Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα πρωτοποριακόσύγχρονο και καινοτόμο μεταπτυχιακό στα Ανθρωπινα Δικαιώματα και τις Μεταναστευτικές Σπουδές που οδηγεί στον τίτλο MSc Human Rights and Migration Studies. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το  University of Essex (University of the Year 2018, UK).

University of Essex Logo

Το μεταπτυχιακό Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που εστιάζει σε ζητήματα μετανάστευσης, προσφυγικών ροών, μετακίνησης και παλιννόστησης. Περιλαμβάνει τέσσερις κατευθύνσεις εξειδίκευσης σε διαφορετικούς τομείς επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος:

 • Γενική Κατεύθυνση (επιλογή 2 μαθημάτων) .
 • Προσφυγικές Σπουδές.
 • Πολυπολιτισμικότητα.
 • Εκτοπισμός και Μετανάστευση.

Πρόκειται για ένα πολύ επίκαιρο πρόγραμμα καθώς εκατομμύρια βίαια εκτοπισμένα άτομα παγκοσμίως -συμπεριλαμβανομένων προσφύγων, εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και αιτούντων άσυλο- έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους για να διαφύγουν από ένοπλες συγκρούσεις, πολιτικές διώξεις και κλιματικά φαινόμενα. Μόνο στην Ελλάδα καταγράφονται χιλιάδες αιτούντες άσυλο και περισσότεροι από 50.000 πρόσφυγες και μετανάστες που δεν μπορούν πλέον νόμιμα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό προσεγγίζει ενδελεχώς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: συνδέει διεπιστημονικά τη θεωρία με την πράξη και στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής ματιάς πάνω στις πολιτικές, ιστορικές, φιλοσοφικές και νομικές διαστάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και στις ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις σχετικά με την ενσωμάτωση, τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Δίνεται έμφαση στις ανθρωπιστικές προσεγγίσεις μαζί με την ευκαιρία που έχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να συναναστραφούν, να συνομιλήσουν και να συνεργαστούν σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, εξετάζονται εις βάθος ζητήματα ανθρωπιστικής διαχείρισης και πολυπολιτισμικότητας παράλληλα με την ανάπτυξη πρακτικών και διαχειριστικών δεξιότητων απαραίτητων στο πεδίο.

 • Πρόγραμμα εξειδίκευσης, με δυνατότητα τεσσάρων διαφορετικών κατευθύνσεων.
 • Εξειδικευμένη διδασκαλία από ερευνητές και επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία πεδίου.
 • Σύνδεση της θεωρίας με τις εφαρμογές της στο πεδίο.
 • Εμβάθυνση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις πολιτικές και νομικές τους προεκτάσεις.
 • Διεπιστημονική προσέγγιση.
 • Δικτύωση με ενεργές ΜΚΟ και συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών εμβαθύνει σε ειδικά θέματα προσφυγικών ροών, μετανάστευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτείνεται σε τρεις φάσεις: μαθήματα κορμού, μαθήματα εξειδίκευσης και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Μαθήματα Κορμού

 • Εισαγωγή στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ορολογία και Σύγχρονα Θέματα (Introduction to Human Rights, Terminology and Contemporary Issues).
 • Καταστροφές, κρίσεις και εκτοπισμός (Disasters, Crises and Displacement).
 • Ανθρωπιστική διαχείριση (Humanitarian Management).

Γενική Κατεύθυνση (επιλογή 2 μαθημάτων)

 • Ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις, ψυχική υγεία και ευεξία: Θεωρίες, έννοιες και επιλεγμένα θέματα (Psychosocial Approaches, Mental Health and Wellbeing: Theories, Concepts and selected issues).
 • Διπλωματία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Diplomacy).

Προσφυγικές Σπουδές (Refugee Studies)

 • Διαπραγματεύσεις σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις (Negotiations in Humanitarian Crises).
 • Διεθνείς Οργανισμοί και διαχείριση προσφυγικών πληθυσμών (International Organizations and management of refugee populations).

Πολυπολιτισμικότητα

 • Πολιτιστική Ταυτότητα (Cultural Identity).
 • Διαχείριση Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας (Cultural Diversity Management).

Μετατόπιση και Μετανάστευση (Displacement and Migration)

 • Ανιθαγένεια, Ιθαγένεια και Προστασία Ατόμων που έχουν εκτοπιστεί (Statelessness, Nationality and the Protection of Displaced Persons).
 • Σύγχρονες Κοινωνικές και Οικονομικές Προσεγγίσεις στην Μετατόπιση και Μετανάστευση (Contemporary Socioeconomic Approaches to Displacement and Migration).

 • Προχωρημένη Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση (Advanced qualitative and quantitative analysis).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Research Dissertation).

Το Aegean College διαθέτει εγκαταστάσεις στο Κέντρο της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας.

Οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση στο e-college. Μέσα από το portal οι φοιτητές επικοινωνούν με τους καθηγητές, συμμετέχουν στο forum του Κολεγίου, ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις της Γραμματείας, την ύλη των μαθημάτων, τις σημειώσεις των παραδόσεων, τις εργασίες και για διάφορα γενικά θέματα σχετικά με τις σπουδές τους.

Spei
Spei

Δρ. Φοίβη Σπέη

PhD, Programme Director BSc (Hons) Occupational Therapy & PL BSc (Hons) Psychology Science
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου - Aegean College
Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου - Aegean College

Δρ. Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου

Δρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας – Κοινωνιολόγος MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλαμάρας Δημήτριος
Καλαμάρας Δημήτριος

Δρ. Δημήτριος Καλαμάρας

Διδάκτωρ Κοινωνικής Στατιστικής
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College

Ελένη Λευκοπούλου

MSc, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δρ. Φανή Νασίκα

Λογοθεραπεύτρια, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το MSc Human Rights and Migration Studies απευθύνεται σε απόφοιτους, επαγγελματίες και στελέχη που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν σε υψηλό επίπεδο στον κλάδο των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Μεταναστευτικού.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι εις θέση να ανταποκριθούν επαγγελματικά ως στελέχη του δημοσίου τομέα ή ΜΚΟ και σχετικών οργανισμών. Ενδεικτικά, μπορούν να εργαστούν σε:

 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ),
 • Διεθνείς Οργανισμούς,
 • Ακαδημαϊκή καριέρα.
 • Δημόσιες δομές και οργανισμούς σχετικούς με πρόσφυγες και μετανάστες.