Το Bsc (HonsHotel Facilities Management που προσφέρει το Aegean College είναι ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών, που σκοπό έχει να εφοδιάσει τους σπουδαστές με γερές βάσεις στα θέματα διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών οργανισμών.

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Hotel Facilities Management συνδυάζει την θεωρία με την πρακτική. Οι απόφοιτοι, μετά το τέλος της φοίτησής τους, γνωρίζουν να διοικούν ξενοδοχειακές μονάδες, χώρους μαζικής εστίασης και εστιατόρια. Ταυτόχρονα, κατέχουν τις πρακτικές διοργάνωσης συνεδρίων και μεγάλων εκδηλώσεων.

Το BSc (HonsHotel Facilities Management επικεντρώνεται στην ελληνική τουριστική βιομηχανία, υιοθετώντας, παράλληλα, αξίες και πρακτικές και από τον διεθνή χώρο.

Οι σπουδαστές του προγράμματος Bsc (HonsHotel Facilities Management, μέσα από μια σειρά ακαδημαϊκών και εποπτευόμενων πρακτικών δραστηριοτήτων, αναπτύσσουν επαγγελματικές

 • Λογιστική της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Accounting)
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (Introduction to Marketing)
 • Το Ανθρώπινο Δυναμικό στις Επιχειρήσεις (People in Organisations)
 • Ανάπτυξη Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων (Developing Graduate Skills)
 • Εισαγωγή στη Λειτουργία Ξενοδοχείου και Τμήματος F&B (Introduction to Hotel, Food and Beverage Operations)
 • Εξυπηρέτηση Πελατών στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (Guest Service in the Hotel Industry)

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behaviour)
 • Διαχείριση Ξενοδοχειακών Μονάδων (Managing Hotel Facilities)
 • Διαχείριση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Managing Hotel Operations)
 • Επαγγελματική και Προσωπική Ανάπτυξη (Professional and Personal Development)
 • Λογιστική Διοίκηση (Management Accounting)
 • Ανάπτυξη Αειφόρων Επιχειρήσεων (Developing Sustainable Enterprise)

 • Διερεύνηση και Μελέτη Στρατηγικών (Exploring Strategy)
 • Ατομική Εργασία / Μελέτη στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων (Final Year Project in Hotel Management)
 • Διαχείριση Ξενοδοχειακών Δραστηριοτήτων και Έργων (Hotel Event Management Project)
 • Διεθνείς Επιχειρήσεις (International Business)
 • Ηθική των Επιχειρήσεων (Business Ethics)
 • Διοίκηση Υπηρεσιών (Service Management)

Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Hotel Facilities Managementαποτελούν πλεονέκτημα για τις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς είναι άριστα προετοιμασμένοι να αναλάβουν ευθύνες σε όλους τους τομείς της επιχείρησης ή ενός οργανισμού τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα.