Το Aegean College προσφέρει ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στo Διεθνή Αειφόρο Τουρισμό (MSc in International Sustainable Tourism) σε συνεργασία με το University of Essex.

University of Essex Logo

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό στον Τουρισμό ενσωματώνει σύγχρονες θεματικές όπως η επιχειρηματικότητα, η αειφορία και η παγκοσμιοποίηση.

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν τη σύγχρονη θεωρητική γνώση με τα αιτήματα για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη σε έναν παγκοσμιοποιημένο κλάδο, την προστασία του περιβάλλοντος και τα οικονομικά οφέλη για τις κοινωνίες.

Οι διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας συνδυάζονται με τη συμμετοχή των φοιτητών σε μεγάλες κλαδικές εκδηλώσεις, τη διοργάνωση workshops και τη δικτύωση με έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του κλάδου.

Επίσης, το Κολλέγιο προσφέρει πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τον ξενοδοχειακό όμιλο Domes Resort, με παρουσία σε αρκετά σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Ο αειφόρος τουρισμός επιδιώκει την επίτευξη οικονομικών και επιχειρηματικών στόχων χωρίς να διακυβεύεται το επίπεδο ζωής των επόμενων γενεών μέσω της εξισορρόπησης περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων.

Η αειφορία συνιστά μια ολοένα και πιο επιδραστική προοπτική κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη διοίκηση του τουριστικού κλάδου με εφαρμογές σε πεδία όπως:

 • η ανάπτυξη αειφόρων τουριστικών οργανισμών.
 • η αστική και αγροτική ανάπτυξη και ανάπλαση.
 • η διαχείριση φυσικών πόρων.
 • η ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών για την εφαρμογή υποδειγμάτων τουριστικής αειφορίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Με την διεύρυνση της παγκοσμιοποίησης σε αναδυόμενες αγορές η αειφορία αποτελεί μονόδρομο για έναν τουριστικό σχεδιασμό με όρους βιωσιμότητας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να:

 • κατανοούν και να αξιολογούν σημαντικά ζητήματα και τάσεις στις σύγχρονες πρακτικές αειφόρου τουρισμού.
 • παρέχουν χειροπιαστές λύσεις εφαρμόζοντας τις αρχές του αειφόρου τουρισμού.
 • εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές κατά την έρευνα, σχεδιασμό, προώθηση και διοίκηση σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
 • αναλύουν τον αειφόρο τουρισμό σε όλο τον πλανήτη.
 • κατανοούν τις εφαρμογές της αειφορίας στις υπηρεσίες φιλοξενίας.
 • γνωρίζουν τις προοπτικές της αειφορίας σε επίπεδο λειτουργιών και διοικητικών πολιτικών.

 • Καινότομο πρόγραμμα σπουδών που εστιάζει στην πιο κρίσιμη τάση του Τουρισμού κατά τον 21ο αιώνα.
 • Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο Domes Resorts, έναν από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους στην Ελλάδα.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από το κορυφαίο University of Essex (University of the Year 2018, UK).
 • Έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων τουρισμού και φιλοξενίας.
 • Δικτύωση μεταπτυχιακών φοιτητών μέσα από συνεργασίες με περισσότερες από 200 επιχειρήσεις από τον κλάδο του Τουρισμού και των Ξενοδοχείων.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις, ομιλίες στελεχών και παρουσιάσεις.
 • Ημέρες Καριέρας με τη συμμετοχή εκατοντάδων επιχειρήσεων του κλάδου.
 • Ελληνόφωνο πρόγραμμα σχεδιασμένο με διεθνείς προδιαγραφές.
 • Έρευνα στο BioSensors SmartLab, το state-of-the-art Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Κολλεγίου.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 180 πιστωτικές μονάδες/credits Βρετανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Επιπέδου 7 ή 60 ECTS.

 • Οικονομική του Αειφόρου Τουρισμού (Economics of Sustainable Tourism) (20 Credits).
 • Στρατηγική Διοίκηση στον Τουρισμό (Strategic Management in Tourism) (10 Credits).
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία (Human Resource Management in Tourism & Hospitality) (10 Credits).
 • Διοίκηση και Μάρκετινγκ Προορισμού (Destination Management and Marketing) (20 Credits).

 • Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού και Σχεδιασμός σε ένα Διεθνές Πλαίσιο (Sustainable Tourism Development and Planning in an International Context) (20 Credits).
 • Τουριστική Συμπεριφορά: Θεωρία και Πρακτική (Tourist Behaviour: Theory and Practice) (10 Credits).
 • Αειφόρος Τουρισμός, Περιβαλλοντική Ηθική και Κλιματική Αλλαγή (Sustainable Tourism, Environmental Ethics and Climate Change) (20 Credits).
 • Πολιτισμός, Κληρονομιά και Δημιουργικότητα στον Διεθνή Αειφόρο Τουρισμό (Culture, Heritage and Creativity in International Sustainable Tourism) (10 Credits).

 • Μεθοδολογία Έρευνας (Research Methods) (20 Credits).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Postgraduate Dissertation) (40 Credits).

Το Aegean College διαθέτει άρτιες κτηριακές εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη με εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και αίθουσες διδασκαλίας.

Μιχάλης Ζερβός
Μιχάλης Ζερβός

Μιχάλης Ζερβός

Lecturer, MSc, PhDc, Programme Director MBA Leadership and Management Development, MBA Global Business
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ Οδυσσέας Κοψιδάς
Δρ Οδυσσέας Κοψιδάς

Δρ. Οδυσσέας Κοψιδάς

PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College

Ελένη Λευκοπούλου

MSc, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δρ. Φανή Νασίκα

Λογοθεραπεύτρια, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι MSc in International Sustainable Tourism μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε διάφορους τομείς λόγω της υψηλής ζήτησης στην ελληνική αγορά καταρτισμένων επαγγελμάτων στον τομέα του Τουρισμού και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.