Διδακτορικά στο Aegean College

Το Aegean College προσφέρει τη δυνατότητα σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο για κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και επαγγελματίες που θέλουν να εμβαθύνουν τις σπουδές τους σε ερευνητικό επίπεδο, να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους ή να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Τα διδακτορικά προσφέρονται σε συνεργασία με το University of Essex, ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επενδύει στην έρευνα στη Βρετανία και διεθνώς. Τα διδακτορικά του Aegean College προσφέρονται στους τομείς της Ψυχολογίας, της Εκπαίδευσης και σε άλλους τομείς. Το ερευνητικό έργο των διδακτορικών φοιτητών υποστηρίζεται από εργαστήρια υψηλών προδιαγραφών όπως είναι το BioSensors SmartLab.