Το Aegean College,προσφέρει το μοναδικό ελληνόφωνο, διεπιστημονικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Αποκατάστασης Τραυματισμών (MSc in Rehabilitation Science) με τρεις νέες ειδικές κατευθύνσεις σε συνεργασία με το University of Essex.

University of Essex Logo

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου, το πρώτο στην Ελλάδα που συνδυάζει τα επαγγέλματα της Φυσικοθεραπείας, της Εργοθεραπείας και της Λογοθεραπείας και εμβαθύνει σε ένα γνωστικό αντικείμενο με τεράστιο ενδιαφέρον και σημαντικές πρακτικές εφαρμογές.

Είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο με γνώμονα υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα, αλλά και τις ανάγκες της αγοράς καθώς ανταποκρίνεται στη σημαντική ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού που παρατηρείται στις πολλές δομές αποκατάστασης που λειτουργούν στη χώρα μας και τις συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις στον τομέα της παροχής φροντίδας υγείας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ιδιαίτερα, εστιάζει στην παροχή εξατομικευμένης, ολιστικής και τεκμηριωμένης φροντίδας από μία διεπαγγελματική ομάδα.

Απευθύνεται σε Φυσικοθεραπευτές, Αθλητικούς Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ιατρικούς Επισκέπτες, Κοινωνικούς Λειτουργούς καθώς και σε επαγγελματίες συναφών επαγγελματικών κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν επιστημονική γνώση σχετικά με την αποκατάσταση βαρέως πασχόντων, πολυτραυματιών και άλλων ασθενών που χρήζουν σχετικής φροντίδας.

Παράλληλα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την ικανότητα αυτοτροφοδότησης και τη διεπιστημονική συνεργασία, εμβαθύνοντας  στις αρχές και τη δεοντολογία διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας.

Η φοίτηση περιλαμβάνει σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας, στο αντικείμενο και την εξειδίκευση που έχει επιλέξει ο φοιτητής, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου και επιστημονικά καταρτισμένου ακαδημαϊκού προσωπικού.

 • Το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Επιστήμη της Αποκατάστασης και της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας που διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Essex με τρεις εξειδικεύσεις: Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία και Λογοθεραπεία.
 • Διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας με τεράστια εμπειρία πεδίου, τόσο στην αποκατάσταση, όσο και σε άλλους σχετικούς τομείς
 • Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται σε μία κοινωνική ανάγκη, αυτή της ολιστικής αποκατάστασης, που αποκτά σημαντική διάσταση στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και να αναπτυχθούν στον τομέα τους.
 • Μεγάλο εύρος μεθόδων αξιολόγησης και ευελιξία φοίτησης.
 • Αξιοποιείται η υψηλή εμπειρία και τεχνογνωσία της Σχολής Υγείας από τα προπτυχιακά προγράμματα Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας.
 • Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες διάγνωσης, θεραπείας και παρέμβασης, έτσι ώστε να εξελιχθούν σε αυτόνομους θεραπευτές, ικανούς να εφαρμόζουν την τεκμηριωμένη κλινική πρακτική (evidence-based practice).
 • Συνεργασία με φοιτητές άλλων ειδικοτήτων στο In-House Clinic, αναπτύσσοντας δεξιότητες διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας απαραίτητες στους σύγχρονους επαγγελματίες της Υγείας.
 • Ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών πλαισίων, το οποίο περιλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήρια, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κ.ά. που βρίσκονται στην διάθεση φοιτητών και καθηγητών.
 • Δυνατότητα έρευνας στο BioSensors SmartLab, το state-of-the-art Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Κολλεγίου.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται στις εγκαταστάσεις του Aegean College σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις φάσεις και εκτείνεται σε τέσσερεις πυλώνες: τρεις εξειδικευμένους και έναν γενικό, στους οποίους μοιράζονται 7 μαθήματα με 20 πιστωτικές μονάδες έκαστο (2 εκ των οποίων αφορούν μόνο έναν από τους 4 πυλώνες) και Μεταπτυχιακή Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 40 πιστωτικές μονάδες στη Φάση 3. Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 180 (90 ECTS).

Με την κατοχύρωση 60 πιστωτικών μονάδων της Φάσης 1 απονέμεται πιστοποιητικό μεταπτυχιακών σπουδών PGCert στην Επιστήμη Αποκατάστασης.

Με την κατοχύρωση 120 πιστωτικών μονάδων (Φάσεις 1 & 2) μεταπτυχιακό Diploma PGDip στην Επιστήμη Αποκατάστασης.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται με την κατοχύρωση των 180 πιστωτικών μονάδων (90 ECTS).

 • Εισαγωγή στις Επιστήμες Αποκατάστασης (Introduction to Rehabilitation Sciences).
 • Φυσιολογία και ψυχολογία του πόνου (Physiology and Psychology of Pain).
 • Θεραπευτική επικοινωνία και υπεράσπιση συμφερόντων: μία διεπαγγελματική προσέγγιση (Therapeutic Communication and Advocacy: A Multi-disciplinary Approach).

Κορμός

 • Γνωσιακές και Νευροεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Αποκατάσταση (Cognitive and Neuroscience Approaches in Rehabilitation).
 • Αποκατάσταση Πολύπλοκων Περιστατικών (Rehabilitation of Complex Cases 1).

Εξειδικεύσεις

Φυσικοθεραπεία

 • Νευρολογική Αποκατάσταση στη Φυσικοθεραπεία (Neurological Rehabilitation in Physiotherapy).
 • Κλινική Θεραπευτική Άσκηση (Clinical Therapeutic Exercise)

Εργοθεραπεία

 • Νευρολογική Αποκατάσταση στην Εργοθεραπεία (Neurological Rehabilitation in Occupational Therapy).
 • Η Εργοθεραπεία στο Παγκόσμιο Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας (Occupational Therapy in the Global System of Health Services).

Λογοθεραπεία

 • Νευρολογική Αποκατάσταση στη Λογοθεραπεία (Neurological Rehabilitation in Speech and Language Therapy).
 • Αποκατάσταση επίκτητων Γνωσιακών Επικοινωνιακών Δυσλειτουργιών (Rehabilitation of acquired Cognitive Communication Dysfunctions).

Έρευνα

Μεθοδολογία έρευνας (Research Methods for Rehabilitation Scientists).

 • Βιοστατιστική (Biostatistics).
 • Ερευνητική μεταπτυχιακή εργασία (Dissertation).

Το Aegean College διαθέτει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης. που σχεδιάστηκε σύμφωνα με σύγχρονα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα. Πρόκειται για ένα In-House Clinic, χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών στον οποίο οι φοιτητές Λογοθεραπείας παρακολουθούν συνεδρίες από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες.

Παράλληλα λειτουργεί Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας και Εργοθεραπείας με κλίνες θεραπείας, συσκευές φυσικών μέσων (Laser, Υπέρηχος, Ηλεκτροθεραπεία), συσκευές εκγύμνασης μαζί με όλα τα τεχνικά μέσα, αναπηρικά αμαξίδια, καρέκλες αλλά και ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε όλα τα σύγχρονα κέντρα αποκατάστασης, όπως σανίδες μεταφοράς ασθενών.

Επίσης λειτουργεί Εργαστήριο Δημιουργικότητας όπου διεξάγεται ανάλυση, προσαρμογή και εκτέλεση δημιουργικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτελούν μία από τις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της εργοθεραπευτικής αποκατάστασης.

Spei
Spei

Δρ. Φοίβη Σπέη

PhD, Programme Director BSc (Hons) Occupational Therapy & PL BSc (Hons) Psychology Science
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γρηγόρης Ρίσβας Διαιτολογία
Γρηγόρης Ρίσβας Διαιτολογία

Δρ. Γρηγόρης Ρίσβας

Programme Director BSc (Hons) Dietetics, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MMedSci, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Γιώργος Μακρής

Λογοθεραπευτής, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευαγγελία Στανίτσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλαμάρας Δημήτριος
Καλαμάρας Δημήτριος

Δρ. Δημήτριος Καλαμάρας

Διδάκτωρ Κοινωνικής Στατιστικής
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College

Ελένη Λευκοπούλου

MSc, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δρ. Φανή Νασίκα

Λογοθεραπεύτρια, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Επιστήμη Αποκατάστασης μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα σε ασθενείς κατά την περίοδο της αποκατάστασής τους σε ποικίλους εργασιακούς χώρους στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, Δομές Υποβοηθούμενης Διαβίωσης κ.ά.).