Tο Aegean College και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών προσφέρουν ένα Μεταπτυχιακό Coaching και Mentoring (Επαγγελματίας Ποιότητας Ζωής) (MSc Coaching and Mentoring) υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το University of Essex.

Logo University of Essex

Το MSc Coaching και Mentoring (Επαγγελματίας Ποιότητας Ζωής) αποτελεί ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ένα εύρος επαγγελματιών οι οποίοι αναζητούν την εξειδίκευση ή την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στους τομείς του Coaching και του Mentoring. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον κλάδο, αλλά και για εκείνους που επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις και την επαγγελματική τους πρακτική, με επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, σε επίπεδο Master.

Το πρόγραμμα προσφέρει διεπιστημονική κατανόηση των βασικών θεωρητικών εννοιών και αρχών του Coaching και του Mentoring με έμφαση τον τομέα της Ποιότητας Ζωής, συμπεριλαμβάνοντας βασικές αλλά και μοντέρνες θεωρήσεις για το Coaching, το Mentoring, την εποπτεία, τα ηθικά ζητήματα και τις πρακτικές, τους στοχασμούς και τη δόμηση επαγγελματικών προδιαγραφών στην άσκηση του επαγγέλματος.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν την κατανόηση βασικών εννοιών όπως το μετασχηματιστικό coaching και το mentoring σε ήδη επαγγελματίες coaches και mentors, και σε εκείνους που επιθυμούν να εισέλθουν σε αυτόν τον τομέα επαγγελματικής πρακτικής.

 • Παρέχει εξειδικευμένη διδασκαλία από επαγγελματίες του κλάδου αυτού, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι Διδάκτορες και με εκπαίδευση σε διάφορα μοντέλα Coaching και Mentoring.
 • Παρέχει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που ευνοεί τις προκλήσεις, το ενδιαφέρον αλλά και την ενθάρρυνση της διερεύνησης βασικών και μοντέρνων θεμάτων και συζητήσεων στους τομείς του Coaching και Mentoring.
 • Παρέχει τη μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη συστηματικών δεξιοτήτων και επέκταση επαγγελματικών πρακτικών, με έμφαση στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης τόσο στην επαγγελματική πράξη όσο και σε ότι αφορά στον χειρισμό περίπλοκων δεδομένων και την εφαρμογή ερευνητικών πρωτοκόλλων.
 • Παρέχει την ευκαιρία να αναπτυχθούν προηγμένες, μεταβιβάσιμες αλλά και σχετικές με την εργασία δεξιότητες, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως αρωγοί σε μια τεράστια γκάμα επαγγελματικών περιβαλλόντων.
 • Παρέχετε η δυνατότητα έρευνας στο BioSensors SmartLab, το state-of-the-art Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Aegean College.

 

Το μεταπτυχιακό στο Coaching και Mentoring (Επαγγελματίας Ποιότητας Ζωής) είναι πρόγραμμα μερικής φοίτησης και ολοκληρώνεται σε δύο έτη, σε τρεις φάσεις:

Στην πρώτη φάση οι φοιτητές θα εισαχθούν στις βασικές αρχές και θα αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν τη συστηματική κατανόηση του Coaching και του Mentoring, σε ζητήματα που αφορούν στην αυτοανάκλαση, σε δεξιότητες όπως η ενεργητική ακρόαση και η επικοινωνία, αλλά και η προσωπική ανάπτυξη.

Στη δεύτερη φάση οι φοιτητές θα πρέπει να επιδείξουν σε βάθος γνώση και κριτική ικανότητα προκειμένου να στοχαστούν σε ζητήματα που αφορούν στην επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια του Coaching και το Mentoring αλλά και να αναλογιστούν και να εφαρμόσουν ζητήματα που αφορούν επαγγελματικά πρότυπα, την ηθική και τη δεοντολογία.

Στην τρίτη φάση οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τις αρχές και τις τεχνικές του Coaching και του Mentoring σε εργασιακά πλαίσια. Επιπροσθέτως, θα είναι ικανοί να πράξουν ανεξάρτητα, αυτοανακλαστικά και δημιουργικά μέσω της εφαρμογής της επιστημονικής συλλογιστικής, της χρήσης κατάλληλων εργαλείων αλλά και στατιστικών πακέτων για την έρευνα, υιοθετώντας με αυτόν τον τρόπο μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση ακόμα και στην έρευνα.

 • Βασικές Αρχές Coaching και Mentoring (Principles and Coaching and Mentoring).
 • Μετασχηματιστική Αυτοανάκλαση (Transformational Reflection).
 • Ενεργητική Ακρόαση και η Επικοινωνία (Active Listening and Communication).
 • Προσωπική Ανάπτυξη και Επίγνωση (Personal Development and Self-Awareness).

 • Βασικές Αρχές Εποπτείας στο Coaching (Principles of Coaching Supervision).
 • Επεκτάσεις Επαγγελματικών Ικανοτήτων (Extending Professional Competence).
 • Εφαρμογή του Coaching και του Mentoring στην Ποιότητα Ζωής (Applying Coaching and Mentoring to Wellbeing).

 • Ηθική και Επαγγελματικές Προδιαγραφές στο Coaching και στο Mentoring (Coaching and Mentoring Ethics and Professional Standards).
 • Ερευνητική Εργασία στο Coaching και στο Mentoring (Research Project in Coaching and Mentoring).

Το Aegean College διαθέτει εγκαταστάσεις στο Κέντρο της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας.

Στις εγκαταστάσεις του λειτουργεί μια άριστα οργανωμένη βιβλιοθήκη με χιλιάδες τίτλους ακαδημαϊκών βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών. Επίσης, διαθέτει αναγνωστήριο, αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ψηφιακές υποδομές.

Τέλος, διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο Biosensors SmartLab σε συνεργασία με την iMotions.

mcmullin
mcmullin

Δρ. Λίντυ – Σάννυ Μακ Μάλλεν

Dr.Λίντυ - Σάννυ Μακ Μάλλεν, Senior Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μιχάλης Ζερβός
Μιχάλης Ζερβός

Μιχάλης Ζερβός

Lecturer, MSc, PhDc, Programme Director MBA Leadership and Management Development, MBA Global Business
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κομνηνάκης
Κομνηνάκης

Μάρκος Κομνηνάκης

Module Leader and Lecturer at Aegean College/Canterbury Christ Church University UK
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νάσος Φωτόπουλος
Νάσος Φωτόπουλος

Νάσος Φωτόπουλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού στο Coaching και Mentoring (Επαγγελματίας Ποιότητας Ζωής), θα μπορούν να επιλέξουν να ακολουθήσουν μια καριέρα σε διαφορετικά εργασιακά πλαίσια αλλά και να αναβαθμίσουν την ήδη υπάρχουσα εργασιακή τους απασχόληση με νέες δεξιότητες και με εμπλουτισμό των ικανοτήτων τους, καθώς θα είναι εξοπλισμένοι με γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να εργαστούν σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα.