Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία διάρκειας δύο ετών το οποίο στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εστιάζει στην εφαρμογή κοινωνικοψυχολογικών διαδικασιών κατά τη μάθηση στη σχολική και εφηβική ηλικία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

 

Η ειδίκευση της Σχολικής Ψυχολογίας απευθύνεται σε επαγγελματίες και αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εργαστούν στον κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας έχοντας ως αντικείμενο την ενίσχυση της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική τάξη και τη σχολική κοινότητα γενικότερα.

Πιο συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό εμβαθύνει στις Θεωρίες Μάθησης, αλλά και στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών για διάφορα ζητήματα:

 • μαθησιακές δυσκολίες
 • πολιτισμική διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • εξελικτικές διαταραχές κατά την σχολική και εφηβική ηλικία
 • Πρότυπο Ανάπτυξης
 • αποκλίσεις συμπεριφοράς κατά την σχολική και εφηβική ηλικία κλπ

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στην Πρακτική Άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών με 450 ώρες Κλινικής Άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων φορέων του Aegean College.

Το μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία που προσφέρει το Aegean College διακρίνεται διότι οι απόφοιτοι του προγράμματος:

 • Είναι εις θέση να εφαρμόσουν γνώσεις σχολικής, γνωστικής, εξελικτικής, συμβουλευτικής, κοινωνικής ψυχολογίας στοχεύοντας στην ενίσχυση της μάθησης αλλά και στην προσαρμογή των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον.
 • Έχουν πλήρη επίγνωση του ελληνικού κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς που εφαρμόζουν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές σε σχολικό περιβάλλον.
 • Έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διάφορα σχολικά περιβάλλοντα ως αυτόνομοι επαγγελματίες της Σχολικής Ψυχολογίας, εφαρμόζοντας θεωρητικές γνώσεις στην πράξη και την προώθηση αποτελεσματικών μεθόδων και στρατηγικών σε θέματα εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδεύονται με βάση τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές της Σχολικής Ψυχολογίας λαμβάνοντας υπόψη την ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση αλλά την συμβουλευτική των μαθητών σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς.

Επίσης:

 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενούνται δύο άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Ψυχολογίας: το Εργαστήριο Ψυχομετρίας/Έρευνας και το Εργαστήριο Κλινικής Προσομοίωσης(In-house Clinic), όπου πραγματοποιούνται πειραματικές μετρήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση συνεδριών κ.λπ.
 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα προβλήματα που ανακύπτουν στον χώρο εργασίας.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Λέσχης Κινηματογράφου του Κολλεγίου, οι οποίες περιλαμβάνουν προβολή ταινιών και εν συνεχεία ανάλυση, ομιλίες επιστημόνων και συζήτηση με το κοινό.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου της ψυχικής υγείας.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Το Aegean College φιλοξενεί εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου της Ψυχολογίας όπως ο Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ.
 • Το μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία προσφέρεται στην Αθήνα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος MSc School Psychology, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν 180 Πιστωτικές Μονάδες/Credits Βρετανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Επιπέδου 7  ή 90 ECTS.

Αυτό μεταφράζεται σε έξι μαθήματα κατά τη διάρκεια του 1ου έτους σπουδών και δυο μαθήματα συμπεριλαμβανομένου της Διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του 2ου έτους.

Επίσης στα μέσα του 1ου έτους και κατά τη διάρκεια του 2ου έτους, οι φοιτητές  πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση σχεδόν 500 ωρών  σε ένα ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων κλινικών πλαισίων.

 • Κοινωνική Ψυχολογία και Θέματα Πολυπολιτισμικότητας στο Σχολικό Περιβάλλον (Social Psychology and Multicultural Issues in the School Environment).
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων (Developmental Psychology and Psychopathology of Children and Adolescence).
 • Ψυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης-Ψυχοεκπαιδευτικές Προσεγγίσεις (Psychology of Teaching and Learning – Psychoeducational Approaches).
 • Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση (Neuroscience in Education).
 • Επαγγελματική Δεοντολογία (Professional Ethics).
 • Πρακτική Άσκηση (School Psychology in Practice).

 • Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (Advanced Research Methodology and Statistics).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Postgraduate Dissertation).

MSc στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι του MSc School Psychology (Applications of Psychology in the School Environment) θα αναπτύξουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές δεξιότητες και θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με παιδιά, μαθητές ή φοιτητές όλων των βαθμίδων.

Μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε πληθώρα εργασιακών χώρων στην Εκπαίδευση στο Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.