Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα μοναδικό ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δικαστική Ψυχολογία (MSc Forensic Psychology) σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

Το MSc Forensic Psychology είναι ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα που στοχεύει στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση επαγγελματιών στα αναπτυσσόμενα πεδία της Δικαστικής, Ανακρτιτικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, τομέων της νομικής και της εφαρμοσμένης εγκληματολογίας.

Η Δικαστική Ψυχολογία αποτελεί ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής των αρχών της επιστήμης της ψυχολογίας στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και στο δίκαιο. Οι δικαστικοί ψυχολόγοι χρησιμοποιούν την ψυχολογική εμπειρογνωμοσύνη όπως αυτή εφαρμόζεται στο δικαστικό σύστημα: διαβουλεύονται με τις αρχές επιβολής του νόμου προκειμένου να ενσωματώσουν την ψυχολογία και τα πορίσματά τους τόσο σε ποινικά όσο και σε αστικά νομικά ζητήματα.

Επιπλέον, η Δικαστική Ψυχολογία μελετά σε βάθος τους παράγοντες που οδηγούν ένα άτομο στη διάπραξη του εγκλήματος και τις συνέπειες ή την απάντηση στο έγκλημα. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό απευθύνεται σε επαγγελματίες και αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εργαστούν στον κλάδο της Δικαστικής, Ανακριτικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας.

Κατά τα 2η φάση του προγράμματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις τρεις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Δικαστική Ψυχολογία (Forensic Psychology Stream)
 • Ανακριτική Ψυχολογία (Investigative Psychology Stream).
 • Εγκληματολογική Ψυχολογία (Criminal Psychology Stream).

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να:

 • Κατανοούν με τρόπο συστηματικό και κριτικό τη σύγχρονη γνώση, θεωρία και πρακτική στη Δικαστική Ψυχολογία.
 • Συνδέουν τη δικαστική ψυχολογία με τις διαδικασίες της ποινικής δικαιοσύνης και του δικαστικού συστήματος.
 • Ερευνούν ένα μεγάλο εύρος εγκλημάτων όπως σεξουαλικά εγκλήματα, δολοφονίες, βίαιες επιθέσεις, ομαδικά εγκλήματα, κυβερνοεπιθέσεις και να παρεμβαίνουν στοχευμένα ανάλογα με το προφίλ του θύτη.
 • Αξιολογούν και να διαμορφώνουν το ψυχολογικό προφίλ θύτη, θύματος και υπόπτου, καθώς και να εργάζονται στο πεδίο.
 • Συνεργάζονται με τις αστυνομικές αρχές.
 • Αξιοποιούν εργαλεία ποιοτικής και ποσοτικής στατιστικής ανάλυσης στην Ψυχολογία.

 • Οι απόφοιτοι βρίσκονται εις θέση να εφαρμόσουν γνώσεις ψυχολογίας σχετικές με το έγκλημα και την εγκληματική συμπεριφορά σε ότι αφορά την διερέυνηση διαφόρων τύπων εγκλημάτων, την αξιολόγησης και δηιουργία προφίλ δραστών και θυμάτων καθώς και την πρόληψη, παρέμβαση και καταστολή σε παραβάτων διαφόρων εγκληματικών δράσεων.
 • Πολυδιάστατα μαθήματα και επιλογή κατεύθυνσης: Δικαστική, Ανακριτική ή Εγκληματολογική Ψυχολογία.
 • Συναρπαστικό πρόγραμμα που αντανακλά σύγχρονες προκλήσεις και επιστημονικές αναζητήσεις.
 • Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες  και είναι προσαρμοσμένο στις προκλήσεις που εμφανίζονται στο πεδίο.
 • Μεγάλη εμπειρία του Κολλεγίου στον τομέα της Ανακριτικής Ψυχολογίας και διεθνείς guest speakers.
 • Εξοικείωση με τον επαγγελματικό Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας σε δικαστικά, νομικά και κλινικά πλαίσια.
 • Εκπαίδευση με σύγχρονες διεθνείς πρακτικές  που λαμβάνει υπόψη αρχές αξιολόγησης και τεχνογνωσία από άλλες εξειδικεύσεις.
 • Διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες από το χώρους της Δικαστικής, Ανακριτικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, τη Νομική και την Εγκληματολογία.
 • Δυνατότητα έρευνας στο BioSensors SmartLab, το εργαστήριο Wilhelm Wundt και το Albert Ellis In-house Clinic.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται στις εγκαταστάσεις του Aegean College σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα είναι διετές και καλύπτει όλο το φάσμα των γνώσεων σε ένα ανερχόμενο και σύγχρονο κλάδο όπως αυτός της Δικαστικής Ψυχολογίας.

 • Έγκλημα, Εγκληματική Συμπεριφορά και Θυματολογία (Crime, Criminal Behaviour and Victimology).
 • Βίαια Εγκλήματα (Violent Crimes).
 • Κλινική Δικαστική Ψυχολογία (Clinical Forensic Psychology).

Μάθημα κορμού

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ποινική Δικαιοσύνη (Human Rights and Criminal Justice).

Κατεύθυνση Δικαστική Ψυχολογία (Forensic Stream)

 • Επαγγελματική Πρακτική στη Δικαστική Ψυχολογία (Professional Practice in Forensic Psychology).
 • Αξιολόγηση και Θεραπεία Θυτών και Θυμάτων (Assessment and Treatment of Offenders and Victims).

Κατεύθυνση Ανακριτική Ψυχολογία (Investigation Stream)

 • Ανακριτική Ψυχολογία (Investigative Psychology).
 • Εγκληματικό Προφίλ και Μελέτη της Εγκληματικής Δράσης (Offender Profiling and Study of Criminal Action).

Κατεύθυνση Εγκληματολογική Ψυχολογία (Criminal Stream)

 • Εγκληματολογική Ψυχολογία και Εγκληματολογικές Θεωρίες (Criminal Psychology and Criminological Theories).
 • Εγκληματική Καταστολή και Αποκατάσταση (Criminal Repression and Rehabilitation).

 • Προχωρημένες Μέθοδοι Έρευνας (Advanced Research Methods).
 • Mεταπτυχιακή εργασία (Postgraduate Dissertation).

 • Με ένα σύγχρονο Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης το μεταπτυχιακό λειτουργεί στα πλέον σύγχρονα πρότυπα της επιστήμης της Ψυχολογίας και της Ψυχολογικής Έρευνας.
 • Ως χώρος προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών το εργαστήριο διαθέτει σύστημα οπτικοακουστικής επικοινωνίας μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να μπορούν να παρακολουθούν συνεδρίες από επαγγελματίες του χώρου με βάση όλα τα πρωτόκολλα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Στο εργαστήριο διατίθεται επίσης ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησης και υλικό παρέμβασης.
 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Δικαστικής Ψυχολογίας έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρία με την εφαρμογή της στο πεδίο και συγκροτούν διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παρέμβασης στους Τομείς Ανθρωπιστικών Επιστημών και Υγείας. Το σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Ψυχολογίας διαθέτει μεταξύ άλλων λογισμικών και εργαλείων, τεχνολογία καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων (Eye Tracking), Αναγνώρισης εκφράσεων προσώπου (Facial Expression) και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), που επιτρέπουν παραδείγματος χάρη την επιστημονική μελέτη στοιχείων όπως (1)τα συναισθήματα (2)τις γνωστικές δεξιότητες, (3) την αναγνώριση εκφράσεων προσώπου και (4) τις διαδικασίες μνήμης. 
 • Οι φοιτητές του BSc Psychology Science και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (Msc Forensic Psychology, MSc Neuropsychology with Cognitive Neuroscience, MSc Clinical Psychology και Διδακτορικών προγραμμάτων (PhD Psychology)  συμμετέχουν  σε βιωματική εκπαίδευση στη χρήση των εργαλείων αυτών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Επίσης οι φοιτητές Διδακτορικών προγραμμάτων (PhD Psychology) χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα επιστημονικά εργαλεία για τις ερευνητικές προτάσεις τους.

Aristotelis
Aristotelis

Δρ. Κοΐνης Αριστοτέλης

Clinical Psychologist PhD, Cognitive Therapy Training, Programme Director, MSc Systemic Psychotherapy, MSc Forensic Psychology, MSc Perinatal Mental Health, Senior Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Έλενα Μπολονάση
Έλενα Μπολονάση

Έλενα Μπολονάση

Δικηγόρος – Εγκληματολόγος
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλαμάρας Δημήτριος
Καλαμάρας Δημήτριος

Δρ. Δημήτριος Καλαμάρας

Διδάκτωρ Κοινωνικής Στατιστικής
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College

Ελένη Λευκοπούλου

MSc, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δρ. Φανή Νασίκα

Λογοθεραπεύτρια, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού Δικαστικής Ψυχολογίας διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να εργαστούν σε φυλακές, δικαστήρια, εργαστήρια αστυνομικών δυνάμεων, ψυχιατρικά νοσοκομεία και κλινικές ή ερευνητικά κέντρα ως αυτόνομοι επαγγελματίες της Δικαστικής, Ανακριτικής ή Εγκληματολογικής Ψυχολογίας και ως εμπειρογνώμονες εφαρμόζοντας θεωρητικές γνώσεις στην πράξη και την προώθηση αποτελεσματικών μεθόδων και στρατηγικών σε θέματα εγκληματικότητας και θυματολογίας.