Το *ΜSc in Shipping Management (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων) είναι το μοναδικό στην Ελληνική αγορά που σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες της πραγματικής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας από ανθρώπους της Ναυτιλίας και με διδάσκοντες από την ίδια τη Ναυτιλιακή Αγορά. Είναι δομημένο ώστε να εξειδικεύει αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και πτυχιούχους Οικονομικών, Πολιτικών & Κοινωνικών Σπουδών, Μηχανολόγους, Ναυπηγούς, που επιθυμούν να εισέλθουν δυναμικά στη Ναυτιλία και να μυηθούν στο σύγχρονο αντικείμενο των θαλασσίων μεταφορών.

*υπό έγκριση

  • Maritime Economics & Finance – Ναυτιλιακή Οικονομική και Χρηματοδότηση
  • Shipping Operations – Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου
  • International Maritime Law & Marine Insurance – Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτασφάλιση
  • Marine Regulations – Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις και Κανονισμοί
  • Ship Management & Shipbroking – Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Ναυλομεσιτική
  • Leadership in Shipping -Ναυτιλιακή Ηγεσία
  • Transportation Management & Logistics – Διαχείριση Μεταφορών και Logistics
  • Research Methodology – Μεθοδολογία Έρευνας
    Post-Graduate Dissertation – Διπλωματική Εργασία

Το Aegean College διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.
Τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και παρέχουν ιδανικές συνθήκες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης.
Στα Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρέχεται δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ προβλέπεται και ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) εντός των εγκαταστάσεων του Κολεγίου.
Στο Κολέγιο λειτουργεί Εκπαιδευτικό Portal, στο οποίο οι σπουδαστές αποκτούν πρόσβαση με χρήση προσωπικού κωδικού. Με το Portal οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την ύλη των μαθημάτων, να διαβάζουν και να ενημερώνονται για όλες τις παραδόσεις των καθηγητών τους (υπό τη μορφή σημειώσεων), να επικοινωνούν μαζί τους, να συμμετέχουν στο forum του Κολεγίου και να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις της Γραμματείας, καθώς και για διάφορα θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων είναι ένα δυναμικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το μοναδικό στην Ελληνική Ναυτιλιακή και Ναυτική Εκπαίδευση που είναι προσαρμοσμένο στην καθημερινότητα της Παγκόσμιας Ναυτιλιακής Αγοράς και στις πραγματικές απαιτήσεις των ναυτιλιακών Εταιρειών και Διεθνών Οργανισμών. Οι απόφοιτοι του ΜSc in Shipping Management που προσφέρει το Aegean College διαθέτουν όλα τα εφόδια και τις απαραίτητες γνώσεις για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης.

To Aegean College συνεργάζεται με την εταιρεία Spinnaker Global /Specialist Recruitment για την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων του ΜSc in Shipping Management στις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως.