Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία που στοχεύει στην ειδίκευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και άλλων επαγγελματιών στις διάφορες μορφές των προβλημάτων μάθησης και ανάπτυξης κατά τη σχολική και την εφηβική ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, το Μεταπτυχιακό στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τις Θεωρίες Μάθησης, αλλά και στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών για διάφορα ζητήματα:

 • μαθησιακές δυσκολίες,
 • πολιτισμική διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • εξελικτικές διαταραχές κατά την σχολική και εφηβική ηλικία,
 • Πρότυπο Ανάπτυξης,
 • αποκλίσεις συμπεριφοράς κατά την σχολική και εφηβική ηλικία κλπ.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας είναι διετούς διάρκειας και αποτελείται από 180 Πιστωτικές Μονάδες.

Κατά το πρώτο έτος φοίτησης ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια εξοικειώνεται με το σύνολο της θεωρητικής βάσης στον τομέα της σχολικής ψυχολογίας.

Το δεύτερο έτος η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ενημέρωση, την πρόληψη, την ψυχολογική αξιολόγηση και την παρέμβαση στο σχολικό περιβάλλον.

Κατά το δεύτερο έτος σπουδών προβλέπεται εποπτευομένη Κλινική Άσκηση διάρκειας 500 ωρών η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων φορέων του Aegean College.

Το MSc School Psychology (Applications of Psychology in the School Environment) στοχεύει στο να αναπτύξει τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προσόντα των σπουδαστών και αποτελεί προαπαιτούμενο όλους όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία ως διδακτορικοί φοιτητές.

Οι σπουδές Ψυχολογίας στο Aegean College διακρίνονται διότι:

 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενούνται δύο άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Ψυχολογίας: το Εργαστήριο Ψυχομετρίας/Έρευνας και το Εργαστήριο Κλινικής Προσομοίωσης(In-house Clinic), όπου πραγματοποιούνται πειραματικές μετρήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση συνεδριών κ.λπ.
 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα προβλήματα που ανακύπτουν στον χώρο εργασίας.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Λέσχης Κινηματογράφου του Κολλεγίου, οι οποίες περιλαμβάνουν προβολή ταινιών και εν συνεχεία ανάλυση, ομιλίες επιστημόνων και συζήτηση με το κοινό.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου της ψυχικής υγείας.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Το Aegean College φιλοξενεί εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου της Ψυχολογίας όπως ο Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία στα οποία οφείλει να εμβαθύνει ο μεταπτυχιακός φοιτητής ή επαγγελματίας εκπαιδευτικός.

 • Κοινωνική Ψυχολογία και Εκπαίδευση (Social Psychology and Education).
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Εκπαίδευση (Developmental Psychology in Education).
 • Ψυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης (Psychology of Teaching and Learning).
 • Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση (Neuroscience in Education).
 • Δεξιότητες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικές Δεξιότητες για Παιδαγωγούς (Counselling & Professional Skills for Educators).
 • Επαγγελματική Δεοντολογία (Professional Ethics).
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση (Research Methodology in Education).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Post-Graduate Dissertation).

Δημήτρης Παπαδόπουλος

MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι του MSc School Psychology (Applications of Psychology in the School Environment) θα αναπτύξουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές δεξιότητες και θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με παιδιά, μαθητές ή φοιτητές όλων των βαθμίδων.

Μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε πληθώρα εργασιακών χώρων στην Εκπαίδευση στο Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.