Οι σπουδές στην Πληροφορική που προσφέρει η Σχολή Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Aegean College σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University εισάγουν τους φοιτητές σε όλες τις σύγχρονες θεωρίες, τεχνικές ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων και γλώσσες προγραμματισμού και οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Computing and Information Systems.

CCCU Aegean College

Στον πυρήνα του Προγράμματος Σπουδών βρίσκεται η επιστήμη της Πληροφορικής και οι εφαρμογές της στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων:

 • ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών Λογισμικού,
 • προγραμματισμός,
 • ανάλυση, σχεδιασμός και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (databases),
 • εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες στο Διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο των σπουδών, οι φοιτητές συμμετέχουν σε σεμινάρια, διαλέξεις και ομαδικές εργασίες, επισκέπτονται μεγάλες εταιρείες πληροφορικής και πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στα σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια του Κολλεγίου.

Το BSc (Hons) Computing and Information Systems είναι ένα πολυδιάστατο προπτυχιακό πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί με γνώμονα τις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορικής και τα Πληροφοριακά Συστήματα που προσφέρει το Aegean College υπερέχει διότι:

 • Είναι προσαρμοσμένο στις νέες εξελίξεις στον χώρο της Πληροφορικής.
 • Η Σχολή Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι μέλος του Oracle Academy και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις με μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας.
 • Άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Η/Υ.
 • Σχέσεις και επαφές με εταιρείες πληροφορικής και πολύ υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας τελειοφοίτων και αποφοίτων του προγράμματος.
 • Διδάσκονται μαθήματα που εστιάζουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).
 • Διαλέξεις, projects, ομιλίες, workshops σε ένα πολύ δυναμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Οι κάτοχοι του τίτλου BSc (Hons) Computing and Information Systems έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της Βρετανικής Εταιρείας Πληροφορικής (British Computing Society-BCS) και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις διεθνούς αναγνώρισης και εμβέλειας.
 • Τα μαθήματα της Σχολής Πληροφορικής προσφέρονται στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Λάρισα.

Το BSc Πληροφορικής του Aegean College είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τριών ετών το οποίο εφοδιάζει τους σπουδαστές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένας σύγχρονος επαγγελματίας.

Τα μαθήματα καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων προσεγγίσεων στην Πληροφορική με έμφαση στον Προγραμματισμό για Εφαρμογές (Apps), τις Βάσεις Δεδομένων, και την εξάσκηση των φοιτητών στην πράξη μέσω της ανάπτυξης προσωπικών projects και τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.

 • Επαγγελματικά Θέματα και Επιχειρηματικές Δεξιότητες στην Πληροφορική (The Computing Professional and Business Skills).
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Java (Introduction to Programming with Java).
 • Βασικές Αρχές Ανάπτυξης Λογισμικού (Principles of Software Development).
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων και Ρομποτική (Digital Systems Design, Robotics and Computer Architecture).
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός και Ανάπτυξη Εμπορικών Εφαρμογών με Java (Object Oriented Programming and Application Development with Java).
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (E-Commerce and Web Development).

 

 • Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering).
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός και Δομές Δεδομένων με C# (Object Oriented Programming and Data Structures with C#).
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων με την SQL (Developing Database Systems with SQL).
 • Προγραμματισμός Εφαρμογών στο Web (Interactive Web Programming).
 • Ηθικά και Νομικά Θέματα στην Πληροφορική (Computer Law and Ethics).
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια (Computer Networks and Security).

 • Πτυχιακή Εργασία στην Πληροφορική με Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Dissertation Project with Innovative and Enterpreneurial Skills).
 • Προηγμένα Θέματα στον Προγραμματισμό με Java και Android (Advanced Java and Android Programming).
 • Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων με την Oracle (Advanced Database Development with Oracle).
 • Λειτουργικά Συστήματα και Προγραμματισμός με C, Pearl και Unix Shell (Operating Systems and Network Programming).
 • Ειδικά θέματα στην Πληροφορική: Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μεγάλα Δεδομένα, Τεχνολογία Νέφους, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και Σημασιολογικός Ιστός (Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Cloud Computing, Games and Semantic Web).

 

 

Το Aegean College διαθέτει σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Λάρισα.

Τα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών και του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρέχεται δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ προβλέπεται και ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) εντός των εγκαταστάσεων του Κολεγίου.

Kogias
Kogias

Δρ. Δημήτριος Κόγιας

Φυσικός, MSc, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
gkadaras
gkadaras

Δρ. Γιάννης Γκαντάρας

PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι του πανεπιστημιακού τίτλου BSc (Hons) Computing and Information Systems διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως:

 • προγραμματιστές συστημάτων λογισμικού (web developers)
 • σχεδιαστές διαδικτυακών εφαρμογών (apps),
 • προγραμματιστές/διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων (database administrators),
 • διαχειριστές συστημάτων και δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (networks administrators).
 • IT managers σε εταιρείες και οργανισμούς.