Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές εργοθεραπείας σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University που οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Occupational Therapy (Applied Science).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος γνωρίζουν το αντικείμενο εις βάθος και αποκτούν επαρκείς γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν ως επαγγελματίες Εργοθεραπευτές.

CCCU Aegean College

Οι σπουδές Εργοθεραπείας στο Aegean College περιλαμβάνουν τη διδασκαλία του συνόλου των εφαρμοζόμενων εργοθεραπευτικών τεχνικών, με θεωρητικά μαθήματα και πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες κλινικές δομές όπου οι σπουδαστές εκπαιδεύονται πάνω σε πραγματικά περιστατικά. Τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος Εργοθεραπείας διδάσκουν κορυφαίοι επαγγελματίες εργοθεραπευτές που έχουν να επιδείξουν σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, αλλά και κλινική εμπειρία.

Ως επαγγελματίες εργοθεραπευτές οι απόφοιτοι του Aegean College αναλαμβάνουν την αποκατάσταση ατόμων που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή και συναισθηματικές διαταραχές, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες σε κάθε περιστατικό θεραπείες.

Αποστολή του εργοθεραπευτή είναι να βοηθήσει το άτομο να υπερβεί μια σειρά από δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην εκτέλεση κοινών, καθημερινών δραστηριοτήτων που εκτείνονται από την οικιακή ζωή ως την εργασία, την άθληση και την αναψυχή.

Μεταξύ άλλων, ο εργοθεραπευτής εργάζεται με ηλικιωμένα άτομα μειωμένης λειτουργικότητας και αυτονομίας, με άτομα που πάσχουν από άνοια, άτομα που βρίσκονται σε φάση ανάρρωσης μετά από εγκεφαλικά επεισόδια και χειρουργικές επεμβάσεις. Εργάζεται, επίσης, με παιδιά με Ειδικές Ανάγκες με στόχο να τα βοηθήσει να ενταχθούν στη σχολική ζωή και το παιχνίδι.

Στη σχολή Εργοθεραπείας του Aegean College, οι σπουδαστές εφοδιάζονται με πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις, αλλά κυρίως με διαπροσωπικές δεξιότητες απαραίτητες για μια επιτυχημένη καριέρα.

 • Η Σχολή Εργοθεραπείας του Aegean College διαθέτει εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου, όπου εκτός των αιθουσών διδασκαλίας λειτουργούν και τρεις εξειδικευμένοι χώροι πρακτικής-προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών.
 • Οι σπουδές εργοθεραπείας στο Aegean College περιλαμβάνουν Κλινική Πρακτική διάρκειας άνω των 1000 ωρών με την υποστήριξη ειδικά εκπαιδευμένων μεντόρων.
 • Η Κλινική Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών πλαισίων το οποίο αποτελείται από δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήρια, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κ.ά. Ενδεικτικά αναφέρονται το Κέντρο Αποκατάστασης “Φιλοκτήτης”, το Νοσοκομείο “Metropolitan”, η Επιστημονική Εταιρεία Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας, το Αττικό Νοσοκομείο, το ΓΝ Αλεξάνδρα, κ.ά.
 • Χάρη στον υψηλού επιπέδου εξοπλισμό οι φοιτητές του Τμήματος Εργοθεραπείας εξοικειώνονται με το πραγματικό κλινικό περιβάλλον κι εφαρμόζουν πρακτικά θεραπευτικά σχήματα. Χρησιμοποιώντας όλο τον διαθέσιμο εξοπλισμό έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις παραδόσεις με την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο.
 • Οι φοιτητές Εργοθεραπείας του Aegean College αποτελούν μέλη μιας ερευνητικά δραστήριας και καινοτόμου ακαδημαϊκής κοινότητας με αιχμή το Ερευνητικό Κέντρο Aegean Research Centre (ARC).
 • Οι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Τίτλου BSc (Hons) Physiotherapy (Applied) έχουν δυνατότητα εγγραφής στο βρετανικό επιμελητήριο επαγγελματιών Υγείας (Health and Care Professions Council-HCPC), του επίσημου φορέα που παρέχει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στον Τομέα Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία (International Route).
 • Οι φοιτητές του Aegean College συμμετέχουν σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες, αλλά και ευκαιρίες να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες και να δικτυωθούν με το επιστημονικό και επαγγελματικό τους πεδίο.
 •  Οι φοιτητές Εργοθεραπείας συνεργάζονται με συναδέλφους τους της Φυσικοθεραπείας, της Ψυχολογίας και της Λογοθεραπείας στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής «διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης», σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παρέμβασης στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας.

Οι σπουδές εργοθεραπείας στο Aegean College διεξάγονται με βάση ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων ετών το οποίο εφοδιάζει τους σπουδαστές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας του χώρου.

 • Εισαγωγή στην Εργοθεραπεία, τη Μελέτη και την Επαγγελματική Ανάπτυξη (Introduction to Occupational Therapy, Study and Professional Development).
 • Εφαρμοσμένη Ανατομία, Φυσιολογία και Νευροφυσιολογία για την Εργοθεραπεία (Applied Anatomy, Physiology and Neurophysiology for Occupational Therapy).
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Introduction to Psychology).
 • Μελέτη της δραστηριότητας στην Εργοθεραπεία (Study of Activity in Occupational Therapy).
 • Ανθρώπινη ανάπτυξη και Εργοθεραπεία (Human Development and Occupational Therapy).
 • Εργοθεραπεία: Θεωρίες και Διαδικασίες (Occupational Therapy Theories and Processes).
 • Τέχνη και Δημιουργικότητα στην Εργοθεραπεία (Art and Creativity in Occupational Therapy).
 • Ανάλυση Κίνησης στην Εργοθεραπεία Ι (Movement analysis in Occupational Therapy I).

 • Ανάλυση Κίνησης στην Εργοθεραπεία ΙΙ (Movement analysis in Occupational Therapy II).
 • Ερευνητικές μέθοδοι και στατιστική (Research methods and statistics).
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση ατόμων με παθήσεις του Καρδιακού και του Αναπνευστικού συστήματος στην Εργοθεραπεία (Treating people who have Cardiac and Pulmonary Conditions in Occupational Therapy).
 • Eκτίμηση και αποκατάσταση Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές στην Εργοθεραπεία (Assessing and Treating People with Mental Health Disorders in Occupational Therapy).
 • Θεραπευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες στην Εργοθεραπεία (Therapeutic and Communication skills in Occupational therapy).
 • Εργοθεραπεία στις νευρομυϊκές διαταραχές (Occupational therapy in neuromuscular disorders).
 • Ψυχοκοινωνικές εφαρμογές στην Εργοθεραπεία (Psychosocial applications in Occupational Therapy).
 • Βοηθητικές συσκευές και εφαρμογές (Assistive devices and applications).

 • Εργοθεραπεία με Ηλικιωμένους (Occupational Therapy with Older Adults).
 • Η Επιστήμη του Έργου (The science of Occupation).
 • Εργοθεραπεία σε Παιδιά και Εφήβους με αναπτυξιακές διαταραχές (Occupational Therapy with Children and Adolescents with developmental disorders).
 • Πρακτική Ι&II (Clinical Placement I&II).
 • Πρακτικές και παρεμβάσεις στην Εργοθεραπεία (Occupation Practices and Interventions).
 • Ηγεσία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εργοθεραπείας (Leading and managing Occupational Therapy services).
 • Ηθική Συλλογιστική στην Εργοθεραπεία (Ethical Reasoning in Occupational Therapy).

 • Κλινικός Συλλογισμός στην Εργοθεραπευτική Πρακτική (Clinical Reasoning in OT Practice).
 • Υποστηρικτικές τεχνολογίες στην Εργοθεραπεία (Assistive technologies in Occupational Therapy).
 • Η Πρακτική μέσω της Αξιολόγησης στην Εργοθεραπεία (Evaluative Practice in Occupational Therapy).
 • Ομάδες: Θεωρία και διευκόλυνση Εργοθεραπευτικών Πρακτικών (Groups: Theory and facilitation in Occupational Therapy practice).
 • Πτυχιακή Εργασία (Final Year Project).
 • Πρακτική III & IV (Practical placement III&IV).

Οι σπουδές εργοθεραπείας διεξάγονται σε εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου, όπου εκτός των αιθουσών διδασκαλίας λειτουργούν και τρεις εξειδικευμένοι χώροι πρακτικής-προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών.

 • Το  Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης, Λογοθεραπευτικής και Εργοθεραπευτικής Παρέμβασης περιλαμβάνει παράθυρο μονής κατεύθυνσης, καθώς και οπτικοακουστική επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε ειδικές αίθουσες μαθημάτων εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Με αυτόν τον μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο, οι σπουδαστές Εργοθεραπείας τουAegeanCollege έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνεδρίες που διεξάγονται από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, ενώ παράλληλα την τάξη επιβλέπει και καθοδηγεί το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου. Ταυτόχρονα το Εργαστήριο διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών και άλλων εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και πλούσιο υλικό παρέμβασης. Πέραν της παρακολούθησης, οι φοιτητές προχωρημένου επιπέδου αναλαμβάνουν έργο υπό την αυστηρή επιτήρηση των εκπαιδευτών τους προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.
 • Ο δεύτερος χώρος είναι ένα υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας.
  Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών. Περιλαμβάνει κλίνες θεραπείας, αναπηρικά αμαξίδια, καρέκλες αλλά και ειδικά εργαλεία της Εργοθεραπείας όπως σανίδες μεταφοράς τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλα τα σύγχρονα εργαστήρια εργοθεραπείας. Επίσης, διαθέτει όλα τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούν τα άτομα που χρήζουν εργοθεραπείας όπως βοηθήματα ένδυσης-απόδυσης. Τέλος διαθέτει όλα τα τεχνικά μέσα για την περαιτέρω εκπαίδευση των φοιτητών στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ΔΚΖ) οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε λοιπούς χώρους του Κολεγίου σε συγκεκριμένες ώρες όπως είναι η κουζίνα και το μπάνιο/τουαλέτα κ.ά
 • Ο τρίτος χώρος είναι το Εργαστήριο Δημιουργικότητας, ένας άρτια εξοπλισμένος χώρος για την ανάλυση, προσαρμογή και εκτέλεση δημιουργικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτελούν μία από τις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Εργοθεραπείας.

Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Occupational Therapy (Applied Science) έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στον Ιδιωτικό και στο Δημόσιο Τομέα, καθώς και ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Μετά τις σπουδές εργοθεραπείας στο Κολέγιο μπορούν να εργαστούν ως επαγγελματίες εργοθεραπευτές με κύριο έργο την αποκατάσταση ατόμων που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή και συναισθηματικές διαταραχές, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες σε κάθε περιστατικό θεραπείες σε:

 • κέντρα αποκατάστασης,
 • νοσοκομεία,
 • Κέντρα Ημέρας,
 • Ειδικά Σχολεία.