Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με κρατικά βρετανικά Πανεπιστήμια

Το Aegean College προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας μέσα από συνεργασίες με κρατικά βρετανικά Πανεπιστήμια.

Τα πτυχία Bachelor που προσφέρει το Κολλέγιο εκτείνονται από τον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Επιστημών έως τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Ναυτιλιακά.