Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα μεταπτυχιακό στη Νευροψυχολογία και τη Γνωσιακή Νευροεπιστήμη σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

Πρόκειται για ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα που στοχεύει στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση επαγγελματιών στα αναπτυσσόμενα πεδία της Νευροψυχολογίας και των Γνωσιακών Νευροεπιστημών, τομέων της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, της Νευρολογίας και των Νευροεπιστημών.

Ο κλάδος της Νευροψυχολογίας αφορά στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των ατόμων με νοητικά ελλείμματα και διαταραχές συμπεριφοράς λόγω παθήσεων του εγκεφάλου εξ αιτίας διαταραχών ή τραυματισμών. Οι Γνωσιακές Νευροεπιστήμες συνιστούν το αντίστοιχο πεδίο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας των εγκεφαλικών διεργασιών που υπόκεινται των γνωστικών λειτουργιών και των διαταραχών τους.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό απευθύνεται σε επαγγελματίες και αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εργαστούν στον κλάδο της Νευροψυχολογίας και των Γνωσιακών Νευροεπιστημών.

Παράλληλα με τις σπουδές Νευροψυχολογίας προβλέπεται Πρακτική Άσκηση διάρκειας 200 ωρών σε ένα ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων φορέων του Aegean College.

 • Οι απόφοιτοι βρίσκονται εις θέση να εφαρμόσουν γνώσεις νευροανατομίας, νευροψυχολογίας και της σχετικής έρευνας στην αξιολόγηση και αποκατάσταση ασθενών που υποφέρουν από τραυματισμό ή νοητική διαταραχή.
 • Εξοικειώνονται με τον επαγγελματικό Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας σε κλινικά πλαίσια.
 • Εκπαιδεύονται με βάση τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές στη Νευροψυχολογία και τις Γνωσιακές Νευροεπιστήμες λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές αξιολόγησης και σχετικής τεχνογνωσίας σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες.
 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα προβλήματα που ανακύπτουν στον χώρο εργασίας.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες από το χώρους της Νευροψυχολογίας και της Κλινικής Ψυχολογίας.
 • Το μεταπτυχιακό στη Νευροψυχολογία και Γνωσιακή Νευροεπιστήμη προσφέρεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
 • Δυνατότητα έρευνας στο BioSensors SmartLab, το state-of-the-art Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Κολλεγίου.

Το πρόγραμμα είναι διετές και καλύπτει όλο το φάσμα των γνώσεων σε έναν ανερχόμενο και σύγχρονο κλάδο της νευροψυχολογίας.

 • Βασικές αρχές Νευροανατομίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας (Fundamentals of Neuroanatomy, Biochemistry and Physiology).
 • Εγκέφαλος, Συμπεριφορά, Γνωστικές Λειτουργίες (Brain, Behavior, Cognitive Functioning).
 • Μεθοδολογία Έρευνας: Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα (Research Methodology: Qualitative and Quantitative Research).
 • Διαταραχές Αντίληψης, Αναγνώρισης και Μνήμης και Πρακτική Άσκηση (Disorders of Perception, Recognition and Memory & Clinical Placement).
 • Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας και Πρακτική Άσκηση – προαιρετικό (Disorders of Language and Speech & Clinical Placement – optional).
 • Νευροψυχολογική Αποκατάσταση και Πρακτική Άσκηση – προαιρετικό (Neuropsychological Rehabilitation & Clinical Placement – optional).
 • Νευροαπεικονιστικές Τεχνικές και Επιτελικές Λειτουργίες (Neuroimaging & Executive Functioning).

 • Βασικές Αρχές Ψυχομετρίας και Νευροψυχολογική Αξιολόγηση (Fundamentals of Psychometrics and Neuropsychological Assessment).
 • Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία και Πρακτική Άσκηση (Developmental Neuropsychology & Clinical Placement).
 • Διπλωματική Εργασία (Postgraduate Dissertation).

Με ένα σύγχρονο Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης το μεταπτυχιακό λειτουργεί στα πλέον σύγχρονα πρότυπα της επιστήμης της Νευροψυχολογίας.

Ως χώρος προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών το εργαστήριο διαθέτει σύστημα οπτικοακουστικής επικοινωνίας μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να μπορούν να παρακολουθούν συνεδρίες από επαγγελματίες του χώρου με βάση όλα τα πρωτόκολλα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο εργαστήριο διατίθεται επίσης ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησης και υλικό παρέμβασης.

Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές νευροψυχολογίας έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρία με την εφαρμογή της στο πεδίο και συγκροτούν διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παρέμβασης στους Τομείς Υγείας.

Το σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Ψυχολογίας διαθέτει μεταξύ άλλων λογισμικών και εργαλείων, τεχνολογία καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων (Eye Tracking) και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), που επιτρέπουν παραδείγματος χάρη την επιστημονική μελέτη στοιχείων όπως (1)ο λόγος, (2)οι γνωστικές δεξιότητες, (3)το συναίσθημα και (4) τις διαδικασίες μνήμης. 

Οι φοιτητές του BSc Psychology Science και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (MSc Neuropsychology with Cognitive Neuroscience, MSc Clinical Psychology και Διδακτορικών προγραμμάτων (PhD Psychology)  συμμετέχουν  σε βιωματική εκπαίδευση στη χρήση των εργαλείων αυτών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Επίσης οι φοιτητές Διδακτορικών προγραμμάτων (PhD Psychology) χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα επιστημονικά εργαλεία για τις ερευνητικές προτάσεις τους.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Δρ. Δημήτρης Τσολακόπουλος

PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Γιώργος Μακρής

Λογοθεραπευτής, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλαμάρας Δημήτριος
Καλαμάρας Δημήτριος

Δρ. Δημήτριος Καλαμάρας

Διδάκτωρ Κοινωνικής Στατιστικής
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δρ. Φανή Νασίκα

Λογοθεραπεύτρια, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Δρ. Ζάχου διδάσκει στο πρόγραμμα MSc Neuropsychology & Cognitive Neuroscience του Aegean College
Η Δρ. Ζάχου διδάσκει στο πρόγραμμα MSc Neuropsychology & Cognitive Neuroscience του Aegean College

Δρ. Αγγελική Ζάχου

PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαρίνα Κατσαρή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
papageorgiou
papageorgiou

Γιώργος Παπαγεωργίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού Νευροψυχολογίας διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να εργαστούν σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης ή ερευνητικά κέντρα ως αυτόνομοι επαγγελματίες της Νευροψυχολογίας και των Γνωσιακών Νευροεπιστημών εφαρμόζοντας θεωρητικές γνώσεις στην πράξη και την προώθηση αποτελεσματικών μεθόδων και στρατηγικών σε θέματα νευρολογικής αποκατάστασης.