Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία διάρκειας δύο ετών το οποίο στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εστιάζει στην εφαρμογή κοινωνικοψυχολογικών διαδικασιών κατά τη μάθηση στη σχολική και εφηβική ηλικία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό University of Essex.

Essex Logo

 

Η ειδίκευση της Σχολικής Ψυχολογίας απευθύνεται σε επαγγελματίες και αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εργαστούν στον κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας έχοντας ως αντικείμενο την ενίσχυση της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης στη σχολική τάξη και τη σχολική κοινότητα γενικότερα.

Πιο συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό εμβαθύνει στις Θεωρίες Μάθησης, αλλά και στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών για διάφορα ζητήματα:

 • μαθησιακές δυσκολίες.
 • πολιτισμική διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • αναπτυξιακές διαταραχές κατά την σχολική και εφηβική ηλικία.
 • ανάπτυξη με βάση το πρότυπο ανάπτυξης.
 • προβλήματα συμπεριφοράς κατά την σχολική και εφηβική ηλικία κλπ.

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στην Πρακτική Άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών η οποία πραγματοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων φορέων και συνολικά ανέρχεται σε 500 ώρες, ώστε το πρόγραμμα να πληροί τις προϋποθέσεις συνάφειας με το αντικείμενο της σχολικής ψυχολογίας και να γίνεται άμεση αντιστοίχιση με αντίστοιχα προγράμματα δημοσίων ΑΕΙ.

Το μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία που προσφέρει το Aegean College διακρίνεται διότι οι απόφοιτοι του προγράμματος:

 • Πρακτική Άσκηση 500 ωρών ώστε να καλύπτονται οι προϋποθέσεις συνάφειας του τίτλου σπουδών με το επάγγελμα του σχολικού ψυχολόγου.
 • Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε 2 διαφορετικά πλαίσια προκειμένου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έρχονται σε επαφή με διαφορετικές πτυχές της εργασίας ενός σχολικού ψυχολόγου.
 • Είναι εις θέση να εφαρμόσουν γνώσεις σχολικής, γνωστικής, αναπτυξιακής, συμβουλευτικής, κοινωνικής ψυχολογίας στοχεύοντας στην ενίσχυση της μάθησης αλλά και στην προσαρμογή των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον.
 • Έχουν πλήρη επίγνωση του ελληνικού Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές σε σχολικό περιβάλλον.
 • Έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διάφορα σχολικά περιβάλλοντα ως αυτόνομοι επαγγελματίες της Σχολικής Ψυχολογίας, εφαρμόζοντας θεωρητικές γνώσεις στην πράξη και την προώθηση αποτελεσματικών μεθόδων και στρατηγικών σε θέματα εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδεύονται με βάση τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές της Σχολικής Ψυχολογίας λαμβάνοντας υπόψη την ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση αλλά την συμβουλευτική των μαθητών σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς.

Επίσης:

 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενούνται δύο άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Ψυχολογίας: το Εργαστήριο Ψυχομετρίας/Έρευνας και το Εργαστήριο Κλινικής Προσομοίωσης(In-house Clinic), όπου πραγματοποιούνται πειραματικές μετρήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση συνεδριών κ.λπ.
 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα προβλήματα που ανακύπτουν στον χώρο εργασίας.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Λέσχης Κινηματογράφου του Κολλεγίου, οι οποίες περιλαμβάνουν προβολή ταινιών και εν συνεχεία ανάλυση, ομιλίες επιστημόνων και συζήτηση με το κοινό.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες από τους κλάδους της Εκπαίδευσης και Ψυχικής Υγείας.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Το Aegean College φιλοξενεί εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου της Ψυχολογίας όπως ο Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ.
 • Το μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία προσφέρεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με δυνατότητα ευέλικτης παρακολούθησης.
 • Δυνατότητα έρευνας στο BioSensors SmartLab, το state-of-the-art Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Κολλεγίου.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος MSc School Psychology, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν 180 Πιστωτικές Μονάδες/Credits Βρετανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Επιπέδου 7  ή 90 ECTS.

Αυτό μεταφράζεται σε έξι μαθήματα κατά τη διάρκεια του 1ου έτους σπουδών και δυο μαθήματα συμπεριλαμβανομένου της Διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του 2ου έτους.

Επίσης στα μέσα του 1ου έτους και κατά τη διάρκεια του 2ου έτους, οι φοιτητές  πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση σχεδόν 500 ωρών σε ένα ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων κλινικών πλαισίων.

 • Κοινωνική Ψυχολογία και Θέματα Πολυπολιτισμικότητας στο Σχολικό Περιβάλλον (Social Psychology and Multicultural Issues in the School Environment).
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων (Developmental Psychology and Psychopathology of Children and Adolescence).
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης και της Μάθησης (Psychology of Teaching and Learning).
 • Μαθησιακές Δυσκολίες, Αξιολόγηση και Παρέμβαση (Learning Difficulties, Assessment and Remediation).
 • Επαγγελματική Δεοντολογία (Professional Ethics).
 • Πρακτική Άσκηση (School Psychology in Practice).

 • Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (Advanced Research Methodology and Statistics).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Postgraduate Dissertation).

Αθανάσιος Παπακώστας
Αθανάσιος Παπακώστας

Αθανάσιος Παπακώστας

Φιλόλογος, PhDc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κορογιαννάκη
Κορογιαννάκη

Αφροδίτη Κορογιαννάκη

Αναπτυξιακή Ψυχολόγος MSc- Συστημική Θεραπεύτρια Οικογένειας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ Γιάννης Παξινός
Δρ Γιάννης Παξινός

Δρ. Γιάννης Παξινός

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι MSc School Psychology (Applications of Psychology in the School Environment) θα αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες και θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε πληθώρα εργασιακών χώρων στην Εκπαίδευση στο Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Προετοιμάζονται, επίσης, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.