Η Σχολή Βιοεπιστημών του Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές στη Χημεία σε συνεργασία με το University of Essex, το κορυφαίο βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, που οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Chemistry.

University of Essex Logo

Οι σπουδές Χημείας παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες, όπως προβλέπονται από τα βρετανικά και ελληνικά πανεπιστημιακά πρότυπα. Στόχος, οι απόφοιτοι να εξελιχθούν σε επαγγελματίες χημικούς, οι οποίοι θα έχουν το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο ώστε να εργαστούν με επιτυχία σε ένα επιστημονικό πεδίο με πολυάριθμες, σύγχρονες και εντυπωσιακές εφαρμογές.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης, προετοιμάζονται επίσης στη διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας και στην αντιμετώπιση πρακτικών επαγγελματικών προκλήσεων.

Βάσει των βρετανικών προτύπων ποιοτικής εκπαίδευσης στη Χημεία (Subject Benchmark Statement for Chemistry, 2022), οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις ακόλουθες εργαστηριακές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες:

 • Επαγγελματικές ικανότητες και πρωτόκολλα δεοντολογίας.
 • Θεωρητική βάση με επαρκή γνώση:
  Ανόργανης Χημείας, Οργανικής Χημείας, Φυσικοχημείας.
  —Σύστασης, ιδιοτήτων και συμπεριφοράς της ύλης στο ατομικό και μοριακό επίπεδο. Φύση των χημικών αντιδράσεων.
  —Ιδιοτήτων και εφαρμογών διαφόρων χημικών ενώσεων (π.χ., φάρμακα, πολυμερή, ανόργανες και οργανικές ουσίες, βιομόρια, νανοϋλικά, κ.α.).
  —Χημικών εφαρμογών, οι οποίες βοηθούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής (π.χ., τεχνολογία τροφίμων, περιβαλλοντικές και βιολογικές εφαρμογές, ανάπτυξη βιομηχανικών προϊόντων, καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά ασθενειών, κλπ.).
 • Χειρισμός, ερμηνεία και αξιολόγηση πειραματικών, αναλυτικών και υπολογιστικών τεχνικών, έχοντας από πρώτο χέρι πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση.
 • Διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασμός και πραγματοποίηση πειραμάτων συλλέγοντας, ερμηνεύοντας και αναλύοντας χημικά δεδομένα, τα οποία εν συνεχεία παρουσιάζονται σε γραπτές εργαστηριακές αναφορές.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας, ως μέρος ομάδας ή ανεξάρτητα, για την εύρεση λύσεων σε χημικά προβλήματα και την αντιμετώπιση προκλήσεων με κριτική σκέψη και τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη.
 • Απόκτηση γνώσεων επί των διαδικασιών υγείας και ασφάλειας στη χημική έρευνα και πρακτική.
 • Απόκτηση προχωρημένων γνώσεων σε μείζονα θέματα Χημείας του 21ου αιώνα όπως: σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων φαρμάκων, εξελιγμένα υλικά με νέες χημικές, βιολογικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές, πρωτοποριακές πειραματικές και υπολογιστικές προσεγγίσεις, κ.ά.

 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές εφαρμόζουν μια σειρά από εργαστηριακές τεχνικές με πρακτικές εφαρμογές στο πεδίο με σκοπό αυτή η εργασία να καταλήξει στην εκπόνηση της Πτυχιακής του 4ου έτους.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αναλυτικές και φυσικοχημικές τεχνικές, καθώς και στις πλέον χρήσιμες τεχνικές υπολογιστικής Χημείας.

Παράλληλα, με την αίθουσα και το εργαστήριο οι φοιτητές πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ερευνητικά ιδρύματα, βιομηχανικές μονάδες και εταιρείες, προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερες γνώσεις επί των πρακτικών εφαρμογών της Χημείας.

 • Είναι το μοναδικό κολλέγιο στην Ελλάδα που προσφέρει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στη Χημεία.
 • Το πρόγραμμα της Χημείας προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex, Πανεπιστήμιο της Χρονιάς στα βραβεία Times Higher Education Awards 2018.
 • Διδάσκει ακαδημαϊκό προσωπικό εξαιρετικού επιπέδου και ικανοτήτων, με πολυετή εμπειρία και διακρίσεις στην εκπαίδευση και την έρευνα, όπως χημικοί, χημικοί μηχανικοί, βιολόγοι, φυσικοί.
 • Σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις.
 • Δυνατότητα εγγραφής στο Royal Society of Chemistry κατά τη διάρκεια φοίτησης, καθώς και μετά την αποφοίτηση από το πρόγραμμα.
 • Εξωστρεφές πρόγραμμα που προάγει τη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας: συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, επισκέψεις σε χημικές βιομηχανίες, ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες.
 • Επένδυση στην Έρευνα υψηλών προδιαγραφών.
 • Το προπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

Το τετραετές πρόγραμμα σπουδών στη Χημεία εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες, έτσι ώστε να επιτύχουν πνευματικά και επαγγελματικά.

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Χημεία (Applied Mathematics in Chemistry).
 • Φυσική (Physics).
 • Επιστήμη Υπολογιστών στη Χημεία (Computer Science in Chemistry).
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι (General and Inorganic Chemistry I).
 • Πρακτικές και Εργαστηριακές Δεξιότητες για Χημικούς (Practical and Laboratory Skills for Chemists).
 • Διδασκαλία της Χημείας-Ψυχολογία της Μάθησης (Teaching of Chemistry-Psychology of Learning).
 • Αναλυτική Χημεία (Analytical Chemistry).
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙ (Inorganic Chemistry II).
 • Φυσικοχημεία Ι (Physical Chemistry I).

 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι (Instrumental Chemical Analysis I).
 • Οργανική Χημεία Ι (Organic Chemistry I).
 • Αρχές Κβαντικής Χημείας και Φασματοσκοπίας (Principles of Quantum Chemistry and Spectroscopy).
 • Φυσικοχημεία ΙΙ (Physical Chemistry II).
 • Οργανική Χημεία ΙΙ (Organic Chemistry IΙ).
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ (Inorganic Chemistry III).
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΙΙ (Instrumental Chemical Analysis II).
 • Εισαγωγή στην Έρευνα (Introduction to Research).

 • Οργανική Χημεία ΙΙΙ (Organic Chemistry III).
 • Βιομηχανική Χημεία (Industrial Chemistry).
 • Φυσικοχημεία ΙΙΙ (Physical Chemistry III).
 • Περιβαλλοντική Χημεία (Environmental Chemistry).
 • Βιοχημεία (Biochemistry).
 • Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων (Food Chemistry and Technology).
 • Οργανική Σύνθεση (Organic Synthesis).
 • Τοξικολογία-Οικοτοξικολογία (Toxicology-Ecotoxicology).

 • Θεωρητική και Υπολογιστική Χημεία (Theoretical and Computational Chemistry).
 • Χημεία και Τεχνολογία Υλικών (Chemistry and Technology of Materials).
 • Φαρμακευτική Χημεία (Medicinal Chemistry).
 • Κλινική Χημεία (Clinical Chemistry).
 • Έλεγχος Ποιότητας-Διαπίστευση (Quality Control-Accreditation).
 • Πυρηνική Χημεία-Ραδιοχημεία (Nuclear Chemistry-Radiochemistry).
 • Πτυχιακή Εργασία (Research Project in Chemistry).

Το Aegean College έχει δημιουργήσει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Χημείας, τα οποία καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών, τηρούν τις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας για τα πειράματα που διεξάγοντα, υποστηρίζονται από εξειδικευμένο επιστημονικό-εργαστηριακό προσωπικό και εξελίσσονται σταδιακά με το πρόγραμμα σπουδών.

Τα εργαστήρια του Κολλεγίου είναι εξοπλισμένα με τα βασικά όργανα και γυάλινα σκεύη, διατάξεις για τιτλοδοτήσεις, σταθμική ανάλυση, σύγχρονους κλιβάνους, αναλυτικούς ζυγούς, ογκομετρικό εξοπλισμό, πολυπαραμετρικά όργανα με εκλεκτικά ηλεκτρόδια, φασμοτοφωτόμετρα UV-Vis, ενώ αναμένεται η προμήθεια αέριων και υγρών χρωματογράφων.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα κατάλληλο για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μητρώο αντιδραστηρίων και βαθμονομητών και δίνεται βάση στα πρώτα χρόνια των σπουδών, ώστε οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή και τριβή με τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές και να αποκτήσουν τεκμηριωμένα βασικές εργαστηριακές δεξιότητες.

Το κολλέγιο βρίσκεται επίσης σε επαφή με εργαστήρια και ερευνητικά ινστιτούτα για να αυξήσει το εύρος της επαφής των φοιτητών μέσω επιδείξεων και πρακτικών ασκήσεων σε πολύ εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Δρ. Ιωάννης Σιταράς
Δρ. Ιωάννης Σιταράς

Δρ. Ιωάννης Σιταράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ Γκουτζουρέλας Νικόλαος
Δρ Γκουτζουρέλας Νικόλαος

Δρ Γκουτζουρέλας Νικόλαος

Βιοχημικός – Βιοτεχνολόγος, MSc, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ. Μαρίνα Δεσποτίδου
Δρ. Μαρίνα Δεσποτίδου

Δρ. Μαρίνα Δεσποτίδου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελένη Γεωργαντζή Aegean College
Ελένη Γεωργαντζή Aegean College

Ελένη Γεωργαντζή

Χημικός
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αικατερίνη Ηλιοπούλου Aegean College
Αικατερίνη Ηλιοπούλου Aegean College

Αικατερίνη Ηλιοπούλου

Χημικός – Βιοχημικός, BSc, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μαρία Γ. Κούσκουρα Aegean College
Μαρία Γ. Κούσκουρα Aegean College

Μαρία Γ. Κούσκουρα

PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του BSc (Hons) Chemistry έχουν την δυνατότητα να εργαστούν ως χημικοί σε ποικίλους εργασιακούς τομείς, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ενδεικτικά, θα έχουν τις δεξιότητες για να εργαστούν στους εξής κλάδους:

 • εκπαίδευση και έρευνα,
 • χημική τεχνολογία και βιομηχανία,
 • αναλυτικά εργαστήρια,
 • νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα,
 • προώθηση προϊόντων που συσχετίζονται με την υγεία,
 • βιομηχανία ασφάλειας και χημείας τροφίμων και ποτών,
 • βιομηχανίες βιοχημικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων,
 • περιβαλλοντικοί οργανισμοί, κ.ά.

 

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα τους προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να κάνουν αίτηση σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα ιδιωτικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.