Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Παιδοψυχολογία,  το οποίο στοχεύει στην κατάρτιση και στην εις βάθος εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε καίρια αναπτυξιακά ζητήματα της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων αφορά στην τυπική αναπτυξιακή διαδικασία, στην ψυχοπαθολογία αλλά και στις μορφές αξιολόγησης και παρέμβασης που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον επιστημονικό κλάδο.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα Pearson Assured.

Pearson Assured Aegean College

 

Η εξειδίκευση στην Παιδοψυχολογία παρέχει μια ολιστική γνώση σχετικά με τις βιολογικές, γνωστικές και κοινωνικο-συναισθηματικές πτυχές της αναπτυξιακής διαδικασίας, καθώς και γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε επίπεδο ψυχολογικής αξιολόγησης όσο και σε επίπεδο ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης.

Το Δίπλωμα στην Παιδοψυχολογία που προσφέρει η Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College (μέσω του Aegean LLC):

 • Παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα βασικά ορόσημα της αναπτυξιακής διαδικασίας από τη βρεφική ηλικία ως την εφηβική περίοδο.
 • Παρουσιάζει ολοκληρωμένα την διαδικασία της κλινικής αξιολόγησης και των ιδιαιτεροτήτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις συγκεκριμένες αναπτυξιακές περιόδους.
 • Περιγράφει την σημασία αλλά τον τρόπο εφαρμογής των διαθέσιμων ψυχομετρικών εργαλείων που διατίθενται για την αξιολόγηση της νοημοσύνης, της προσωπικότητας αλλά και της συναισθηματικής λειτουργικότητας των παιδιών και των εφήβων.
 • Αναλύει τη σημασία του παιδικού ιχνογραφήματος ως μέσου διερεύνησης της ανάπτυξης.
 • Εξηγεί και αναλύει την ψυχοπαθολογία της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
 • Εκπαιδεύει στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών καθώς και στους τρόπους σχεδιασμού των κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
 • Καταρτίζει τους συμμετέχοντες στη σημασία αλλά και την εφαρμογή των κατάλληλων ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων.

 • Δυνατότητα άρτιας και πολύπλευρης εκπαίδευσης σε ένα κρίσιμο κλάδο, όπως αυτός της Παιδοψυχολογίας, μέσα από την κατάρτιση σε ζητήματα Ψυχοπαθολογίας, αξιολόγησης, παρέμβασης αλλά και σχεδιασμού σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Παρουσίαση της υπάρχουσας γνώσης μέσα από την ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών (case studies), την παρουσίαση σχετικών βίντεο και την εφαρμογή ομαδικής και συνεργατικής μάθησης. Η αξιοποίηση του μαθησιακού υλικού πραγματοποιείται μέσα από προφορικές παρουσιάσεις και μελέτη έγκυρων επιστημονικών ηλεκτρονικών ή έντυπων βιβλιογραφικών πηγών.
 • Δυνατότητα ευέλικτης φοίτησης: τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα και Σάββατο ώστε να διευκολυνθεί η παρακολούθηση του προγράμματος από επαγγελματίες και εργαζόμενους.
 • Διεπιστημονική συνεργασία ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της αγοράς με πολυετή εμπειρία και εμπλοκή στους τομείς της Παιδοψυχολογίας και των Παιδαγωγικών.
 • Πιστοποίηση από τον διεθνή φορέα Pearson Assured.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει τα βασικά αντικείμενα της παιδοψυχολογίας στον βρεφικό, παιδικό και εφηβικό πληθυσμό, τόσο στο πλαίσιο της τυπικής ανάπτυξης, όσο σε αυτό της ψυχοπαθολογίας, της αξιολόγησης αλλά και των σύγχρονων μορφών παρέμβασης.

Διαρκεί συνολικά οκτώ μήνες. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω εργασιών με το πέρας της διδασκαλίας κάθε μαθήματος. Η διδασκαλία κάθε μαθήματος διαρκεί συνολικά από 12 έως και 20 ώρες.

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία, από την Εμβρυϊκή Περίοδο ως την Εφηβεία.
 • Η Κλινική Αξιολόγηση.
 • Τα ψυχομετρικά εργαλεία για την βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία.
 • Το παιδικό ιχνογράφημα.
 • Ψυχοπαθολογία του βρέφους, του παιδιού και του εφήβου.
 • Οι Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Βασικές Αρχές της Ψυχοθεραπείας των παιδιών και των εφήβων.
 • Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος στην Παιδοψυχολογία κατακτούν:

 • βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου να μπορούν να εργαστούν άρτια και με υπευθυνότητα στον τομέα της Παιδοψυχολογίας.
 • την κατάρτιση που θα τους εξασφαλίσει τη δυνατότητα να εργαστούν με επαγγελματισμό τόσο στον τομέα της αξιολόγησης όσο και στον τομέα της παρέμβασης στον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό.
 • επιστημονική γνώση μέσα από την αξιοποίηση της βιωματικής και της συνεργατικής μάθησης καθώς και τη δυνατότητα να δουλέψουν με περιπτωσιολογικές μελέτες και
 • αποκτούν εφόδια που τους επιτρέπουν να εξελιχθούν τόσο ακαδημαϊκά όσο και επαγγελματικά.