Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Παιδαγωγικής του Aegean College προσφέρει ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου στην προσχολική εκπαίδευση σε συνεργασία με το University of Essex.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα Παιδαγωγικά οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Pre Primary Education.

Essex Logo

 

Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει το θεωρητικό με το εφαρμοσμένο σκέλος της Παιδαγωγικής, δηλαδή την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με την Πρακτική Άσκηση.

Οι φοιτητές της σχολής Παιδαγωγικών αποκτούν γνώσεις και αναπτύσσουν επαγγελματικές δεξιότητες σε όλους τους τομείς της φροντίδας, της  εκπαίδευσης και της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Οι σπουδές στην προσχολική εκπαίδευση που οδηγούν στον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Pre Primary Education πραγματοποιούνται στο υπερσύγχρονο παιδαγωγικό εργαστήριο του Aegean College, καθώς και σε συνεργαζόμενους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

 • Τετραετές πρόγραμμα σπουδών που εξασφαλίζει την επαγγελματική αναγνώριση των αποφοίτων.
 • Πτυχίο από το University of Essex, το κορυφαίο βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
 • Πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδυάζει σύγχρονα αντικείμενα: πολυπολιτισμικότητα, συμπερίληψη, τέχνες και μουσικοκινητική στην προσχολική εκπαίδευση, εργασία σε ομάδες, προετοιμασία για το Δημοτικό σχολείο.
 • Πρακτική άσκηση 210 ωρών σε συνεργαζόμενες δομές προσχολικής αγωγής.
 • Σύγχρονο εργαστήριο Παιδαγωγικών που έχει σχεδιαστεί με βάση τα ισχύοντα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα που οφείλει να ακολουθεί μια σχολή νηπιαγωγών ή ανώτερων βαθμίδων εκπαίδευσης σε υψηλό επίπεδο.
 • Αποκλειστικές συνεργασίες με τους κορυφαίους επαγγελματίες και επιστήμονες του χώρου της Παιδαγωγικής και της Ειδικής Αγωγής.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της αγοράς που εισάγει τους φοιτητές σε όλο το εύρος των θεωριών και των τεχνικών της σύγχρονης Παιδαγωγικής.
 • Διδάσκουν διακεκριμένοι παιδαγωγοί και επαγγελματίες.
 • Οι φοιτητές του προγράμματος συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου των Παιδαγωγικών και της Ειδικής Αγωγής όπως το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών.
 • Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα Παιδαγωγικά προσφέρεται σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.
 • Δυνατότητα έρευνας στο BioSensors SmartLab, το state-of-the-art Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Κολλεγίου.

Τα μαθήματα που προπτυχιακού προγράμματος στην Προσχολική Αγωγή καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων θεωριών και πρακτικών στα Παιδαγωγικά.

 • Ακαδημαϊκή γραφή και αγγλική ορολογία (Academic Writing Skills and English terminology).
 • Εισαγωγή στην προσχολική εκπαίδευση (Introduction to Pre-Primary Education).
 • Ανάπτυξη και Εξέλιξη των μικρών παιδιών (Young Children’s Growth and Development).
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχο-παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης (Developmental Psychology and Psycho-Educational Learning Theories).
 • Εισαγωγή στις Ειδικές Ανάγκες και στις πρακτικές ένταξης (Introduction to Special Needs and Inclusive Practices).
 • Εισαγωγή στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (Introduction to Multi-cultural Education).
 • Εισαγωγή στη Μουσικοκινητική Εκπαίδευση (Introduction to Music-Kinetic Education).
 • Παιδική Λογοτεχνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην προσχολική εκπαίδευση (Child Literature and the Media in pre-primary education).

 • Υποστηρίζοντας το λόγο και την ανάπτυξη της Γλώσσας (Supporting Speech and
  Language Development).
 • Κοινωνική Ψυχολογία και Παιδαγωγική: Τα παιδιά ως κοινωνικά όντα και δυναμικές ομάδες  (Social Psychology and Pedagogy: children as social beings and group dynamics).
 • Γραμματισμός και εκπαιδευτικές πρακτικές στην Προσχολική Εκπαίδευση (Literacy and educational practices in Pre-Primary education).
 • Θεατρική Αγωγή, Κουκλοθέατρο και Παιχνίδι στην Προσχολική Εκπαίδευση (Drama Education, Puppetry and Play in Pre-Primary Education).
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή (Environmental and Health Education).
 • Μέθοδος Σχεδίου εργασίας, Προγράμματα και διαθεματικά προγράμματα στην Προσχολική Εκπαίδευση (Project method, Curriculum and Interdisciplinary Curricula in Pre-Primary Education).
 • Tέχνες στην Προσχολική Εκπαίδευση (Arts in Pre-Primary Education).
 • Πρακτική Ι στην Προσχολική Εκπαίδευση (Placement I in Pre-Primary Education).

 • Διδακτική της Παιδαγωγικής στην Προσχολική Εκπαίδευση, στις Πληροφορίες και στις Τεχνολογίες επικοινωνίας (Teaching Pedagogy in Pre-Primary Education and Information and Communication Technologies).
 • Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση (Cooperative Group Teaching and Learning in Pre-Primary Education).
 • Εκπαίδευση Μειονοτικών Ομάδων, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνικές Ανισότητες (Minority Group Education, Human Rights and Social Inequalities).
 • Εκπαίδευση στο Δράμα, στο Κουκλοθέατρο, στο Θεατρικό έργο και Μάθηση στην Προσχολική εκπαίδευση (Drama Education, Puppetry, Play and Learning in Pre-Primary Education).
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Προσχολική Εκπαίδευση (Research Methodologies in Pre- Primary Education).
 • Διδακτική Λογοτεχνίας και Ιστορίας στην Προσχολική Εκπαίδευση (Teaching Literature and History in Pre-Primary Education).
 • Διαφορετικότητα, Πρακτικές Ένταξης και Πρώιμη Παρέμβαση στις Αναπτυξιακές Διαταραχές (Diversity, Inclusive Practices and Early Intervention Developmental Disorders).
 • Διδακτική της Γλώσσας, των Μαθηματικών εννοιών και των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση (Teaching Language, Mathematical concepts, and Physical Sciences in Pre-Primary Education).
 • Πρακτική ΙΙ στην Προσχολική Εκπαίδευση (Placement II in Pre- Primary Education).

 • Ηγεσία στο Προσχολικό Περιβάλλον (Leadership in Pre- Primary Education Settings).
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση (Counselling Psychology in Education).
 • Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο: Αξιολόγηση, Παρέμβαση και Σχολική ετοιμότητα (Transition from Kindergarten to Elementary School: Assessment, Intervention and Readiness for School).
 • Σχολική Ψυχολογία (School Psychology).
 • Πρακτική ΙΙΙ στην Προσχολική Εκπαίδευση (Placement III in Pre- Primary Education).
 • Πτυχιακή Εργασία (Dissertation).

Η σχολή παιδαγωγικών του Aegean College διαθέτει στους φοιτητές του ένα υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδαγωγικών Τμημάτων.
Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Παιδαγωγικής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης επαγγελματικών συνθηκών.
Η περιμετρική διάταξη των πάγκων ευνοεί την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και σπουδαστών, ενώ οι ειδικά διαμορφωμένες παιδαγωγικές «γωνιές» θυμίζουν αρκετά μία τυπική αίθουσα νηπιαγωγείου.
Ο χώρος διαθέτει κρουστά και άλλα μουσικά όργανα, CD players για το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής, κατασκευαστικό και υλικό χειροτεχνίας για το μάθημα των εικαστικών τεχνών, καθώς και κουκλοθέατρο με το αντίστοιχο υλικό.
Η έκταση της αίθουσας επιτρέπει τη διεξαγωγή βιωματικών μαθημάτων, όπως ψυχοκινητική αγωγή, θεατρικό παιχνίδι και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και σεμιναρίων.

Αθανάσιος Παπακώστας
Αθανάσιος Παπακώστας

Δρ Αθανάσιος Παπακώστας

Φιλόλογος, PhDc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργία Κρεμμύδα
Γεωργία Κρεμμύδα

Γεωργία Κρεμμύδα

Γλωσσολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαριλίζα Χρονέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
matheopoulou
matheopoulou

Δέσποινα Ματθαιοπούλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Mελπομένη Μουρτζιάπη
Mελπομένη Μουρτζιάπη

Mελπομένη Μουρτζιάπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παπαδάκης Εμμανουήλ
Παπαδάκης Εμμανουήλ

Παπαδάκης Εμμανουήλ

MA in Creative Writing, B. Ed. in Primary School Education
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωργία Μπερτσιά
Γεωργία Μπερτσιά

Γεωργία Μπερτσιά

BSc, MSc Kλινική Ψυχολογία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Γιώργος Μακρής

Λογοθεραπευτής, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Χρήστος Ξυραφάκης - Aegean College
Χρήστος Ξυραφάκης - Aegean College

Χρήστος Ξυραφάκης

MSc (c), Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νίκος Παναγιώτου - Aegean College
Νίκος Παναγιώτου - Aegean College

Νίκος Παναγιώτου

Med. In Special Education
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελισάβετ Σαρηγιάννογλου - Aegean College
Ελισάβετ Σαρηγιάννογλου - Aegean College

Ελισάβετ Σαρηγιάννογλου

MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Pre Primary Education εργάζονται ως νηπιαγωγοί, καθώς και σε σχολεία και πλαίσια ειδικής αγωγής για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Στο ΦΕΚ 12 τ.Α’/24.01.2020 Νόμος 4653 αναφέρεται Άρθρο 50: Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον […Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.] ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού, β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο».