Η Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει μεταπτυχιακά, προπτυχιακά και προγράμματα δια βίου μάθησης υψηλού επιπέδου στους τομείς της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής, της Ειδικής Αγωγής και της Λογοθεραπείας.

Το πρόγραμμα BΑ (Honsστη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση καθηγητών αγγλικής γλώσσας και προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρόγραμμα BSc (Hons) στη Δημοτική Εκπαίδευση στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση δασκάλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι Σχολές Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρουν ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών στις επιστήμες της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, το οποίο οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Sport Science with Physical Education.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

University of Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει στην Ελλάδα ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου στην Ειδική Αγωγή σε συνεργασία με το University of Essex το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Pre Primary Education with Special Needs.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Παιδαγωγικής του Aegean College προσφέρει ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου στην προσχολική εκπαίδευση σε συνεργασία με το University of Essex.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα Παιδαγωγικά οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Pre Primary Education.

Essex Logo

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι σπουδές Ψυχολογίας που προσφέρει η Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College σε συνεργασία με το University of Essex οδηγούν στον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Psychology Science.

To πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλο το εύρος των θεωριών και ψυχοθεραπευτικών τεχνικών που εξετάζει η επιστήμη της Ψυχολογίας και είναι εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες ψυχικής υγείας και υποστήριξης.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tο Aegean College και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών προσφέρουν ένα Μεταπτυχιακό Coaching και Mentoring (Επαγγελματίας Ποιότητας Ζωής) (MSc Coaching and Mentoring) υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το University of Essex.

Logo University of Essex

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα πρωτοποριακόσύγχρονο και καινοτόμο μεταπτυχιακό στα Ανθρωπινα Δικαιώματα και τις Μεταναστευτικές Σπουδές που οδηγεί στον τίτλο MSc Human Rights and Migration Studies. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το  University of Essex (University of the Year 2018, UK).

University of Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα μοναδικό ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών στη Συστημική Ψυχοθεραπεία (MSc Systemic Psychotherapy) σε συνεργασία με το University of Essex.

University of Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα μοναδικό ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δικαστική Ψυχολογία (MSc Forensic Psychology) σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα μεταπτυχιακό στη Νευροψυχολογία και τη Γνωσιακή Νευροεπιστήμη σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tο Aegean College προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό Κλινικής Ψυχολογίας (MSc Clinical Psychology) υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College, σε συνεργασία με University of Essex προσφέρει το μοναδικό ελληνόφωνο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιγεννητική Ψυχική Υγεία (MSc in Perinatal Mental Health).

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία διάρκειας δύο ετών το οποίο στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εστιάζει στην εφαρμογή κοινωνικοψυχολογικών διαδικασιών κατά τη μάθηση στη σχολική και εφηβική ηλικία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό University of Essex.

Essex Logo

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία διάρκειας δύο ετών το οποίο στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εστιάζει στην εφαρμογή κοινωνικοψυχολογικών διαδικασιών κατά τη μάθηση στη σχολική και εφηβική ηλικία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tο Aegean College προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία με Δεξιότητες Συμβουλευτικής (MSc Cognitive Behavioural Therapy with Counselling Skills) υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο University of Essex. Το Κολλέγιο είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και εκπαιδευτικό κέντρο στη Συμβουλευτική.

Essex Logo

ελληνική συμβουλευτική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών-Κοινωνικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδικής αγωγής που οδηγεί στον τίτλο MSc Early Childhood Education with Special Needs (Μεταπτυχιακό στην Προσχολική Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση) το οποίο εμβαθύνει σε πρακτικά και θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα.

Το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα υψηλών προδιαγραφών μεταπτυχιακό στα Παιδαγωγικά (Προσχολική Αγωγή), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου MSc Early Childhood Education (Μεταπτυχιακό στην Προσχολική Εκπαίδευση).

Το μεταπτυχιακό προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο University of Essex.
Essex Logo
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρουν ένα πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με τίτλο Εκπαίδευση Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Το πρόγραμμα είναι σε διαδικασία πιστοποίησης από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος – ΕΕΨΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρουν ένα πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για εκπαίδευση στο Diploma in Meditation and Mindfulness/Δίπλωμα στον Διαλογισμό και στην Ενσυνειδητότητα το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση (certification) από τον φορέα διεθνούς εμβέλειας Ιnternational Authority for Professional Coaching and Mentoring.

IAPCM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρόγραμμα Diploma in Success and Performance Coaching, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Master Coach και Life Strategist Anthony Robbins, έχει σαν στόχο να προσφέρει πιστοποιημένες σπουδές ανώτατου επιπέδου στoν ταχέως αναπτυσσόμενο στην Ελλάδα τομέα του Coaching. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα IAPC&M.

IAPCM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Θεραπεία Ζεύγους.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα Pearson Assured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center και οι Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών και Υγείας του Aegean College προσφέρουν ένα πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για εκπαίδευση στο Health and Wellness Coaching με τίτλο “Diploma in Health and Wellness Coaching” το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση από τον φορέα IAPC&M.

IAPC&M Coaching

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Για πρώτη φορά δυνατότητα συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα Διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας σε διεθνείς σπουδαστές!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center του Aegean College προσφέρει ένα advanced πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στο Life Coaching με τίτλο “Diploma in Master Life Coaching” το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση από τον φορέα “The International Authority for Professional Coaching and Mentors-IAPC&M.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To Aegean Lifelong Learning Center και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρουν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (Neuro-Linguistic Programming – NLP) που έχει στόχο την κατάρτιση ανθρώπων που επιθυμούν να εξελιχθούν ως Επαγγελματίες/Practitioners NLP.
Είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα με διεθνή πιστοποίηση από το διεθνή φορέα “International Authority for Professional Coaching & Mentoring (IAPC&M)
IAPCM

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Παιδοψυχολογία,  το οποίο στοχεύει στην κατάρτιση και στην εις βάθος εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε καίρια αναπτυξιακά ζητήματα της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων αφορά στην τυπική αναπτυξιακή διαδικασία, στην ψυχοπαθολογία αλλά και στις μορφές αξιολόγησης και παρέμβασης που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον επιστημονικό κλάδο.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα Pearson Assured.

Pearson Assured Aegean College

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center, ακολουθώντας πιστά την κείμενη νομοθεσία, προσφέρει για πρώτη φορά στη χώρα μας τη δυνατότητα σε κάθε απόφοιτο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποκτήσει Πιστοποίηση  Επάρκειας Προσόντων ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την παροχή  υπηρεσιών Συ.Ε.Π. στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βρίσκεται στον κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π. (ΚΔΒΜ Αρ. Αδ 2000001).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στα παιδαγωγικά με τίτλο “Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτικό”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρουν ένα πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για εκπαίδευση στο Life Coaching με τίτλο “Diploma in Life Coaching” το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση (certification) Life Coaching από τον φορέα “The International Authority for Professional Coaching and Mentors-IAPC&M.

Acc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία με στόχο την εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε γνωστικά αντικείμενα όπως το εγκληματικό προφίλ, τα βίαια εγκλήματα και οι ανακριτικές και ψυχολογικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται τόσο σε υγιείς όσο και σε ψυχικά ασθενείς εγκληματίες.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα Διδακτορικό στην Ψυχολογία σε συνεργασία με το University of Essex.

Logo University of Essex

Το πρόγραμμα σπουδών προωθεί την εξειδικευμένη έρευνα στην επιστήμη της Ψυχολογίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ