς θα τα χρησιμοποιήσουν.
 3. Εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ σχετίζεται με την οργανωτική στρατηγική.
 4. Διεξάγουν μια επισκόπηση ηλεκτρονικού μάρκετινγκ του οργανισμού σας ή της στρατηγικής επιχειρηματικής σας μονάδας.

 Ενδεικτικό περιεχόμενο ενότητας

 1. Έννοια του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.
 2. Το Περιβάλλον του μάρκετινγκ και η σημασία της πληροφορίας.
 3. Εισαγωγή στην έρευνα ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.
 4. Βασικές αρχές της καταναλωτικής και οργανωτικής συμπεριφοράς.
 5. Τμηματοποίηση / στόχευση και τοποθέτηση.
 6. Μείγμα ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ.
 7. Ηθική.

 Οι μαθητές θα ασχοληθούν πρωτίστως σε κάθε ενότητα με:

 • Γνώση & Κατανόηση: τα συγκεκριμένα στοιχεία ασχολούνται με την κοινή χρήση της ακαδημαϊκής θεωρίας και των εννοιών για να εξασφαλίσει ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν κατακτήσει μια κριτική εκτίμηση της τρέχουσας και σχετικής έρευνας στον τομέα.
 • Εφαρμογή: αυτό το στοιχείο φέρνει τη γνώση και την κατανόηση στην καθημερινή ζωή συνδέοντάς τη με την τρέχουσα πρακτική. Η ενότητα εστιάζει σε μια κριτική άποψη της θεωρίας και των εννοιών που χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευμένοι, ώστε να αξιολογήσουν τη σημασία και την αξία του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.
 • Ανάλυση & Επίλυση Προβλημάτων: αυτό το στοιχείο απαιτεί από τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν και να επιδείξουν τις βασικές αναλυτικές δεξιότητές τους.

Σκοπός ενότητας

Η ενότητα αποσκοπεί στο να αναπτύξει  μια εις βάθος κατανόηση των χαρακτηριστικών των διαφόρων ψηφιακών μέσων, των πλατφορμών, των καναλιών και των τεχνικών, καθώς και τη μέτρηση και τον αντίκτυπό τους στη διαχείριση μάρκετινγκ από στρατηγικής άποψης. Λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο του ψηφιακού μάρκετινγκ και των ηλεκτρονικών κοινοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι θα εφαρμόσουν μια αναλυτική προσέγγιση στο στρατηγικό σχεδιασμό και την παροχή κατάλληλων δραστηριοτήτων για προϊόντα και υπηρεσίες. Oι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στην επιστημονική προσέγγιση του μάρκετινγκ με σαφή χρήση τεχνολογιών, όπως βάσεις δεδομένων και προγράμματα λογισμικού για την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων.

Ενδεικτικό περιεχόμενο ενότητας

 • Εισαγωγή στην προώθηση ιστοσελίδων και στα Analytics.
 • Μετρήσεις πληροφοριών.
 • Πληρωμή ανά κλικ (PPC) – Google AdWords.
 • Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) – Google Analytics.
 • Διαφημίσεις Facebook.
 • Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πλατφόρμες.
 • Περιεχόμενο Marketing.
 • Κοινή χρήση μέσων – YouTube.
 • Πρακτικές μάρκετινγκ για κινητά.
 • Μάρκετινγκ βάσει τοποθεσίας.
 • Μάρκετινγκ θυγατρικών.
 • Omnichannel Marketing.

Σκοπός ενότητας

Αυτή η ενότητα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν μια βαθιά κατανόηση της διαδικασίας  του στρατηγικού ψηφιακού σχεδιασμού μάρκετινγκ και να αποκτήσουν τις κατάλληλες διαχειριστικές ικανότητες επί αυτού και επίσης να είναι σε θέση για την κριτική εφαρμογή αυτών των αρχών σε μια ποικιλία οργανισμών και πελατών.

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν βαθιά γνώση των διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων και των προκλήσεων του σύγχρονου περιβάλλοντος του ψηφιακού μάρκετινγκ και των συνεπειών του για τις μελλοντικές ανταγωνιστικές επιδόσεις. Εξετάζεται το ανταγωνιστικό περιβάλλον του οργανισμού και πώς αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ορθών στόχων και στρατηγικών μάρκετινγκ . Οι σπουδαστές θα δημιουργήσουν και θα αξιολογήσουν στρατηγικές μάρκετινγκ που προσφέρουν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Εστιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τη θεωρία των κοινωνικών δικτύων και τα υποκείμενα μοντέλα συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ των μελών. Παρόλο που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν βασικό εργαλείο του ψηφιακού μάρκετινγκ, οι εναλλακτικές στρατηγικές πρέπει να ενσωματωθούν σε μια σταθερή προσέγγιση του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού. Ο ψηφιακός έμπορος πρέπει να διερευνήσει εκτενώς την αγορά και να βασίσει τις αποφάσεις του στα δεδομένα.

Αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει προσεγγίσεις ανάλυσης και συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε τα συγκεντρωμένα δεδομένα να μπορούν να μετατραπούν σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Μια on-line κοινότητα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, ωστόσο η οικοδόμηση μιας τέτοιας κοινότητας πρέπει να εμπλέξει τους πελάτες σε ουσιαστικές συνομιλίες και μετατροπές. Θα παρουσιαστούν οι τελευταίες πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση και θα συζητηθούν οι διάφοροι τύποι εικονικών κοινοτήτων.

Ενδεικτικό περιεχόμενο ενότητας

 • Ψηφιακές έννοιες μάρκετινγκ.
 • Ψηφιακές και στρατηγικές διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του μάρκετινγκ, σχεδιασμός και διαδικασίες.
 • Έρευνα και ανάλυση των ψηφιακών αγορών και του ανταγωνισμού.
 • Κοινότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η φύση και η δομή της ολοκληρωμένης διαδικασίας επικοινωνίας ψηφιακού μάρκετινγκ και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ερμηνεία της.
 • Σύνταξη στρατηγικής μηνυμάτων.
 • Σχεδιασμός μέσων ενημέρωσης: η ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και οι συνέπειες αυτών.
 • Αξιολόγηση των ολοκληρωμένων / ψηφιακώνπρογραμμάτων επικοινωνίας μάρκετινγκ.
 • Παγκόσμια θέματα στις στρατηγικές επικοινωνίας ολοκληρωμένου / ψηφιακού μάρκετινγκ.
 • Ηθική.

Σκοπός ενότητας

Αυτή η ενότητα εξετάζει τη μετάβαση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού από τα παραδοσιακά κανάλια μάρκετινγκ στον ψηφιακό κόσμο και την εκμετάλλευση των επιλογών που παρέχονται για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της.

Το Aegean College LLC διαθέτει σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.

Τα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και παρέχουν ιδανικές συνθήκες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης.

Στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρέχεται δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ προβλέπεται και ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) εντός των εγκαταστάσεων του Κολεγίου.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θεωρείται ότι:

 • Διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της διαφήμισης στο Internet και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν σε καίριες θέσεις σε επιχειρήσεις που επιθυμούν την προώθηση των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους.