Η Σχολή Υγείας προσφέρει προπτυχιακές σπουδές λογοθεραπείας υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το University of Essex.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα βρετανικά και ελληνικά πρότυπα και οδηγεί στον πανεπιστημιακό τίτλο BSc (Hons) Clinical Speech and Language Pathology.

Essex Logo

 

Οι σπουδές Λογοθεραπείας στο Aegean College προσφέρουν στους φοιτητές πλήρη θεωρητική κατάρτιση στην επιστήμη της Λογοθεραπείας και τις λογοθεραπευτικές τεχνικές συνδυάζοντας την εμπειρική γνώση με την ερευνητική προσέγγιση.

To πρόγραμμα συνδυάζει γνώσεις από τις επιστήμες της βιολογίας, της γλωσσολογίας, της ψυχολογίας και των παιδαγωγικών και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν αυτές τις δεξιότητες μέσα σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που τους παρέχει πολλά και πλούσια ερεθίσματα υπό την καθοδήγηση έμπειρου ακαδημαϊκού προσωπικού.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενους φορείς και πλαίσια και στη συμμετοχή των φοιτητών στο In–House clinic (Εργαστήριο Λογοθεραπείας και Ψυχολογίας) που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της σχολής.

To πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τις οδηγίες του επίσημου βρετανικού φορέα Royal College of Speech and Language Therapy, ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή του φοιτητή στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων σε αντιδιαστολή με την στείρα αποστήθιση.

Επιπλέον, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες διάγνωσης, θεραπείας και παρέμβασης έτσι ώστε να εξελιχθούν σε αυτόνομους θεραπευτές, ικανούς να εφαρμόζουν την τεκμηριωμένη κλινική πρακτική (evidence-based practice).

Σε αυτό το πλαίσιο συνεργάζονται με φοιτητές άλλων ειδικοτήτων στο In-House Clinic αναπτύσσοντας δεξιότητες διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας απαραίτητες στους σύγχρονους επαγγελματίες της Υγείας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη μετάδοση των αρχών που διέπουν το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή ώστε οι απόφοιτοι του Aegean College να το ασκούν με υπευθυνότητα και επαγγελματική δεοντολογία.

Το πανεπιστημιακό πρόγραμμα Λογοθεραπείας του Aegean College υπερέχει διότι:

 • Οι σπουδές διεξάγονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το Royal College of Speech and Language Therapy, ο επαγγελματικός φορέας των Λογοθεραπευτών της Βρετανίας.
 • Κλινική Πρακτική Άσκηση διάρκειας άνω των 1000 ωρών από το πρώτο έτος σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων δομών υψηλού επιπέδου(νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, παιδικοί σταθμοί).
 • Εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση στους χώρους του Κολεγίου.
 • Συνεργασίες με κορυφαίες κλινικές δομές: κέντρο αποκατάστασης “Ο Φιλοκτήτης”, Ειδικό Σχολείο “Χλόη”, Επιστημονικό Κέντρο “Μονορόδι”, Λογοθεραπευτικό Κέντρο “Ταξίδι στην Ανάπτυξη”, Πανελλήνιος Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ”, Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης, κ.ά.
 • Οι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Τίτλου BSc (Hons) Clinical Speech & Language Pathology έχουν δυνατότητα εγγραφής στο βρετανικό επιμελητήριο επαγγελματιών Υγείας (Health and Care Professions Council-HCPC), του επίσημου φορέα που παρέχει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στον Τομέα Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία (International Route).
 • Αποκλειστικές συνεργασίες με τους κορυφαίους επαγγελματίες και επιστήμονες του χώρου της Ειδικής Αγωγής και της Λογοθεραπείας.
 • Το Κολέγιο φιλοξενεί εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου της Λογοθεραπείας όπως το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών.
 • Οι φοιτητές Λογοθεραπείας αποτελούν μέλη μιας ερευνητικά δραστήριας και καινοτόμου ακαδημαϊκής κοινότητας με αιχμή το Ερευνητικό Κέντρο Aegean Research Centre (ARC) και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Οι κάτοχοι του Πτυχίου BSc (Hons) Clinical Speech & Language Pathology διαθέτουν δυνατότητα Επαγγελματικής Ισοδυναμίας με τους αντίστοιχους ελληνικούς τίτλους από πανεπιστήμια και σχολές Λογοθεραπείας μέσω του ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας.
 • Διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές με πλούσιο ερευνητικό, ακαδημαϊκό και κλινικό έργο.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσα από τη διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης -PDP tutorials.
 • Πέραν της παρακολούθησης, οι φοιτητές προχωρημένου επιπέδου αναλαμβάνουν έργο υπό την αυστηρή επιτήρηση των εκπαιδευτών τους προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις παραδόσεις με την εφαρμογή της στο εμπειρικό πεδίο.
 • Οι σπουδές λογοθεραπείας διεξάγονται στο πλαίσιο μιας «διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης», σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παρέμβασης στους Τομείς Υγείας.
 • Το προπτυχιακό πρόγραμμα Λογοθεραπείας προσφέρεται σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.
 • Δυνατότητα έρευνας στο BioSensors SmartLab, το state-of-the-art Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Κολλεγίου.

Οι φοιτητές παρακολουθούν ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων ετών το οποίο τους εφοδιάζει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας.

 • Ανατομία & Νευροφυσιολογία για Λογοθεραπευτές (Anatomy & Neurophysiology for SLTs).
 • Εισαγωγή σε Επαγγελματικά, Κλινικά και Διαγνωστικά Θέματα Λογοθεραπείας (Introduction To SLT Professional, Clinical And Diagnostic Topics).
 • Κλινική Φωνητική και Φωνολογία (Clinical Phonetics and Phonology).
 • Δεξιότητες Ακαδημαϊκής Γραφής, Έρευνας και Αγγλική Ορολογία (Academic Writing Research Skills and English Terminology).
 • Αναπτυξιακή και Γνωστική Ψυχολογία και Θεραπεία (Developmental and Cognitive Psychology and Therapy).
 • Γλωσσολογία και Γλωσσική Ανάπτυξη (Linguistics and Language Development).
 • Κλινική Πρακτική Ι (Clinical Placement I).

 • Ψυχοφυσιολογία της Ανθρώπινης Επικοινωνίας (Psychophysiology of Human Communication).
 • Διάγνωση στις Αναπτυξιακές Διαταραχές και Μαθησιακές Δυσκολίες (Diagnosis of Developmental Language Disorders and Learning Difficulties).
 • Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και Διάγνωση στις Επίκτητες και Συναφείς Γλωσσικές Διαταραχές (Neuropsychological Assessment and  Diagnosis in Acquired and related  Language Impairments).
 • Παρέμβαση στις Διαταραχές Ομιλίας, Λόγου, Ροής και Επικοινωνίας σε παιδιά (Intervention in Speech, Language, Fluency and Communication Disorders in Children).
 • Νευροψυχογλωσσολογία, Κοινωνιογλωσσολογία και Πολυγλωσσία (Neuropsycholinguistics, Sociolinguistics and Multilingualism).
 • Κλινική Πρακτική ΙΙ (Clinical Placement II).

 • Αξιολόγηση και Θεραπεία Δυσφαγίας σε Παιδιά και Ενήλικες (Evaluation and Treatment in Childhood and Adult Dysphagia).
 • Παρέμβαση στις Επίκτητες Νευροπαθολογίες: Αφασίες και Συναφείς Διαταραχές (Intervention in Acquired Neuropathologies: Aphasias and Related Disorders).
 • Κλινική Γλωσσική Ανάλυση για Διάγνωση και Παρέμβαση (Clinical Linguistic Analysis for Diagnosis and Intervention).
 • Κλινική Πρακτική ΙΙΙ (Clinical Placement III).
 • Κλινική Αποκαταστατική Ακοολογία και Παρέμβαση στη Βαρηκοΐα και τις Διαταραχές Ακοής (Clinical Audiology and Intervention of Hearing Impairments).
 • Ηθική στα Επαγγέλματα Υγείας (Ethics in Health Professions).
 • Μετεγχειρητική Λογοθεραπεία: Λαρυγγεκτομή, Κρανιοπροσωπικές και Συναφείς Παθολογίες (Post-surgical Speech and Language Therapy: Laryngectomy, Craniofacial and Related Pathologies).

 • Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική για την Πτυχιακή Εργασία (Research Methods and Statistics for the Dissertation).
 • Κλινική Πρακτική Άσκηση Τελειόφοιτων (Final Year Clinical Practice Placement).
 • Θεραπεία στις Διαταραχές Φώνησης και στις Διαταραχές Ροής Λόγου (Therapy of Voice and Fluency Disorders).
 • Κλινική Ψυχοπαθολογία, Δεξιότητες Συμβουλευτικής και Κλινικές Δεξιότητες (Clinical Psychopathology, Counselling and Clinical Skills).
 • Δεξιότητες καινοτομίας και τεχνολογίας στην λογοθεραπευτική πράξη (Skills in innovating SLT practice and IT).
 • Θεραπεία στις Νευροκινητικές Διαταραχές Ομιλίας: Δυσαρθρία και Απραξία (Therapy of Neuromotor Speech Disorders: Dysarthria and Apraxia).

Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Aegean College διαθέτει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης. 

Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πλέον σύγχρονα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στους τομείς της Ψυχολογίας και της Λογοθεραπείας. Πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών. Περιλαμβάνει οπτικοακουστική επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος σε ειδικές αίθουσες μαθημάτων. Με αυτό τον τρόπο οι σπουδές λογοθεραπείας στο Aegean College περιλαμβάνουν συνεδρίες που διεξάγονται από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες, ενώ παράλληλα την τάξη επιβλέπει και καθοδηγεί το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου.

Το Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης διαθέτει ακόμη ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών και άλλων εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και πλούσιο υλικό παρέμβασης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Γιώργος Μακρής

Λογοθεραπευτής, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργία Κρεμμύδα
Γεωργία Κρεμμύδα

Γεωργία Κρεμμύδα

Γλωσσολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
papageorgiou
papageorgiou

Γιώργος Παπαγεωργίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ Σταύρος Δέρδας
Δρ Σταύρος Δέρδας

Δρ. Σταύρος Δέρδας

Μοριακός Ογκολόγος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σοφία Κωνσταντοπούλου
Σοφία Κωνσταντοπούλου

Σοφία Κωνσταντοπούλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανδρουτσάκος Ιωάννης
Ανδρουτσάκος Ιωάννης

Ανδρουτσάκος Ιωάννης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κατερίνα Χαβαλίνα
Κατερίνα Χαβαλίνα

Κατερίνα Χαβαλίνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατερίνα Παρίκου

Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δρ. Φανή Νασίκα

Λογοθεραπεύτρια, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σπάρτακος Αναγνωστόπουλο - Aegean College
Σπάρτακος Αναγνωστόπουλο - Aegean College

Σπάρτακος Αναγνωσταράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι Λογοθεραπείας του Aegean College κάτοχοι πτυχίου BSc(Hons) Clinical Speech and Language Pathology έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Η αναγνώριση του Τίτλου σπουδών πραγματοποιείται με δύο τρόπους: στη Βρετανία οι απόφοιτοι του προγράμματος πληρούν τις προϋποθέσεις και μπορεί να γίνουν δεκτοί μετά από σχετική διαδικασία (International Route) του βρετανικού επιμελητηρίου επαγγελματιών Υγείας (Health and Care Professions Council-HCPC), του φορέα που παρέχει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στον Τομέα Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία.

Στην Ελλάδα η αναγνώριση του Τίτλου σπουδών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ακολουθείται στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας).

Διαβάστε το σχετικό ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49/2016 ΦΕΚ 80/Α/5-5-2016 “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών” ΕΔΩ

Μπορούν να εργαστούν παρέχοντας υπηρεσίες σε παιδιά με αναπτυξιακές ή γλωσσικές διαταραχές, με σύνδρομα, αυτισμό ή νοητική υστέρηση, με μαθησιακές δυσκολίες κ.ά. Επίσης, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με επίκτητες διαταραχές λόγου, αφασία, νευροκινητικές διαταραχές ομιλίας και σε άτομα που χρήζουν εναλλακτικής επικοινωνίας. Μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν ενήλικες με παθήσεις νευρολογικής φύσεως, όπως η νόσος Alzheimer, προβλήματα λόγου μετά από ατύχημα κ.ά. Η παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας μπορεί να γίνει είτε κατ’ οίκον είτε σε διάφορες δομές όπως:

 • Κέντρα Αποκατάστασης,
 • Νοσοκομεία,
 • Κέντρα Ημέρας,
 • Ειδικά Σχολεία και
 • Κέντρα Λογοθεραπείας.