Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου στην προσχολική εκπαίδευση σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα Παιδαγωγικά οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Pre Primary Education.

CCCU Aegean College

Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει το θεωρητικό με το εφαρμοσμένο σκέλος της Παιδαγωγικής, δηλαδή την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με την Πρακτική Άσκηση.

Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και αναπτύσσουν επαγγελματικές δεξιότητες σε όλους τους τομείς της φροντίδας, της  εκπαίδευσης και της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Οι σπουδές στην προσχολική εκπαίδευση που οδηγούν στον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Pre Primary Education πραγματοποιούνται στο υπερσύγχρονο παιδαγωγικό εργαστήριο του Aegean College, καθώς και σε συνεργαζόμενους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενείται ένα υπερσύγχρονο  εργαστήριο Παιδαγωγικών σχεδιασμένο με  γνώμονα τα πλέον πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Παιδαγωγικής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης επαγγελματικών συνθηκών.
 • Το Aegean College συνάπτει αποκλειστικές συνεργασίες με τους κορυφαίους επαγγελματίες και επιστήμονες του χώρου της Παιδαγωγικής και της Ειδικής Αγωγής.
 • Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της αγοράς που εισάγει τους φοιτητές σε όλο το εύρος των θεωριών και των τεχνικών της σύγχρονης Παιδαγωγικής.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου των Παιδαγωγικών.
 • Οι φοιτητές της Προσχολικής Αγωγής συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Το Aegean College φιλοξενεί εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου των Παιδαγωγικών και της Ειδικής Αγωγής όπως το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών.

Τα μαθήματα που προπτυχιακού προγράμματος στην Προσχολική Αγωγή καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων θεωριών και πρακτικών στα Παιδαγωγικά.

 • Ακαδημαϊκή γραφή και αγγλική ορολογία (Academic Writing Skills and English terminology).
 • Εισαγωγή στην προσχολική εκπαίδευση (Introduction to Pre-Primary Education).
 • Ανάπτυξη και Εξέλιξη των μικρών παιδιών (Young Children’s Growth and Development).
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχο-παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης (Developmental Psychology and Psycho-Educational Learning Theories).
 • Εισαγωγή στις Ειδικές Ανάγκες και στις πρακτικές ένταξης (Introduction to Special Needs and Inclusive Practices).
 • Εισαγωγή στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (Introduction to Multi-cultural Education).
 • Εισαγωγή στη Μουσικοκινητική Εκπαίδευση (Introduction to Music-Kinetic Education).
 • Παιδική Λογοτεχνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην προσχολική εκπαίδευση (Child Literature and the Media in pre-primary education).

 • Υποστηρίζοντας το λόγο και την ανάπτυξη της Γλώσσας (Supporting Speech and
  Language Development).
 • Κοινωνική Ψυχολογία και Παιδαγωγική: Τα παιδιά ως κοινωνικά όντα και δυναμικές ομάδες  (Social Psychology and Pedagogy: children as social beings and group dynamics).
 • Γραμματισμός και εκπαιδευτικές πρακτικές στην Προσχολική Εκπαίδευση (Literacy and educational practices in Pre-Primary education).
 • Διδακτική της Γλώσσας, των Μαθηματικών εννοιών και των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση (Teaching Language, Mathematical concepts, and Physical Sciences in Pre-Primary Education).
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή (Environmental and Health Education).
 • Μέθοδος Σχεδίου εργασίας, Προγράμματα και διαθεματικά προγράμματα στην Προσχολική Εκπαίδευση (Project method, Curriculum and Interdisciplinary Curricula in Pre-Primary Education).
 • Tέχνες στην Προσχολική Εκπαίδευση (Arts in Pre-Primary Education).
 • Πρακτική Ι στην Προσχολική Εκπαίδευση (Placement I in Pre-Primary Education).

 • Διδακτική της Παιδαγωγικής στην Προσχολική Εκπαίδευση, στις Πληροφορίες και στις Τεχνολογίες επικοινωνίας (Teaching Pedagogy in Pre-Primary Education and Information and Communication Technologies).
 • Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση (Cooperative Group Teaching and Learning in Pre-Primary Education).
 • Εκπαίδευση Μειονοτικών Ομάδων, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνικές Ανισότητες (Minority Group Education, Human Rights and Social Inequalities).
 • Εκπαίδευση στο Δράμα, στο Κουκλοθέατρο, στο Θεατρικό έργο και Μάθηση στην Προσχολική εκπαίδευση (Drama Education, Puppetry, Play and Learning in Pre-Primary Education).
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Προσχολική Εκπαίδευση (Research Methodologies in Pre- Primary Education).
 • Διδακτική Λογοτεχνίας και Ιστορίας στην Προσχολική Εκπαίδευση (Teaching Literature and History in Pre-Primary Education).
 • Διαφορετικότητα, Πρακτικές Ένταξης και Πρώιμη Παρέμβαση στις Αναπτυξιακές Διαταραχές (Diversity, Inclusive Practices and Early Intervention Developmental Disorders).
 • Πρακτική ΙΙ στην Προσχολική Εκπαίδευση (Placement II in Pre- Primary Education).

 • Ηγεσία στο Προσχολικό Περιβάλλον (Leadership in Pre- Primary Education Settings).
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση (Counselling Psychology in Education).
 • Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο: Αξιολόγηση, Παρέμβαση και Σχολική ετοιμότητα (Transition from Kindergarten to Elementary School: Assessment, Intervention and Readiness for School).
 • Σχολική Ψυχολογία (School Psychology).
 • Πρακτική ΙΙΙ στην Προσχολική Εκπαίδευση (Placement III in Pre- Primary Education).
 • Πτυχιακή Εργασία (Dissertation).

Χρυσαυγή Καρυάκατζη

Χρυσαυγή Καρυάκατζη

Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Pre Primary Education εργάζονται ως παιδαγωγοί σε σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε σχολεία ειδικής αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.