Η Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει μεταπτυχιακά, προπτυχιακά και προγράμματα δια βίου μάθησης υψηλού επιπέδου στους τομείς της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής, της Ειδικής Αγωγής και της Λογοθεραπείας.

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει στην Ελλάδα ένα τριετές ακαδημαϊκό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου στην Ειδική Αγωγή σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Pre Primary Education with Special Needs.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα τριετές ακαδημαϊκό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου στην προσχολική εκπαίδευση σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα Παιδαγωγικά οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Pre Primary Education.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι σπουδές Ψυχολογίας που προσφέρει η Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University οδηγούν στον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Psychology Science.

To πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλο το εύρος των θεωριών και ψυχοθεραπευτικών τεχνικών που εξετάζει η επιστήμη της Ψυχολογίας, δίνει έμφαση στην πρακτική άσκηση των φοιτητών και είναι συνδεδεμένο με τις σύγχρονες ανάγκες ψυχικής υγείας και υποστήριξης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tο Aegean College προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία με Δεξιότητες Συμβουλευτικής (MSc Cognitive Behavioural Therapy with Counselling Skills) υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College προσφέρει ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδικής αγωγής που οδηγεί στον τίτλο MSc Early Childhood Education with Special Needs (Μεταπτυχιακό στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή) το οποίο εμβαθύνει σε πρακτικά και θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα υψηλών προδιαγραφών μεταπτυχιακό στην Προσχολική Αγωγή, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου MSc Early Childhood Education (Μεταπτυχιακό στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία που στοχεύει στην ειδίκευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και άλλων επαγγελματιών στις διάφορες μορφές των προβλημάτων μάθησης και ανάπτυξης κατά τη σχολική και την εφηβική ηλικία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία που στόχο έχει την εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε γνωστικά αντικείμενα όπως το εγκληματικό προφίλ, τα βίαια εγκλήματα και οι ανακριτικές και ψυχολογικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται τόσο σε υγιείς όσο και σε ψυχικά ασθενείς εγκληματίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενείται ένα υπερσύγχρονο  εργαστήριο Παιδαγωγικών σχεδιασμένο με  γνώμονα τα πλέον πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Παιδαγωγικής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης επαγγελματικών συνθηκών.
  • Το Aegean College συνάπτει αποκλειστικές συνεργασίες με τους κορυφαίους επαγγελματίες και επιστήμονες του χώρου της Ειδικής Αγωγής, όπως ο κ. Φώτης Παπαναστασίου, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κολεγίου και διαχειριστής της γνωστής ιστοσελίδας www.eidikospaidagogos.gr.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-2 του Aegean College προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιημένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου 7 στις Τεχνικές Συμβουλευτικής και Προσωπικής Ανάπτυξης σε αποκλειστική συνεργασία με την Κρατική Αρχή Προσόντων της Σκωτίας (SQA-Scottish Qualification Authority).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απονέμονται οι τίτλοι σπουδών Advanced Professional Diploma/Certificate in Experiential Counselling Techniques and Techniques of Personal Development από το SQA.

SQA Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-2 του Aegean College προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιημένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου 7 στις Αναπτυξιακές Διαταραχές και τις Ειδικές Ανάγκες σε αποκλειστική συνεργασία με την Κρατική Αρχή Προσόντων της Σκωτίας (SQA-Scottish Qualification Authority).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης απονέμονται οι τίτλοι σπουδών Advanced Professional Diploma in Developmental Disorders and Special Needs και Advanced Professional Certificate in Developmental Disorders and Special Needs.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ