Το Aegean Lifelong Learning Center και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρουν ένα πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για εκπαίδευση στο Life Coaching με τίτλο “Diploma in Life Coaching” το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση (certification) Life Coaching από τον φορέα “The International Authority for Professional Coaching and Mentors-IAPC&M.

Acc

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν, να εμβαθύνουν και να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες και τη μεθοδολογία του coaching, βάσει των διεθνών οργανισμών και προτύπων. Συνδυάζει ισορροπημένα την επιστημονική γνώση με την πρακτική προσέγγιση. Κάθε θεματική ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες δεξιότητες, τα τεχνικά εργαλεία και μοντέλα για την διαμόρφωση Επαγγελματιών Συμβούλων (Life Coach).

Σε αυτό το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα:

 • γνωρίσουν εις βάθος τις επιστημονικές και θεωρητικές βάσεις στις σπουδές Life Coaching.
 • εκπαιδευτούν στον συνδυασμό μοντέλων και τεχνικών.
 • κατανοήσουν πλήρως την ηθική και τη δεοντολογία που διέπει τις πρακτικές του Coaching, με σκοπό την προστασία του πελάτη και του ίδιου του επαγγελματία.
 • έρθουν σε άμεση και έμπρακτη επαφή με το επάγγελμα του Coaching.
 • αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία στην πρακτική και τα αποτελέσματά της.
 • αφομοιώσουν δεξιότητες όπως μεταξύ άλλων: η τέχνη του αναστοχασμού, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Δέσμευση & Ροή, Προσήλωση στο Τώρα με περίσκεψη (mindfulness) και παρουσία στο Τώρα, Μαιευτική και Διαλεκτική (η τέχνη των ερωτήσεων), Χτίσιμο ανθεκτικότητας & πειθαρχίας προς τον εαυτό, Ανατροφοδότηση (Feedback) & Ανατροφοδότηση υπέρ των Λύσεων (Feedforward), Αυτεπάρκεια (self-efficacy) & πίστη στον εαυτό (self-belief), Θεωρία λήψης αποφάσεων κ.ά.
 • είναι εις θέση να συνεργάζονται με τον πελάτη τους ώστε να θέτουν σαφείς στόχους και να τους υλοποιούν.

 

—Τρόπος διεξαγωγής Μαθημάτων

Το πρόγραμμα υλοποιείται με δύο τρόπους:

 • Διά ζώσης
 • Εξ αποστάσεως

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning, distance learning) πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας, φιλικής προς το χρήστη, προσαρμοσμένη στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι, με τη χρήση προσωπικών κωδικών, μπορούν να εισέρχονται και να παρακολουθούν τα μαθήματα σε καθορισμένες μέρες και ώρες. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνδυάζουν Θεωρητική εκπαίδευση και Βιωματικές ασκήσεις.

 • Τα σεμινάρια Life Coaching του Aegean LLC είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση από τον βρετανικό φορέα  “The International Authority for Professional Coaching and Mentors-IAPC&M.
 • Οι κάτοχοι του Diploma in Life Coaching αποκτούν την ιδιότητα του Accredited Practitioner Coach, δηλαδή ένα βήμα πριν το Master Coach.
 • Το Coaching είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος ανάπτυξης & υποστήριξης ατόμων και ομάδων.
 • Το πρόγραμμα απαντά στην ερώτηση “Πώς μπορώ να γίνω Life Coach”: οι δεξιότητες που αποκτούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης μπορούν να επιφέρουν οφέλη τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αφού οι συμμετέχοντες βελτιώνουν την επικοινωνία τους, τις διαπροσωπικές και επαγγελματικές τους σχέσεις, αυξάνουν τις επιδόσεις τους και επιτυγχάνουν τους στόχους τους.
 • To Κέντρο Διά Βίου Μάθησης-2 του Aegean College είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΟΜΗΡΟΣ ενός οργανισμού με υψηλό επίπεδο σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και πολύχρονη εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Διδακτικό προσωπικό από διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό έργο, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους.
 • Το ΚΔΒΜ-2 του Aegean College ανήκει σε ένα από τα πρώτα Ελληνικά Κολέγια που λειτουργεί με την επίσημη άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Εκπαίδευσης (Άδεια Ίδρυσης: ΦΕΚ 1532/Β/27-7-2009, Άδεια Λειτουργίας: ΦΕΚ 1986/14.08.2013) και αναγνωρίζεται από διεθνείς φορείς που πιστοποιούν την ποιότητα και το κύρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρει σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Το πρόγραμμα καλύπτει εις βάθος το σύνολο της θεωρητικής γνώσης πάνω στο coaching και το mentoring και διακρίνεται σε τέσσερις πλήρεις θεματικές ενότητες οι οποίες συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική.

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αποσκοπεί στη θεωρητική ενδυνάμωση των επιμορφουμένων, όσον αφορά στο εξειδικευμένο πεδίο της Προπονητικής, στην εμβάθυνση, κριτική ανάλυση και καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας στον εν λόγω κλάδο.

Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των γνώσεων, συμβάλλοντας στην ενθάρρυνση του πελάτη να απελευθερώσει την δυναμική του και να μεγιστοποιήσει την απόδοση του. Πρόκειται για την εμπλοκή του πελάτη σε μια δημιουργική διαδικασία, που προκαλεί τη σκέψη και τον εμπνέει να μεγιστοποιήσει το προσωπικό και επαγγελματικό του δυναμικό.

Ειδικότερα, στοχεύει στην παρουσίαση θεωρητικών γνώσεων σχετικά με τον όρο της προπονητικής διαδικασίας, την εξοικείωση με τα βασικότερα είδη της (leadership coaching, executive coaching, coaching partnership), την ανάδειξη των ρόλων και των δεξιοτήτων των προπονητών, καθώς και την επισήμανση των διαφορών της προπονητικής από τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες.

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει με τρόπο αναλυτικό και εμπεριστατωμένο τα βασικότερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και τις ικανότητες ενός αποτελεσματικού προπονητή κατά την εμπλοκή του στην προπονητική διαδικασία.

Επιπλέον, έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις κυριότερες μεθόδους και τα εργαλεία Coaching που θα τους καταστήσουν ικανούς να εμπλακούν εύκολα και αποτελεσματικά στην προπονητική πρακτική. Ειδικότερα, στοχεύει στην παρουσίαση θεωρητικών γνώσεων σχετικά με τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες από τις οποίες θα πρέπει να διέπονται όλοι οι καλοί προπονητές και οι οποίες αν αναπτυχθούν, συντελούν στην αποτελεσματικότητα τους.

Το βασικό στοιχείο αυτών των δεξιοτήτων είναι ότι ενώ μπορούν να διδαχθούν, ωστόσο μπορούν να τελειοποιηθούν μόνο μέσω της πρακτικής και του προβληματισμού. Ένας αποτελεσματικός Coach θα πρέπει να έχει αυτογνωσία, υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, όραμα με έμφαση στις σημαντικές λεπτομέρειες, εξαιρετική επικοινωνιακή πρακτική, υψηλό αίσθημα φροντίδας και σεβασμού στους πελάτες, δημιουργικότητα και καινοτομία, οξυδέρκεια, διαίσθηση, περιέργεια και ερευνητικότητα, να επιδεικνύει ειλικρινές ενδιαφέρον για τους πελάτες, να αντιλαμβάνεται το coaching ως αμφίδρομη ανταλλαγή ενέργειας και εμπειριών και να το αντιμετωπίζει ως πρόκληση και τέχνη.

Επιπλέον, τα βασικότερα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού coach είναι τα εξής: Ενεργητική Ακρόαση, Χρήση των ερωτήσεων, Καθορισμός έξυπνων στόχων, Ανατροφοδότηση, Συναισθηματική επικοινωνία- Ενσυναίσθηση. Το Coaching μπορεί να λάβει χώρα με ποικίλους τρόπους, εκμεταλλευόμενοι τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας. Μπορεί να γίνει α) πρόσωπο με πρόσωπο, είτε ένας προς έναν ή ομαδικά, β) εξ αποστάσεως με ευρεία γκάμα από επιλογές (Προσωπικές συναντήσεις/συνεδρίες, συνεδρίες μέσω Skype, τηλεφωνικές συνεδρίες, E-mail Coaching),

Εκτός από τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην προπονητική διαδικασία υπάρχουν και διάφορα αποτελεσματικά μοντέλα coaching, που επιλέγουν αρκετοί coaches για να δομήσουν τις συνεδρίες τους. Τα μοντέλα του coaching δεν κάνουν απαραιτήτως καλούς coach, αλλά διευκολύνουν την ανάπτυξη ενός πλαισίου βάσει του οποίου δομείται η κάθε συνεδρία.

Επιτρέπουν στον coach να δει ξεκάθαρα το “πεδίο της μάχης” μέσα από το φίλτρο ενός συστήματος, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ικανότητά τους να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις που θα προκύψουν.

Τα τρία δημοφιλέστερα μοντέλα coaching είναι τα GROW, TGROW και OSCAR. Βέβαια, κατά καιρούς τα κύρια μοντέλα έχουν δεχθεί τροποποιήσεις και παραλλαγές, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί μοντέλα όπως, η έννοια της τεκμηριωμένης πρακτικής, η προπονητική μεταμόρφωσης κ.ά.

Η εν λόγω ενότητα θα επιχειρήσει τη θεωρητική ενδυνάμωση και εξοικείωση των επιμορφουμένων με τα μοντέλα Coaching, τα οποία εφαρμόζονται από τους προπονητές κατά την προπονητική διαδικασία.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ο μέντορας είναι κάποιο έμπειρο άτομο, συνήθως με επιρροή, που υποστηρίζει την μάθηση και ανάπτυξη, την επαγγελματική σταδιοδρομία, τη διδακτική πρακτική, καθώς και την προσωπική ανάπτυξη ενός νέου ή λιγότερου έμπειρου ατόμου. Επιπλέον, ο μέντορας είναι υπεύθυνος για την καθημερινή επιβίωση των νέων ατόμων, την κατάρτιση, εποπτεία και την αξιολόγηση, την εκπαίδευση και συμβουλευτική, καθώς και την κάλυψη των αναγκών τους και την παροχή ασφάλειας.

Οι στόχοι του mentoring αφορούν την εκπαιδευτική και ψυχολογική στήριξη των νέων και λιγότερο έμπειρων ατόμων, αλλά και το μοντέλο των ρόλων ως μια συμπληρωματική δραστηριότητα των μεντόρων. Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αποσκοπεί στη θεωρητική ενδυνάμωση των επιμορφουμένων, όσον αφορά το εξειδικευμένο πεδίο του Μentoring, στην εμβάθυνση, κριτική ανάλυση και καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας στον εν λόγω κλάδο.

Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των γνώσεων σχετικά με το θεσμό του μέντορα, ο οποίος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό είδος προγράμματος για την υποστήριξη της αρχικής προετοιμασίας και κατάρτισης των εκπαιδευτικών καθώς και για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ειδικότερα, στοχεύει στην παρουσίαση θεωρητικών γνώσεων και ερευνητικής τεκμηρίωσης σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Παρουσιάζονται με τρόπο αναλυτικό και εμπεριστατωμένο η αναγκαιότητα και ο τρόπος λειτουργίας του θεσμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά του ρόλου του μέντορα, οι συνθήκες μιας αποτελεσματικής καθοδήγησης, καθώς και η συμβολή του εν λόγω θεσμού στη διαχείριση των διαφορετικών εκπαιδευτικών πολιτισμικών πλαισίων.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου: τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και παρέχουν ιδανικές συνθήκες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης.

Στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρέχεται δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ προβλέπεται και ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) εντός των εγκαταστάσεων του Κολεγίου.

Νάσος Φωτόπουλος
Νάσος Φωτόπουλος

Νάσος Φωτόπουλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σοφία Παπακαλούση
Σοφία Παπακαλούση

Σοφία Παπακαλούση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πιστοποιημένο Diploma στο Coaching απευθύνεται σε:

 • ανθρώπους χωρίς πρότερη επαγγελματική εμπειρία που επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο.
 • επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν ως Coaches σε οργανισμούς και επιχειρήσεις (πχ πολυεθνικές εταιρείες, , σε Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, Ιατρεία Πλαστικής Χειρουργικής, γραφεία Διατροφολόγων κ.ά) ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • επιστήμονες (Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Επαγγελματίες Υγείας κλπ) επιθυμούν προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και εργάζονται σε δομές, φορείς, κλινικά πλαίσια, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ΜΚΟ κ.λπ.
 • επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να οξύνουν και να εξελίξουν τις διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
 • όλους όσοι θέλουν να ξεκινήσουν το μεγάλο ταξίδι της αυτογνωσίας ή να ασχοληθούν με το coaching ανεξαρτήτως ακαδημαϊκής εξειδίκευσης.