Το Aegean Lifelong Learning Center και οι Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών και Υγείας του Aegean College προσφέρουν ένα πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για εκπαίδευση στο Health and Wellness Coaching με τίτλο “Diploma in Health and Wellness Coaching” το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση από τον φορέα IAPC&M.

IAPC&M Coaching

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν, να εμβαθύνουν και να αναπτύξουν πέρα από τις βασικές δεξιότητες και τη μεθοδολογία του coaching, βάσει των διεθνών οργανισμών και προτύπων,

 • Τι είναι η ψυχολογία υγείας και ευεξίας και ποιοι είναι οι τέσσερις πρωταρχικοί της στόχοι: που είναι να περιγράψουν, να εξηγήσουν, να προβλέψουν και να αλλάξουν τη συμπεριφορά προς μια πιο ικανοποιητική και υγιεινή ζωή.
 • Διάφορα θέματα ψυχολογίας και προσωπικότητας, όπως το άγχος/στρες, τη θετική ψυχολογία, την αύξηση της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της εικόνας του σώματος, των υγιών συνηθειών, των βελτιωμένων σχέσεων και μιας μεγαλύτερης προοπτικής για τη ζωή.
 • Βασικές αρχές Διατροφής και Υγείας, όπως το ενεργειακό ισοζύγιο, τα θρεπτικά συστατικά των τροφών, τα διατροφικά πρότυπα, διάφορα θέματα που άπτονται των τροφίμων και της αειφορίας.
 • Εφαρμοσμένη διατροφική εκπαίδευση, που περιλαμβάνει θέματα διαχείρισης σωματικού βάρους, χρήσης συμπληρωμάτων διατροφής σε υγιείς και αθλούμενους, διατροφικές διαταραχές και άλλα επίκαιρα θέματα.

Συνδυάζει ισορροπημένα την επιστημονική γνώση με την πρακτική προσέγγιση. Κάθε θεματική ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες δεξιότητες, τα τεχνικά εργαλεία και μοντέλα για την διαμόρφωση Επαγγελματιών Συμβούλων (Health and Wellness Coach).

Σε αυτό το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα:

 • Γνωρίσουν εις βάθος τις επιστημονικές και θεωρητικές βάσεις στις σπουδές Health and Wellness Coaching.
 • Εκπαιδευτούν στον συνδυασμό μοντέλων και τεχνικών.
 • Κατανοήσουν πλήρως την ηθική και τη δεοντολογία που διέπει τις πρακτικές του Coaching, με σκοπό την προστασία του πελάτη και του ίδιου του επαγγελματία.
 • Έρθουν σε άμεση και έμπρακτη επαφή με το επάγγελμα του Coaching.
 • Αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία στην πρακτική και τα αποτελέσματά της.
 • Αφομοιώσουν δεξιότητες όπως μεταξύ άλλων: η τέχνη του αναστοχασμού, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Δέσμευση & Ροή, Προσήλωση στο Τώρα με περίσκεψη (mindfulness) και παρουσία στο Τώρα, Μαιευτική και Διαλεκτική (η τέχνη των ερωτήσεων), Χτίσιμο ανθεκτικότητας & πειθαρχίας προς τον εαυτό, Ανατροφοδότηση (Feedback) & Ανατροφοδότηση υπέρ των Λύσεων (Feedforward), Αυτεπάρκεια (self-efficacy) & πίστη στον εαυτό (self-belief), Θεωρία λήψης αποφάσεων κ.ά.
 • Είναι εις θέση να συνεργάζονται με τον πελάτη τους ώστε να θέτουν σαφείς στόχους και να τους υλοποιούν.
 • Είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως τα ζητήματα της ψυχολογίας και της προσωπικότητας όσον αφορά τη θεωρία και την έρευνα.
 • Ξέρουν τι είναι η θετική ψυχολογία, ποιοι είναι οι στόχοι της και πώς σχετίζεται με διάφορα θέματα προσωπικότητας που προσελκύουν την προσοχή των ανθρώπων.
 • Είναι σε θέση να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν κριτικά διάφορα θέματα προσωπικότητας όπως η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση και η εικόνα του σώματος και να καταλάβουν πώς σχετίζονται με διατροφικές συνήθειες / προβλήματα.
 • Είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως την ψυχολογία υγείας και ευεξίας, όσον αφορά τη θεωρία και την πρακτική.
 • ξέρουν ποιοι είναι οι στόχοι της ψυχολογίας της υγείας και πώς οι πεποιθήσεις για την υγεία και οι γνώσεις για την υγεία / ασθένεια παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγιή ζωή.
 • Είναι σε θέση να κατανοήσουν και να επεξεργαστούν κριτικά διάφορα θέματα της ψυχολογίας υγείας και ευεξίας και να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσουν ή ακόμη και να βοηθήσουν άλλους να κατανοήσουν τον κρίσιμο ρόλο της υγιούς ζωή και τη σημασία του ελέγχου του πόνου και να αντιμετωπίζουν σωστά τις κακές συνήθειες υγείας.
 • Κατανοήσουν την αξία των θρεπτικών συστατικών, τι προσφέρουν τα διάφορα τρόφιμα που τρώμε, ποιος είναι ο ρόλος των διατροφικών προτύπων και ποια είναι η σύνδεσή τους με την υγεία στην θεωρία και στην πράξη.
 • Κατανοήσουν την αξία των τεχνικών τροποποίησης συμπεριφοράς και την σύνδεσή τους με την υγεία στην θεωρία και στην πράξη.
 • Μάθουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να αλλάξουν διατροφικές συνήθειες σε άτομα και ομάδες.
 • Συζητήσουν κριτικά σύγχρονα θέματα Διατροφής και Υγείας.

 

—Τρόπος διεξαγωγής Μαθημάτων

Το πρόγραμμα υλοποιείται με δύο τρόπους:

 • Διά ζώσης
 • Εξ αποστάσεως

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning, distance learning) πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας, φιλικής προς το χρήστη, προσαρμοσμένη στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι, με τη χρήση προσωπικών κωδικών, μπορούν να εισέρχονται και να παρακολουθούν τα μαθήματα σε καθορισμένες μέρες και ώρες. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνδυάζουν Θεωρητική εκπαίδευση και Βιωματικές ασκήσεις.

 • Τα σεμινάρια Health and Wellness Coaching του Aegean LLC είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση από τον  φορέα  IAPC&M.
 • Οι κάτοχοι του Diploma in Health and Wellness Coaching αποκτούν την ιδιότητα του Coach in Health and Wellness
 • Το Coaching είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος ανάπτυξης & υποστήριξης ατόμων και ομάδων.
 • Το πρόγραμμα απαντά στην ερώτηση “Πώς μπορώ να γίνω Health and Wellness Coach”: οι δεξιότητες που αποκτούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης μπορούν να επιφέρουν οφέλη τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αφού οι συμμετέχοντες βελτιώνουν την επικοινωνία τους, τις διαπροσωπικές και επαγγελματικές τους σχέσεις, αυξάνουν τις επιδόσεις τους και επιτυγχάνουν τους στόχους τους.
 • To Κέντρο Διά Βίου Μάθησης-2 του Aegean College είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΟΜΗΡΟΣ ενός οργανισμού με υψηλό επίπεδο σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και πολύχρονη εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Διδακτικό προσωπικό από διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό έργο, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους.
 • Το ΚΔΒΜ-2 του Aegean College ανήκει σε ένα από τα πρώτα Ελληνικά Κολέγια που λειτουργεί με την επίσημη άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Εκπαίδευσης (Άδεια Ίδρυσης: ΦΕΚ 1532/Β/27-7-2009, Άδεια Λειτουργίας: ΦΕΚ 1986/14.08.2013) και αναγνωρίζεται από διεθνείς φορείς που πιστοποιούν την ποιότητα και το κύρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρει σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Το πρόγραμμα καλύπτει εις βάθος το σύνολο της θεωρητικής γνώσης πάνω στο health and wellness coaching και διακρίνεται σε έξι πλήρεις θεματικές ενότητες οι οποίες συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική.

Σε αυτήν την ενότητα οι συμμετέχοντες θα μάθουν για θέματα ψυχολογίας και προσωπικότητας. Θα μάθουν τι είναι το άγχος, πώς κατανοείται από ψυχολογική άποψη και πώς σχετίζεται με διάφορα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας. Επιπλέον, θα μάθουν για συγκεκριμένα θέματα υγείας των γυναικών, όπως η εγκυμοσύνη, η αποβολή, η εμμηνόπαυση κ.λπ.

Επίσης, θα μάθουν τι είναι η θετική ψυχολογία και πώς σχετίζεται σε διάφορες πτυχές όπως η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση και η εικόνα του σώματος. Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν κριτικά διάφορες πτυχές της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης και να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να συζητήσουν για το πώς τα διατροφικά ζητήματα επηρεάζουν την εικόνα του σώματος.

Σε αυτή την ενότητα οι συμμετέχοντες θα μάθουν τι είναι η ψυχολογία της υγείας και ευεξίας. Θα μάθουν ποιοι είναι οι στόχοι της ψυχολογίας της υγείας και τι είναι τα πιστεύω για την υγεία. Πώς οι άνθρωποι αναπτύσσουν υγιείς συμπεριφορές και ποια είναι τα γνωστικά και κοινωνικά μοντέλα πίσω από αυτές τις συγκεκριμένες συμπεριφορές.

Επιπλέον, θα μάθουν για την ασθένεια και τι σημαίνει να είναι υγιές ή άρρωστο το άτομο, τι είναι ο πόνος, συμπεριλαμβανομένων των θεωριών ψυχολογίας του πόνου, και τι είναι ο εθισμός στο κάπνισμα και το αλκοόλ και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία. Ακόμα, θα αναλύσουν τις διατροφικές συμπεριφορές, ποια είναι η υγιεινή διατροφή και ποια είναι τα οφέλη της.

Τέλος, οι συμμετέχοντες αυτής της ενότητας θα μάθουν τι είναι η άσκηση, ποιοι άνθρωποι και γιατί ασκούνται και πώς η άσκηση βελτιώνει όχι μόνο τη σωματική υγεία αλλά και την ψυχική υγεία και τη διάθεση.

 • Ενεργειακό ισοζύγιο
 • Μακροθρεπτικά συστατικά
 • Μικροθρεπτικά συστατικά
 • Διατροφικά πρότυπα
 • Επισήμανση και πρόσθετα τροφίμων
 • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 • Διατροφικοί οδηγοί στα Στάδια της Ζωής
 • Διατροφή και αειφορία

 • Δημοφιλείς δίαιτες
 • Τροποποίηση συμπεριφοράς και έλεγχος βάρους
 • Εκτίμηση αναγκών
 • Σχεδιασμός γευμάτων
 • Συμπληρώματα διατροφής
 • Διατροφή αθλουμένων
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Επίκαιρα θέματα

Ενότητα 1: Δημιουργία επιλογών, ενεργειών
Ενότητα 2: Στοχοθέτηση, δημιουργία πλάνου δράσης
Ενότητα 3: Δέσμευση και Αυτολογοδοσία
Ενότητα 4: Παρακολούθηση & Αξιολόγηση του πλάνου δράσης
Ενότητα 5: Εργαλεία Health & Wellness Coaching
Ενότητα 6: Μοντέλα Health & Wellness Coaching

Ενότητα 1: Η τεχνική της απελευθέρωσης αρνητικών συναισθημάτων
Ενότητα 2: Η τεχνική της απελευθέρωσης περιοριστικών πεποιθήσεων
Ενότητα 3: Η τεχνική Αρεστό μη Αρεστό
Ενότητα 4: Η τεχνική ολοκλήρωση μερών
Ενότητα 5: Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας και επαγγελματικών προτύπων
Ενότητα 6: Καθοδήγηση και Εποπτεία

Νάσος Φωτόπουλος
Νάσος Φωτόπουλος

Νάσος Φωτόπουλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πιστοποιημένο Diploma in health and wellness coaching απευθύνεται σε:

 • ανθρώπους χωρίς πρότερη επαγγελματική εμπειρία που επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο.
 • επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν ως Coaches σε οργανισμούς και επιχειρήσεις (πχ πολυεθνικές εταιρείες, , σε Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, Ιατρεία Πλαστικής Χειρουργικής, γραφεία Διατροφολόγων κ.ά) ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • επιστήμονες (Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Επαγγελματίες Υγείας κλπ) επιθυμούν προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και εργάζονται σε δομές, φορείς, κλινικά πλαίσια, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ΜΚΟ κ.λπ.
 • επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να οξύνουν και να εξελίξουν τις διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
 • όλους όσοι θέλουν να ξεκινήσουν το μεγάλο ταξίδι της αυτογνωσίας ή να ασχοληθούν με το coaching ανεξαρτήτως ακαδημαϊκής εξειδίκευσης.