To BSc (Hons) Business Administration που προσφέρει το Aegean College είναι ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές στον κόσμο της αγοράς με βάση τις πλέον σύγχρονες και εξελιγμένες επιχειρησιακές θεωρίες.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Business Administration συνδυάζει δημιουργικά τη θεωρία με την πράξη, επιτρέποντας στους φοιτητές να αποκτήσουν βαθιά γνώση των διάφορων πτυχών της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις διεθνείς επιχειρησιακές πρακτικές, τόσο σε αυτές που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως.

Το επιχειρείν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η επίδραση των κοινωνικών και δημογραφικών αλλαγών στις αγορές και τις επιχειρήσεις, το μάρκετινγκ και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η λογιστική παρακολούθηση μιας επιχείρησης και η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων αποτελούν μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος BSc (Hons) Business Administration.

 • Το Aegean College διατηρεί άρρηκτους δεσμούς συνεργασίας με τον κόσμο της οικονομίας και των επιχειρήσεων: επισκέψεις φοιτητών σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και ομιλίες στελεχών και νέων επιχειρηματιών στους χώρους του Κολλεγίου και διοργάνωση πολύ επιτυχημένων Ημερών Καριέρας με τη συμμετοχή εκατοντάδων επιχειρήσεων.
 • Υπερσύγχρονα εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες με εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
 • Πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης μετά το πέρας των σπουδών.
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στα ελληνικά.
 • Δωρεάν μαθήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως και δωρεάν συμμετοχή σε σεμινάρια για όλη τη διάρκεια της φοίτησης.
 • Εμπλοκή με μια ερευνητικά δραστήρια και καινοτόμο ακαδημαϊκή κοινότητα με αιχμή το Ερευνητικό Κέντρο Aegean Research Centre (ARC).
 • Εκπαιδευτικό Portal e-college μέσω του οποίου οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση στην ύλη των μαθημάτων, ενημερώνονται για τις παραδόσεις των καθηγητών και επικοινωνούν μαζί τους καθώς και με τους συναδέλφους τους.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται στις σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων της Αθήνας, του Πειραιά και της Λάρισας.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Aegean College είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τριών ετών το οποίο εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη ή νέοι επιχειρηματίες σε διάφορους κλάδους.

 • Λογιστική της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Accounting).
 • Ανάπτυξη Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων (Developing Graduate Skills).
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Introduction to Management Science).
 • Εισαγωγή στα Οικονομικά (Introduction to Economics).
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (Introduction to Marketing).
 • Το Ανθρώπινο Δυναμικό στις Επιχειρήσεις (People in Organisations).

 • Ηγεσία και Διοίκηση (Leadership and Management).
 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (e-Marketing).
 • Διοίκηση Διαδικασιών (Management of Operations).
 • Διαχείριση Έργων (Project Management).
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behaviour).
 • Ανάπτυξη Αειφόρων Επιχειρήσεων (Developing Sustainable Enterprise).

 • Διερεύνηση και Μελέτη Στρατηγικών (Exploring Strategy).
 • Διεθνείς Επιχειρήσεις (International Business).
 • Διεθνές Μάρκετινγκ (International Marketing).
 • Ηθική των Επιχειρήσεων (Business Ethics).
 • Διοίκηση και Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management).
 • Διοίκηση Υπηρεσιών (Service Management).

Το Aegean College διαθέτει υπερσύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.

Τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και οι αίθουσες διδασκαλίας με πλήρη εποπτικά μέσα διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες εκπαίδευσης.

 

JoannaTrafalis
JoannaTrafalis

Ιωάννα Τραφαλή

Programme Director, BSc Business Administration
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μιχάλης Ζερβός
Μιχάλης Ζερβός

Μιχάλης Ζερβός

Lecturer, MSc, PhDc, Programme Director MBA Leadership and Management Development, MBA Global Business
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
patsoulis
patsoulis

Πάτροκλος Πατσούλης

MSc, PhDc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Business Administration διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να απασχοληθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς της οικονομίας ως διοικητικά στελέχη (managers).

Μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε διάφορους εργασιακούς χώρους στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, καθώς και να εργαστούν ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Η Αναγνώριση του Τίτλου σπουδών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ακολουθείται στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) του υπουργείου Παιδείας).