Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα υψηλών προδιαγραφών μεταπτυχιακό στα Παιδαγωγικά (Προσχολική Αγωγή), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου MSc Early Childhood Education (Μεταπτυχιακό στην Προσχολική Εκπαίδευση).

Το μεταπτυχιακό προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο University of Essex.
Essex Logo

Το Μεταπτυχιακό στην Προσχολική Αγωγή είναι ένα διετές, ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πτυχιούχων και επαγγελματιών: παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, σχολικοί σύμβουλοι, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες που εμπλέκονται με τον χώρο της εκπαίδευσης.

Το MSc Early Childhood Education στοχεύει στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς της φροντίδας, της εκπαίδευσης και της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας..

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως το επιστημονικό και εφαρμοσμένο κομμάτι της Παιδαγωγικής, συνδέοντας την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με πρακτική άσκηση 300 ωρών.

 • Σύγχρονο  εργαστήριο Παιδαγωγικών σχεδιασμένο ως χώρος προσομοίωσης επαγγελματικών συνθηκών με  γνώμονα τα πλέον πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Εκπαίδευσης.
 • Το Aegean College συνάπτει αποκλειστικές συνεργασίες με τους κορυφαίους επαγγελματίες και επιστήμονες της Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχικής Υγείας.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες των επαγγελματιών του χώρου.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Προσχολικής Αγωγής συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Το Aegean College φιλοξενείεκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες συμμετέχουν κορυφαία ονόματα του χώρου της Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής, όπως το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών.
 • Το μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά προσφέρεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
 • Δυνατότητα έρευνας στο BioSensors SmartLab, το state-of-the-art Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Κολλεγίου.

Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Προσχολική Αγωγή καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων θεωριών στην Παιδαγωγική Επιστήμη και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο.

 • Ανάπτυξη Ηγεσίας στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Αγωγή (Developing Leadership for Early Childhood).
 • Θεωρίες Παιδικής Ηλικίας και Αγωγής (Theories of Childhood and Education).
 • Σύγχρονα Θέματα στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Αγωγή (Contemporary Issues in Early Years Education).
 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυγλωσσικές Τάξεις (Multicultural Education and Multilingual Classes).
 • Δεξιότητες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικές Δεξιότητες για Παιδαγωγούς (Counselling and Professional Skills for Educators).
 • Ανάπτυξη, Μάθηση και Οργάνωση Διδακτέας Ύλης (Development, Learning and Curriculum).
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση (Research Methodology in Education).
 • Διπλωματική Εργασία (Postgraduate Dissertation).

Σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδαγωγικών Τμημάτων.
Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Παιδαγωγικής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης επαγγελματικών συνθηκών.
Η περιμετρική διάταξη των πάγκων ευνοεί την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και σπουδαστών, ενώ οι ειδικά διαμορφωμένες παιδαγωγικές «γωνιές» θυμίζουν αρκετά μία τυπική αίθουσα νηπιαγωγείου.
Το Εργαστήριο διαθέτει κρουστά και άλλα μουσικά όργανα, CD players για το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής, κατασκευαστικό και υλικό χειροτεχνίας για το μάθημα των εικαστικών τεχνών, καθώς και κουκλοθέατρο με το αντίστοιχο υλικό.
Η έκταση της αίθουσας επιτρέπει τη διεξαγωγή βιωματικών μαθημάτων, όπως ψυχοκινητική αγωγή, θεατρικό παιχνίδι και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και σεμιναρίων.

Αθανάσιος Παπακώστας
Αθανάσιος Παπακώστας

Δρ Αθανάσιος Παπακώστας

Φιλόλογος, PhDc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σοφία Κωνσταντοπούλου
Σοφία Κωνσταντοπούλου

Σοφία Κωνσταντοπούλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλαμάρας Δημήτριος
Καλαμάρας Δημήτριος

Δρ. Δημήτριος Καλαμάρας

Διδάκτωρ Κοινωνικής Στατιστικής
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College

Ελένη Λευκοπούλου

MSc, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δρ. Φανή Νασίκα

Λογοθεραπεύτρια, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σοφία Χρ. Κουκουβίνου - Aegean College
Σοφία Χρ. Κουκουβίνου - Aegean College

Σοφία Χρ. Κουκουβίνου

PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι του MSc Early Childhood Education θα αναπτύξουν ηγετικές εκπαιδευτικές δεξιότητες και θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με παιδιά διαφορετικών ηλικιών, μαθαίνοντας επιπρόσθετες τεχνικές εκπαίδευσης για παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Μπορούν να εργαστούν σε κέντρα προσχολικής και ειδικής αγωγής στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, καθώς και να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νηπιαγωγεία κ.ά.

Στο ΦΕΚ 12 τ.Α’/24.01.2020 Νόμος 4653 αναφέρεται Άρθρο 50: Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον […Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.] ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού, β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.».

Μπορούν, επίσης, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.