Για πρώτη φορά δυνατότητα συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα Διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας σε διεθνείς σπουδαστές!

Το Aegean Lifelong Learning Centre προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα εντατικό πρόγραμμα Διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας σε διεθνείς σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα της επιλογής τους στο Αegean Omiros College.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Ελληνικών για ξένους, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να εισαχθούν στο πρώτο ακαδημαϊκό έτος του προγράμματος και να ενσωματωθούν επιτυχώς στη νέα ακαδημαϊκή ζωή τους.

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η παροχή της ευκαιρίας στους σπουδαστές να γίνουν αυτόνομοι και επαρκείς ομιλητές της Ελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Νέων Ελληνικών σε ξένους στοχεύει να προετοιμάσει κατάλληλα τους σπουδαστές ώστε με την ολοκλήρωσή του να είναι σε θέση να:

 

 • Επικοινωνούν αυθόρμητα με επαρκή ικανότητα, σχετική ευχέρεια και ακρίβεια, σε ποικίλα κοινωνικά, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά θέματα.
 • Επιδεικνύουν βαθιά κατανόηση σύνθετων, λεπτομερειακών και εκτεταμένων κειμένων.
 • Αναπτύσσουν πολύ καλές δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου και δομημένων κειμένων σε πολύπλοκα θέματα με ευχέρεια και ακρίβεια στη χρήση της Ελληνικής γλώσσας (χρήση επιχειρηματολογίας σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής γραφής).

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 650 ώρες και περιλαμβάνει μαθήματα σχεδιασμένα για την εξέταση και αξιολόγηση των υποψηφίων σε τέσσερις ή πέντε δεξιότητες, δηλαδή την κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου, την κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και τη χρήση γλώσσας.

Η διαδικασία μάθησης υποστηρίζεται από πλούσιο διδακτικό υλικό και μεθόδους όπως διαλέξεις, σημειώσεις, e-books, διδακτικά εγχειρίδια, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις με power point, οπτικοακουστικό υλικό (videos, CD-ROM )), εργασίες-δραστηριότητες, προτεινόμενη βιβλιογραφία. Η μάθηση θα λάβει μέρος μέσω της αυτόνομης μελέτης, των διεκπεραιωτικών και βάσει εμπειρίας δραστηριοτήτων, των σεμιναρίων, της ενεργής συμμετοχής σε τεστ και πρότζεκτς.

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα εστιάζει στη διδασκαλία και την παρουσίαση των βασικών φωνητικών και κανόνων γραφής του Ελληνικού Αλφαβήτου προκειμένου οι αρχάριοι χρήστες της ελληνικής γλώσσας να διευκολυνθούν να αναπτύσσουν δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Βασικός στόχος του αποτελεί η παροχή βοήθειας στους συμμετέχοντες του προγράμματος να εξασκούνται πρωταρχικά σε επικοινωνιακές, αναγνωστικές, κειμενικής και ακουστικής κατανόησης δεξιότητες. Αυτές οι σημαντικές γνώσεις θα επιτρέπουν τη συμμετοχή τους σε απλές συζητήσεις σε καθημερινά θέματα με κατάλληλη χρήση γραμματικών και συντακτικών δομών (εισαγωγικό επίπεδο).

Ο αρχάριος χρήστης της Ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να είναι ικανός να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις, χαιρετισμούς, συστάσεις, να δίνει απλές περιγραφές, εξηγήσεις και πληροφορίες σε θέματα προσωπικής και οικογενειακής ζωής και  να αναπτύσσει απλή και σταθερή επικοινωνία.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να:

 1. Γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες γραφής και φωνητικής  του Ελληνικού αλφαβήτου
 2. Συμμετέχουν σε απλές συζητήσεις, δίνοντας απλές εξηγήσεις, πληροφορίες και περιγραφές εκφράζοντας ορισμένες ανάγκες, ευχές, απόψεις, αισθήματα και εμπειρίες με κατάλληλο και κατανοητό τρόπο.
 3. Αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές ιδέες γραπτών ή προφορικών κειμένων (απλές διαφημίσεις, τουριστικά φυλλάδια, απλές φιλικές και επίσημες επιστολές, οδηγίες δημόσιας μετακίνησης κ.α.).

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα εστιάζει στη διδασκαλία και παρουσίαση του βασικού γλωσσικού επιπέδου ικανότητας στην χρήση της Ελληνικής γλώσσας (μορφοσυντακτικές δομές, λεξιλόγιο και λεκτικές πράξεις 2ου επιπέδου) προκειμένου οι συμμετέχοντες του προγράμματος να αναπτύσσουν καλές δεξιότητες αναγνωστικής και ακουστικής κατανόησης καθώς και δεξιότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

Ο βασικός χρήστης της Ελληνικής γλώσσας μπορεί να επιδεικνύει μεγαλύτερη ικανότητα στην ανταλλαγή πληροφοριών σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις, με ευκολία κατανόηση της κύριας ιδέας σύνθετων κειμένων ή των κύριων σημείων διαφορετικών θεμάτων και επιτυχή ανταπόκριση σε βασικές επικοινωνιακές περιστάσεις και να εκφράζει απόψεις ή κρίση χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και προσπάθεια σε θέματα που αφορούν σε ταξίδια, την υγεία/περίθαλψη, τον αθλητισμό, τις συνθήκες εργασίας/ τα επαγγέλματα, την τεχνολογία, τα μέσα μετακίνησης, τη διατροφή, τα έθιμα και τις γιορτές, τον καταναλωτισμό κ.α.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να:

 1. Συμμετέχουν χωρίς δυσκολία και ιδιαίτερη προσπάθεια σε συζητήσεις σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις με μεγαλύτερη ικανότητα στην περιγραφή εμπειριών και γεγονότων ή στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και την παραγωγή απλών κειμένων (προφορικών /γραπτών)
 2. Αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα κύρια σημεία πιο πολύπλοκων κειμένων (επίσημες επιστολές σε εφημερίδα, άρθρα εφημερίδων, ιστορίες, περιγραφές τηλεοπτικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών ιστοριών ή βιβλίων, οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών κλπ..)
 3. Γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κουλτούρας (κοινωνική ζωή, ιστορία, συνθήκες ζωής, έθιμα, γιορτές κλπ.

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα εστιάζει στη διδασκαλία και παρουσίαση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών, πιο διευρυμένου λεξιλογίου και πολύπλοκων λεκτικών πράξεων / επίπεδο ύφους (επίπεδο επάρκειας) προκειμένου οι συμμετέχοντες του προγράμματος να αναπτύξουν καλή αναγνωστική/κειμενική και ακουστική καθώς επίσης επαρκείς δεξιότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η παροχή της ευκαιρίας στους μαθητές της δεύτερης γλώσσας να γίνουν αυτόνομοι ομιλητές/χρήστες της Ελληνικής γλώσσας.

Αυτές οι σημαντικές γνώσεις θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται αυθόρμητα και με επαρκή ικανότητα, σχετική ευχέρεια και ακρίβεια σε ποικίλες και σύνθετες επικοινωνιακές περιστάσεις καλύπτοντας ακαδημαϊκές/επαγγελματικές ανάγκες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να:

 1. Επικοινωνούν αυθόρμητα με επαρκή ικανότητα, σχετική ευχέρεια και ακρίβεια, σε ποικίλα κοινωνικά, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά θέματα
 2. Επιδεικνύουν βαθιά κατανόηση σύνθετων, λεπτομερειακών και εκτεταμένων κειμένων
 3. Αναπτύσσουν πολύ καλές δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου και δομημένων κειμένων σε πολύπλοκα θέματα με ευχέρεια και ακρίβεια στη χρήση της Ελληνικής γλώσσας (χρήση επιχειρηματολογίας ακολουθώντας τους κανόνες της ακαδημαϊκής γραφής)

Γεωργία Κρεμμύδα
Γεωργία Κρεμμύδα

Γεωργία Κρεμμύδα

Γλωσσολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ