Η Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει μεταπτυχιακά, προπτυχιακά και προγράμματα δια βίου μάθησης υψηλού επιπέδου στους τομείς της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής, της Ειδικής Αγωγής και της Λογοθεραπείας.

Οι Σχολές Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρουν ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών στις επιστήμες της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, το οποίο οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Sport and Exercise Science*.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο St Mary’s.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει στην Ελλάδα ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου στην Ειδική Αγωγή σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Pre Primary Education with Special Needs.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Παιδαγωγικής του Aegean College προσφέρει ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου στην προσχολική εκπαίδευση σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα Παιδαγωγικά οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Pre Primary Education.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι σπουδές Ψυχολογίας που προσφέρει η Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University οδηγούν στον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Psychology Science.

To πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλο το εύρος των θεωριών και ψυχοθεραπευτικών τεχνικών που εξετάζει η επιστήμη της Ψυχολογίας και είναι εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες ψυχικής υγείας και υποστήριξης.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία διάρκειας δύο ετών το οποίο στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εστιάζει στην εφαρμογή κοινωνικοψυχολογικών διαδικασιών κατά τη μάθηση στη σχολική και εφηβική ηλικία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία διάρκειας δύο ετών το οποίο στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εστιάζει στην εφαρμογή κοινωνικοψυχολογικών διαδικασιών κατά τη μάθηση στη σχολική και εφηβική ηλικία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University .

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tο Aegean College προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία με Δεξιότητες Συμβουλευτικής (MSc Cognitive Behavioural Therapy with Counselling Skills) υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University. Το Κολλέγιο είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και εκπαιδευτικό κέντρο στη Συμβουλευτική.

CCCU Aegean College

ελληνική συμβουλευτική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών-Κοινωνικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδικής αγωγής που οδηγεί στον τίτλο MSc Early Childhood Education with Special Needs (Μεταπτυχιακό στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή) το οποίο εμβαθύνει σε πρακτικά και θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα.

Το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή προσφέρεται σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα υψηλών προδιαγραφών μεταπτυχιακό στην Προσχολική Αγωγή, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου MSc Early Childhood Education (Μεταπτυχιακό στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση).

Το μεταπτυχιακό προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.
CCCU Aegean College
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Για πρώτη φορά δυνατότητα συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα Διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας σε διεθνείς σπουδαστές!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center του Aegean College προσφέρει ένα advanced πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στο Life Coaching με τίτλο “Diploma in Master Life Coaching” το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση από τον φορέα “The International Authority for Professional Coaching and Mentors-IAPC&M.

Acc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (Neuro-Linguistic Programming NLP)ΤΜ που έχει στόχο την κατάρτιση ανθρώπων που επιθυμούν να εξελιχθούν ως Αδειοδοτημένοι Επαγγελματίες/Practitioners NLP.

Είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα με διεθνή πιστοποίηση από την “Society of Neuro-Linguistic Programming™” που ίδρυσε το 1978 ο Dr.Richard Bandler, συν-δημιουργός του NLP!

NLP σεμινάριο NLP Richard Bandler

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Παιδοψυχολογία,  το οποίο στοχεύει στην κατάρτιση και στην εις βάθος εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε καίρια αναπτυξιακά ζητήματα της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων αφορά στην τυπική αναπτυξιακή διαδικασία, στην ψυχοπαθολογία αλλά και στις μορφές αξιολόγησης και παρέμβασης που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον επιστημονικό κλάδο.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα Pearson Assured.

Pearson Assured Aegean College

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center, ακολουθώντας πιστά την κείμενη νομοθεσία, προσφέρει για πρώτη φορά στη χώρα μας τη δυνατότητα σε κάθε απόφοιτο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποκτήσει Πιστοποίηση  Επάρκειας Προσόντων ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την παροχή  υπηρεσιών Συ.Ε.Π. στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στα παιδαγωγικά με τίτλο “Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτικό”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρουν ένα πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για εκπαίδευση στο Life Coaching με τίτλο “Diploma in Life Coaching” το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση (certification) Life Coaching από τον φορέα “The International Authority for Professional Coaching and Mentors-IAPC&M.

Acc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία με στόχο την εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε γνωστικά αντικείμενα όπως το εγκληματικό προφίλ, τα βίαια εγκλήματα και οι ανακριτικές και ψυχολογικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται τόσο σε υγιείς όσο και σε ψυχικά ασθενείς εγκληματίες.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-2 του Aegean College προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιημένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου 7 στις Τεχνικές Συμβουλευτικής και Προσωπικής Ανάπτυξης σε αποκλειστική συνεργασία με την Κρατική Αρχή Προσόντων της Σκωτίας (SQA-Scottish Qualification Authority).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απονέμονται οι τίτλοι σπουδών Advanced Professional Diploma/Certificate in Experiential Counselling Techniques and Techniques of Personal Development από το SQA.

SQA Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-2 του Aegean College προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιημένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου 7 στις Αναπτυξιακές Διαταραχές και τις Ειδικές Ανάγκες σε αποκλειστική συνεργασία με την Κρατική Αρχή Προσόντων της Σκωτίας (SQA-Scottish Qualification Authority).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απονέμονται οι τίτλοι σπουδών Advanced Professional Diploma in Developmental Disorders and Special Needs και Advanced Professional Certificate in Developmental Disorders and Special Needs.

SQA Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ