Οι προπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική που προσφέρει η Σχολή Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Aegean College σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University εισάγουν τους φοιτητές σε όλες τις σύγχρονες θεωρίες, τεχνικές ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων και γλώσσες προγραμματισμού και οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Computing and Information Systems.

CCCU Aegean College

Βασικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών είναι η επιστήμη της Πληροφορικής και οι εφαρμογές της στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων:

 • ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών Λογισμικού,
 • προγραμματισμός,
 • ανάλυση, σχεδιασμός και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (databases),
 • εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες στο Διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο των σπουδών τους, οι φοιτητές του προγράμματος συμμετέχουν σε σεμινάρια, διαλέξεις και ομαδικές εργασίες, επισκέπτονται μεγάλες εταιρείες πληροφορικής και πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στα σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια που διαθέτει το Aegean College.

Το BSc (Hons) Computing and Information Systems είναι ένα πολυδιάστατο προπτυχιακό πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί με γνώμονα τις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορικής και τα Πληροφοριακά Συστήματα που προσφέρει το Aegean College υπερέχει διότι:

 • Είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα απόλυτα προσαρμοσμένο στις νέες εξελίξεις στον χώρο της Πληροφορικής.
 • Η Σχολή Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι μέλος της Oracle Academy και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις με μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας.
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Η/Υ του Κολλεγίου.
 • Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με εταιρείες πληροφορικής και αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες.
 • Διδάσκονται μαθήματα που εστιάζουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).
 • Διοργανώνονται διαλέξεις, ομιλίες, workshops σε ένα πολύ ζωντανό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Οι κάτοχοι του τίτλου BSc (Hons) Computing and Information Systems έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της Βρετανικής Εταιρείας Πληροφορικής (British Computing Society-BCS) και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις διεθνούς αναγνώρισης και εμβέλειας.

Το πρόγραμμα Πληροφορικής του Aegean College είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τριών ετών το οποίο εφοδιάζει τους σπουδαστές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας του χώρου.

Τα μαθήματα καλύπτουν όλο το εύρος των θεωριών στη σύγχρονη Πληροφορική, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στον Προγραμματισμό για Εφαρμογές, στις Βάσεις Δεδομένων, στις Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Πληροφορική και στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών μέσω της ανάπτυξης προσωπικών projects και τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.

 • Επαγγελματικά Θέματα και Επιχειρηματικές Δεξιότητες στην Πληροφορική (The Computing Professional and Business Skills).
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Java (Introduction to Programming with Java).
 • Βασικές Αρχές Ανάπτυξης Λογισμικού (Principles of Software Development).
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων και Ρομποτική (Digital Systems Design, Robotics and Computer Architecture).
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός και Ανάπτυξη Εμπορικών Εφαρμογών με Java (Object Oriented Programming and Application Development with Java).
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (E-Commerce and Web Development).

 

 • Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering).
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός και Δομές Δεδομένων με C# (Object Oriented Programming and Data Structures with C#).
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων με την SQL (Developing Database Systems with SQL).
 • Προγραμματισμός Εφαρμογών στο Web (Interactive Web Programming).
 • Ηθικά και Νομικά Θέματα στην Πληροφορική (Computer Law and Ethics).
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια (Computer Networks and Security).

 • Πτυχιακή Εργασία στην Πληροφορική με Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Dissertation Project with Innovative and Enterpreneurial Skills).
 • Προηγμένα Θέματα στον Προγραμματισμό με Java και Android (Advanced Java and Android Programming).
 • Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων με την Oracle (Advanced Database Development with Oracle).
 • Λειτουργικά Συστήματα και Προγραμματισμός με C, Pearl και Unix Shell (Operating Systems and Network Programming).
 • Ειδικά θέματα στην Πληροφορική: Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μεγάλα Δεδομένα, Τεχνολογία Νέφους, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και Σημασιολογικός Ιστός (Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Games and Semantic Web).

 

 

Το Aegean College διαθέτει σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.

Τα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και παρέχουν ιδανικές συνθήκες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης.

Στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρέχεται δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ προβλέπεται και ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) εντός των εγκαταστάσεων του Κολεγίου.

Kogias
Kogias

Δρ. Δημήτριος Κόγιας

Φυσικός, MSc, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
gkadaras
gkadaras

Δρ. Γιάννης Γκαντάρας

PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι του πανεπιστημιακού τίτλου BSc (HonsComputing and Information Systems διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως:

 • προγραμματιστές συστημάτων λογισμικού (web developers)
 • σχεδιαστές διαδικτυακών εφαρμογών (apps),
 • προγραμματιστές/διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων (database administrators),
 • διαχειριστές συστημάτων και δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (networks administrators).
 • τεχνικοί υπεύθυνοι σε εταιρείες και οργανισμούς.