Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα υψηλών προδιαγραφών μεταπτυχιακό στην Προσχολική Αγωγή, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου MSc Early Childhood Education (Μεταπτυχιακό στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση).

Το μεταπτυχιακό προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.
CCCU Aegean College

Το Μεταπτυχιακό στην Προσχολική Αγωγή είναι ένα διετές, ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πτυχιούχων και επαγγελματιών: παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί όλων βαθμίδων, σχολικοί σύμβουλοι, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες που εμπλέκονται με τον χώρο της εκπαίδευσης.

Το MSc Early Childhood Education στοχεύει στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς της φροντίδας, της εκπαίδευσης και της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας..

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως το επιστημονικό και εφαρμοσμένο κομμάτι της Παιδαγωγικής, συνδέοντας την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση στο υπερσύγχρονο παιδαγωγικό εργαστήριο του Aegean College.

Οι σπουδές στα Παιδαγωγικά στο Aegean College διακρίνονται διότι:

 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενείται ένα υπερσύγχρονο  εργαστήριο Παιδαγωγικών σχεδιασμένο με  γνώμονα τα πλέον πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Παιδαγωγικής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης επαγγελματικών συνθηκών.
 • Το Aegean College συνάπτει αποκλειστικές συνεργασίες με τους κορυφαίους επαγγελματίες και επιστήμονες του χώρου της Παιδαγωγικής και της Ειδικής Αγωγής.
 • Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σχεδιασμένο για επαγγελματίες που εμπλέκονται με τον χώρο της προσχολικής αγωγής.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου των Παιδαγωγικών.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Προσχολικής Αγωγής συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Το Aegean College φιλοξενεί εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου των Παιδαγωγικών και της Ειδικής Αγωγής όπως το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών.
 • Το μεταπτυχιακό Προσχολικής Αγωγής προσφέρεται στην Αθήνα.

Τα μαθήματα που μεταπτυχιακού προγράμματος στην Προσχολική Αγωγή καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων θεωριών στην Παιδαγωγική Επιστήμη και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο.

 • Θεωρίες Παιδικής Ηλικίας και Αγωγής (Theories of Childhood and Education)
 • Ανάπτυξη Ηγεσίας στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Αγωγή (Developing Leadership for Early Childhood)
 • Σύγχρονα Θέματα στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Αγωγή (Contemporary Issues in Early Years Education)
 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυγλωσσικές Τάξεις (Multicultural Education and Multilingual Classes)
 • Δεξιότητες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικές Δεξιότητες για Παιδαγωγούς (Counselling and Professional Skills for Educators)
 • Ανάπτυξη, Μάθηση και Αναλυτικό Πρόγραμμα (Development, Learning and Curriculum)
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση (Research Methodology in Education)
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Post-Graduate Dissertation)

Γεωργία Κρεμμύδα
Γεωργία Κρεμμύδα

Γεωργία Κρεμμύδα

Γλωσσολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι του MSc Early Childhood Education θα αναπτύξουν ηγετικές εκπαιδευτικές δεξιότητες και θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με παιδιά διαφορετικών ηλικιών, μαθαίνοντας επιπρόσθετες τεχνικές εκπαίδευσης για παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Μπορούν να εργαστούν σε κέντρα προσχολικής και ειδικής αγωγής στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, καθώς και να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νηπιαγωγεία κ.ά.

Στο ΦΕΚ 12 τ.Α’/24.01.2020 Νόμος 4653 αναφέρεται Άρθρο 50: Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον […Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.] ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού, β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.».

Μπορούν, επίσης, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.