Το πρόγραμμα BΑ (Honsστη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση καθηγητών αγγλικής γλώσσας και προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

Το πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο. Το συγκεκριμένο πλαίσιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις επιστήμες της Παιδαγωγικής, της Γλωσσολογίας, θεωρητικής και εφαρμοσμένης, της Ψυχολογίας, της Λογοθεραπείας, της Ψηφιακής Τεχνολογίας και της Μετάφρασης

Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για έναν σύγχρονο επαγγελματία όπως η δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικούη παιδαγωγική αξιοποίηση του παιχνιδιού, της τέχνης και του θεάτρου στη διδακτική πράξη, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς επίσης δεξιότητες ηγεσίας, επιχειρηματικότητας και έρευνας.

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και θέματα διαφορετικότητας, πολυπολιτισμικότητας και συμπερίληψης ενώ εστιάζει στη διδασκαλία των αγγλικών σε παιδιά και ενήλικεςΑπό την άλλη πλευρά, δίνεται στους σπουδαστές η ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις και τις προοπτικές τους όχι μόνο στην αγγλική γλώσσα αλλά και στην αγγλόφωνη λογοτεχνία (αγγλική, αμερικανική, νοτιοαφρικανική κλπ) και τον αγγλόφωνο πολιτισμό.

Τέλος, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης,  η οποία θα συμβάλει στην εμπέδωση της γνώσης και την περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και προοπτικών.

 • Σύγχρονο εργαστήριο Παιδαγωγικών που έχει σχεδιαστεί με βάση τα ισχύοντα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα δημοτικής εκπαίδευσης. 
 • Προσομοίωση πραγματικών συνθηκών που επικρατούν στο επαγγελματικό πεδίο. 
 • Αποκλειστικές συνεργασίες με τους κορυφαίους επαγγελματίες και επιστήμονες του χώρου της Παιδαγωγικής και της Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της αγοράς που εισάγει τους φοιτητές σε όλο το εύρος των θεωριών και των τεχνικών της σύγχρονης Παιδαγωγικής. 
 • Διδάσκουν διακεκριμένοι παιδαγωγοί, φιλόλογοι και επαγγελματίες. 
 • Οι φοιτητές του προγράμματος συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης. 
 • Εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου των Παιδαγωγικών.
 • Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα Παιδαγωγικά προσφέρεται σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.
 • Δυνατότητα έρευνας στο BioSensors SmartLab, το state-of-the-art Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Κολλεγίου.

Οι προπτυχιακές σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας στο Aegean College είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων ετών το οποίο εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας του χώρου.

Χειμερινό Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική και τις Θεωρίες Εκπαίδευσης (10 Credits).
 • Κοινωνική Παιδαγωγική και Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (10 Credits).
 • Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας και Λειτουργική Γραμματική (15 Credits).
 • Ακαδημαϊκή Γραφή, Δεξιότητες Αναστοχασμού και Έρευνας (10 Credits).
 • Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας Ι (15 Credits).

 

Εαρινό Εξάμηνο

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία (10 Credits).
 • Μνήμη, Γνωστικές Ικανότητες και Ψυχοφυσιολογία της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (10 Credits).
 • Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (20 Credits).
 • Γλωσσική Ανάπτυξη και Γλωσσολογία (20 Credits).

Χειμερινό Εξάμηνο 

 • Νευροψυχογλωσσολογία, Κοινωνιογλωσσολογία και Διγλωσσία (15 Credits).
 • Στρατηγικές Διδασκαλίας και Διαχείρισης της Σχολικής Τάξης (15 Credits).
 • Διαγλωσσικές Προσεγγίσεις της Αγγλικής και της Ελληνικής Γλώσσας για τη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (15 Credits).
 • Μέθοδος Project και Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα (15 Credits).

 

Εαρινό Εξάμηνο 

 • Κοινωνική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική: Εφαρμογές στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (10 Credits).
 • Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες (15 Credits).
 • Ανάπτυξη Γλωσσικών Δεξιοτήτων και Ψηφιακά Μέσα στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας  (10 Credits).
 • Πολυπολιτισμικότητα, Πολυγλωσσία, Γλωσσική Ποικιλότητα και Παγκοσμιοποίηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (15 Credits).
 • Μαθησιακή Εμπειρία στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας Ι: Τέχνες και Θεατρική Δραματοποίηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (10 Credits).

Χειμερινό Εξάμηνο

 • Μετάφραση, Διερμηνεία και Υποτιτλισμός (10 Credits).
 • Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (20 Credits).
 • Σχολική Κοινωνικοποίηση, Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη (10 Credits).
 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας Ι: Δεξιότητες Γλωσσικής Παραγωγής (20 Credits).

 

Εαρινό Εξάμηνο 

 • Μαθησιακή Εμπειρία στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας ΙΙ: Λογοτεχνία, Αφήγηση Ιστορίας και Παιχνίδι στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας  (10 Credits).
 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (15 Credits).
 • Αναλυτικά Προγράμματα στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού (15 Credits).
 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας ΙΙ: Δεξιότητες Γλωσσικής Κατανόησης (20 Credits).

Χειμερινό Εξάμηνο 

 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (10 Credits).
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (10 Credits).
 • Αγγλική και Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός (10 Credits).
 • Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές: Αξιολόγηση, Παρέμβαση και Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας  (10 Credits).
 • Πρακτική Ι (20 Credits).

 

Εαρινό Εξάμηνο 

 • Πρακτική ΙΙ (20 Credits).
 • Πτυχιακή Εργασία (40 Credits).

Δρ. Φανή Νασίκα

Λογοθεραπεύτρια, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργία Κρεμμύδα
Γεωργία Κρεμμύδα

Γεωργία Κρεμμύδα

Γλωσσολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μαρία Παπανδρέου
Μαρία Παπανδρέου

Μαρία Παπανδρέου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βασιλίνα Βαϊοπούλου
Βασιλίνα Βαϊοπούλου

Βασιλίνα Βαϊοπούλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βίκυ Παπαγεωργίου
Βίκυ Παπαγεωργίου

Βίκυ Παπαγεωργίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κωνσταντίνα Μαθιουδάκη
Κωνσταντίνα Μαθιουδάκη

Κωνσταντίνα Μαθιουδάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ. Γλυκερία Σελίμη
Δρ. Γλυκερία Σελίμη

Δρ. Γλυκερία Σελίμη

BA, MA, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κλοντιάνα Παπαγεωργίου

Καθηγήτρια Αγγλικών, Ειδική Παιδαγωγός
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι πτυχίου BA (Hons) Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας εργάζονται ως καθηγητές αγγλικών σε σχολεία όλων των βαθμίδων, στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, καθώς και σε κέντρα ξένων γλωσσών. 

Στο ΦΕΚ 12 τ.Α’/24.01.2020 Νόμος 4653 αναφέρεται Άρθρο 50: Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον […Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.] ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού,

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο».