Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα μοναδικό ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών στη Συστημική Ψυχοθεραπεία (MSc Systemic Psychotherapy) σε συνεργασία με το University of Essex.

University of Essex Logo

Το MSc Systemic Psychotherapy είναι ένα καινοτόμο τριετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα που στοχεύει στην
εκπαίδευση και την εξειδίκευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στα αναπτυσσόμενα πεδία της Συστημικής Ψυχοθεραπείας, της Οικογενειακής Θεραπείας και της Θεραπείας Ζεύγους.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Ψυχολογίας, Ψυχολογικών Επιστημών ή Ψυχοκοινωνικών Επιστημών.

Πρόκειται για ένα απαιτητικό πρόγραμμα που εφοδιάζει τους φοιτητές/τριες με σύγχρονη και εις βάθος θεωρητική και ακαδημαϊκή γνώση οξύνοντας παράλληλα τις ερευνητικές, επαγγελματικές και πρακτικές βασικές ικανότητες και δεξιότητες ενός επαγγελματία θεραπευτή με ειδίκευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία.

Με θεματικές που αγγίζουν τα θεωρητικά μοντέλα ερμηνείας, αξιολόγησης και παρέμβασης στην Συστημική Ψυχοθεραπεία, τα ψυχολογικά προβλήματα της οικογένειας σε όλο το ηλικιακό φάσμα και σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα και τη θεραπεία τους, την έρευνα, την ηθική και τη Δεοντολογία, το Μεταπτυχιακό Συστημικής Ψυχοθεραπείας, εστιάζει στις γενικές και ειδικές κλινικές ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασίας ενός θεραπευτή με τους θεραπευόμενους, τις οικογένειές τους και το διεπιστημονικό προσωπικό μιας ομάδας.

Ταυτόχρονα, εμβαθύνει στις θεωρίες ανάπτυξης και θεραπείας ψυχολογικών προβλημάτων, αλλά και στις έννοιες που σχετίζονται με τη συστημική-οικογενειακή ψυχοθεραπεία.

Η εκπαίδευση ενσωματώνει επίσης τη μάθηση σε σχέση με τη συστημική διευκόλυνση, τη διαβούλευση, την ομαδική εργασία, τη θεωρία και τις τεχνικές εποπτείας. Οι φοιτητές/τριες εισάγονται στις δεξιότητες θεωρίας και πρακτικής της έρευνας και υποστηρίζονται για να ολοκληρώσουν ένα συστημικό ψυχοθεραπευτικό ερευνητικό έργο κατά το τρίτο έτος του προγράμματος.

 • Πρόγραμμα εξειδίκευσης που παρέχει πολύτιμες πρόσθετες γνώσεις, κατανόηση και εμπειρία για επαγγελματική κατάρτιση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, την Οικογενειακή Θεραπεία/Ζεύγους και τη Συμβουλευτική.
 • Πρακτική Άσκηση 1030 ωρών συνολικά σε διακεκριμένα κέντρα συστημικής και οικογενειακής θεραπείας, κλινικές αλλά και σε δομές, όπως η Εταιρεία Νόσου Alzheimer, το Γαλήνειο Μέλαθρον, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαΐτειο, το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου κ.ά.
 • Επαγγελματική ανάπτυξη και μεταβιβάσιμες ακαδημαϊκές δεξιότητες.
 • Διδάσκουν επαγγελματίες κλινικοί ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές και ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικών.
 • Ισχυρό ερευνητικό και διεπιστημονικό πρόσημο και αξιοποίηση του BioSensors SmartLab, του state-of-the-art Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης του Κολλεγίου.
 • Χρήση των Εργαστηρίων Ψυχομετρίας/Έρευνας και Κλινικής Προσομοίωσης (In-house Clinic).
 • Συμμετοχή στην κολλεγιακή Λέσχη Κινηματογράφου Ψinema Club.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται στις εγκαταστάσεις του Aegean College σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το μεταπτυχιακό Συστημικής Ψυχοθεραπείας ολοκληρώνεται σε τρία χρόνια με μερική φοίτηση (part-time).

Στο πρώτο έτος ο/η φοιτητής/τρια γνωρίζει και εξοικειώνεται με τα θεωρητικά μοντέλα ψυχοθεραπείας και παρέχει την απαραίτητη βάση γνώσεων για Θεωρίες Αλλαγής, Προσωπική Ανάπτυξη, Μοντέλα Συστημικής Θεραπείας και άλλα θεραπευτικά μοντέλα από τις πρώτες τους αρχές και τις στοχαστικές δεξιότητες

Στο δεύτερο έτος αναπτύσσονται και αποκτώνται γνώσεις σχετικές με τις ικανότητες αξιολόγησης της οικογένειας, της ομάδας, της συστημικής θεωρίας ζευγαριού και τις δεξιότητες παρέμβασης, την εφαρμογή τους στην πράξη, τις δεξιότητες και τις ικανότητες επίβλεψης και μεθοδολογίας έρευνας. Οι φοιτητές διδάσκονται πώς να τηρούν το ηθικό πλαίσιο καλής πρακτικής (BACP και HAC) και το ρόλο του Συστημικού Ψυχοθεραπευτή.

Στο τρίτο έτος οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 200 ώρες πρακτικής υπό κλινική επίβλεψη καθώς και να ολοκληρώσουν μια αυτόνομη διατριβή σχετικά με τη Συστημική Ψυχοθεραπεία. Προηγμένες μέθοδοι ποσοτικής έρευνας βοηθούν τους φοιτητές να αναπτύσσουν δεξιότητες αυτονομίας και διαχείρισης ως ανεξάρτητοι επιστήμονες.

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές ολοκληρώνουν 530 ώρες εποπτευόμενης και αξιολογούμενης κλινικής πρακτικής άσκησης, 300 ώρες προσωπικής και ατομικής θεραπείας και 200 ώρες κλινικής εποπτείας σε συνεργαζόμενα πλαίσια: συνολικά πραγματοποιούν 1030 ώρες πρακτικής.

 • Θεωρίες Αλλαγής και Πρακτική-Ψυχοπαθολογία (Theories of Change and Practice- Psychopathology-20 credits).
 • Ανθρωπιστικές Προσεγγίσεις (Humanistic Approaches-10 credits).
 • Έννοιες και Μοντέλα Συστημικής Ψυχοθεραπείας-Θεωρία και Πράξη (Concepts and Models in Systemic Therapy -Theory and Practice-10 credits).
 • Ψυχοδυναμικές Προσεγγίσεις (Psychodynamic Approaches) (10 credits).
 • Ολιστική Ψυχοθεραπεία (Integrative Psychotherapy) (10 credits).
 • Γνωσιακές & Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις (Cognitive and Behavioural Approaches )(10 credits).
 • Προσωπική Ανάπτυξη Συστημικών Θεραπευτών- Επαγγελματική Πρακτική (Personal Development for Systemic Therapists -Professional Practice) (20 credits).

 • Μεθοδολογία Έρευνας, Πειραματικός Σχεδιασμός και Στατιστική (Research Methodology, Experimental Design and Statistics) (10 credits).
 • Δεξιότητες Ομαδικής και Οικογενειακής Θεραπείας (Group and Family Therapy Skills) (10 credits).
 • Ψυχοθεραπεία και Ψυχική Υγεία (Psychotherapy and Mental Health) (10 credits).
 • Θεραπεία Ζεύγους και Ψυχοσεξουαλικές Προσεγγίσεις (Couple Therapy and Psychosexual Approaches) (10 credits).
 • Συστημική Θεραπεία και ΛΟΑΤΚΙ (Systemic Therapy and LGBTQIA issues) (10 credits).
 • Συστημική Θεραπεία στην Πράξη-Επαγγελματική Πρακτική (Systemic Therapy in Practice-Professional Practice) (20 credits).
 • Συστημική Εποπτεία(Systemic Supervision) (20 credits).

 • Η Συστημική Θεραπεία στη Μάθηση και στην Πράξη (Systemic therapy in Learning and Practice) (20 credits).
 • Διπλωματική Εργασία (Dissertation) (40 credits).

Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την πρακτική άσκηση, την εποπτεία και τις βιωματικές ομάδες που απαιτούνται στα πλαίσια εκπαίδευσης της Συστημικής Θεραπείας. Είναι θετικό για την ομάδα, που δουλεύει βιωματικά, να βρίσκεται σε ένα χώρο αυτόνομο με δική του είσοδο – έξοδο και ηρεμία από θορύβους (κίνηση δρόμου, γειτονικοί χώροι εργασίας).

Το Κολλέγιο διαθέτει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης σχεδιασμένο στη βάση των πλέον σύγχρονων προτύπων της επιστήμης της Ψυχολογίας.

Ως χώρος προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών περιλαμβάνει οπτικοακουστική επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ώστε οι φοιτητές Ψυχολογίας να μπορούν να παρακολουθούν συνεδρίες που διεξάγονται από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου με βάση όλα τα πρωτόκολλα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο εργαστήριο διατίθεται ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησης και υλικό παρέμβασης.

Παράλληλα οι φοιτητές αξιοποιούν το BioSensors SmartLab ένα πρωτοποριακό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει μεταξύ άλλων λογισμικών και εργαλείων, τεχνολογία καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων (Eye Tracking) και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG).

Εκεί μπορούν και μελετούν στοιχεία όπως: ο λόγος, οι γνωστικές δεξιότητες, το συναίσθημα και οι διαδικασίες μνήμης.

Οι φοιτητές του BSc Psychology Science και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (MSc Neuropsychology with Cognitive Neuroscience, MSc Clinical Psychology, MSc Systemic Psychotherapy) και Διδακτορικών προγραμμάτων (PhD Psychology) συμμετέχουν σε βιωματική εκπαίδευση στη χρήση των εργαλείων αυτών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Επίσης οι φοιτητές Διδακτορικών προγραμμάτων (PhD Psychology) χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα επιστημονικά εργαλεία για τις ερευνητικές προτάσεις τους.

Aristotelis
Aristotelis

Δρ. Κοΐνης Αριστοτέλης

Clinical Psychologist PhD, Cognitive Therapy Training, Programme Director, MSc Systemic Psychotherapy, MSc Forensic Psychology, MSc Perinatal Mental Health, Senior Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλαμάρας Δημήτριος
Καλαμάρας Δημήτριος

Δρ. Δημήτριος Καλαμάρας

Διδάκτωρ Κοινωνικής Στατιστικής
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College

Ελένη Λευκοπούλου

MSc, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δρ. Φανή Νασίκα

Λογοθεραπεύτρια, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανδρουτσάκος Ιωάννης
Ανδρουτσάκος Ιωάννης

Ανδρουτσάκος Ιωάννης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αλεξάνδρα Χατζησταύρου 

MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν εξειδίκευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και αναβαθμίζονται ως επαγγελματίες ψυχολόγοι-ψυχοθεραπευτές.

Οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται θεραπευτικά αποτελεσματικά τόσο σε ατομική και ομαδική βάση, όσο και ως μέλη ενδοκλαδικών και διεπιστημονικών ομάδων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.