Η Σχολή Βιοεπιστημών του Aegean College προσφέρει σπουδές βιοϊατρικών επιστημών υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το University of Essex, το κορυφαίο βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα (University of the Year 2018, The Times Higher Education Awards). Πρόκειται για ένα τετραετές ελληνόφωνο πρόγραμμα που οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Biomedical Science.

University of Essex Logo

Οι σπουδές βιοϊατρικής επιστήμης αναπτύσσουν γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες όπως προβλέπονται από τα βρετανικά και ελληνικά πρότυπα. Στόχος είναι οι απόφοιτοι να εξελιχθούν σε επαγγελματίες ικανούς να μελετούν τη βάση της ανθρώπινης υγείας και τη διατήρησή της, καθώς και να αναλύουν ασθένειες και τη διάδοσή τους.

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στις διαγνωστικές μεθοδολογίες που εφαρμόζονται κατά τη διάγνωση, παρακολούθηση, θεραπεία και πρόληψη διαφόρων ασθενειών.

Σε συμφωνία με τα βρετανικά πρότυπα για ποιοτική εκπαίδευση στις βιοεπιστήμες (Subject Benchmark Statement for Biomedical Sciences, 2019) οι φοιτητές από το πρώτο ακόμα έτος αποκτούν εργαστηριακές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες. Ενδεικτικά:

 • Επαγγελματική συμπεριφορά στην χώρο της Υγείας,
 • Χειρισμός, ερμηνεία και αξιολόγηση πειραματικών, αναλυτικών και ποσοτικών τεχνικών έχοντας από πρώτο χέρι πρακτική εκπαίδευση στο εργαστήριο,
 • Διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασμός και πραγματοποίηση πειραμάτων συλλέγοντας, ερμηνεύοντας και αναλύοντας βιολογικά δεδομένα τα οποία με τη σειρά τους εξηγούνται σε γραπτές εργαστηριακές αναφορές,
 • Εργάζονται αποτελεσματικά ως μέρος μιας ομάδας ή ανεξάρτητα προκειμένου να προτείνουν λύσεις σε βιολογικά προβλήματα και προκλήσεις εφαρμόζοντας κριτική σκέψη και τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη,
 • Έχουν επίγνωση της ανάγκης συμμόρφωσής τους με βιοηθικά ζητήματα καθώς και των διαδικασιών υγείας και ασφάλειας στη Βιοϊατρική έρευνα και εργασία.
 • Προχωρημένες γνώσεις σε μείζονα ζητήματα διαγνωστικής βιοϊατρικής, καρκίνου και βιοασφάλειας.

Πρόκειται για ένα απαιτητικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα που εμβαθύνει σε σύγχρονα αντικείμενα όπως:

 • Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία,
 • Βιοστατιστική & Βιοπληροφορική.
 • Εξωσωματική Γονιμοποίηση,
 • Μελέτη και αντιμετώπιση του καρκίνου,
 • Μικροβιολογία και Ιολογία,
 • Βιοηθική και Μεθοδολογία της Έρευνας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές θα εφαρμόζουν εργαστηριακές τεχνικές απαραίτητες για την επαγγελματικής τους επάρκεια.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται σε τεχνικές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας καθώς επίσης μικροβιολογίας, ιστοπαθολογίας και αιματολογίας. Όλες αυτές οι τεχνικές τελειοποιούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ερευνητικής πτυχιακή εργασίας στο 4ο έτος.

Οι τελειόφοιτοι -πέρα από το εργαστηριακό και θεωρητικό σκέλος των σπουδών τους- πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα.

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό κρατικό University of Essex (Πανεπιστήμιο της Χρονιάς, The Times Higher Education Awards 2018).
 • To University of Essex συγκαταλέγεται στα 25 κορυφαία ιδρύματα για την ποιότητα της έρευνας.
 • State-of-the-art εργαστηριακές υποδομές με εξοπλισμό μοριακής βιολογίας, γενετικής, μικροβιολογίας και χημείας.
 • Πρακτική άσκηση σε πιστοποιημένα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα.
 • Μεγάλο εύρος επαγγελματικών επιλογών: βιοχημικά, ορολογικά, ιστοπαθολογικά, μικροβιολογικά και αιματολογία.
 • Διδάσκουν ακαδημαϊκοί, διδάκτορες και επαγγελματίες με πλούσιο ερευνητικό έργο και εμπειρία πεδίου: μοριακοί βιολόγοι, γενετιστές, χημικοί, βιολόγοι ζώων και φυτών.
 • Πραγματοποίηση εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, επισκέψεις σε διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία.
 • Το προπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

Το τετραετές πρόγραμμα σπουδών στη Βιοϊατρική Επιστήμη που προσφέρει το Aegean College εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες έτσι ώστε να εξελιχθούν σε επαγγελματίες υψηλού επιπέδου με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

 • Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία (Molecular and Cell Biology).
 • Βιοχημεία (Biochemistry).
 • Ανατομία και Φυσιολογία (Anatomy and Physiology).
 • Πρακτικές και Εργαστηριακές Δεξιότητες για Βιοϊατρικούς Επιστήμονες (Practical and Laboratory Skills for Biomedical Scientists).
 • Βιοηθική (Bioethics).
 • Γενική και Οργανική Χημεία (General and Organic Chemistry).
 • Εισαγωγή στην Έρευνα στη Βιοϊατρική Επιστήμη (Introduction to Research in Biomedical Science).

 • Ανοσολογία (Immunology).
 • Παθοφυσιολογία (Pathophysiology).
 • Γενική και Ιατρική Μικροβιολογία (General and Medical Microbiology).
 • Βιοστατιστική (Biostatistics).
 • Ιατρική Γενετική (Medical Genetics).
 • Κλινική Βιοχημεία (Clinical Biochemistry).
 • Βιοπληροφορική (Bioinformatics).

 • Αιματολογία και Επιστήμη της Μετάγγισης Αίματος (Haematology and Blood Transfusion Science).
 • Παθολογία-Ιστοπαθολογία (Pathology – Histopathology).
 • Μοριακή Βάση του Καρκίνου (Molecular Basis of Cancer).
 • Βακτηριολογία (Bacteriology).
 • Φαρμακολογία (Pharmacology).
 • Ιολογία (Virology).
 • Μεθοδολογία της Έρευνας (Research Methodology).

 • Βιοασφάλεια – Πιστοποίηση Βιοϊατρικών Εργαστηρίων (Biosafety – Certification of Biomedical Laboratories).
 • Τοξικολογία (Toxicology).
 • Εξωσωματική Γονιμοποίηση και Επαναλαμβανόμενη Εμφύτευση (In Vitro Fertilization and Recurrent Implantation).
 • Βιοτεχνολογία (Biotechnology).
 • Πρακτική Άσκηση (Work Placement).
 • Πτυχιακή Εργασία(Dissertation).

Το Aegean College έχει δημιουργήσει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια βιολογίας, χημείας, μικροβιολογίας και μοριακής βιολογίας, καθώς επίσης και εργαστήρια με προπλάσματα ώστε οι φοιτητές να πραγματοποιούν πειράματα, εργαστηριακές και κλινικές προσομοιώσεις.

Οι φοιτητές θα μάθουν να χειρίζονται υπό την κατάλληλη επιτήρηση τον εργαστηριακό εξοπλισμό όπως μικροσκόπια, πιπέτες, φυγόκεντρους, φωτόμετρα, πεχάμετρα, κλιβάνους επώασης και αποστείρωσης, αναλυτικούς ζυγούς, θερμοκυκλοποιητές για PCR, συσκευές ηλεκτροφόρησης, αλλά και εργαστηριακά υλικά όπως αντιδραστήρια μοριακής βιολογίας, μικροβιολογικά υλικά και διάφορα αναλώσιμα.

Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν στη διάθεσή τους και το Biosensors SmartLab, ένα ερευνητικό εργαστήριο με στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας σε διάφορους τομείς. Συμπεριλάβει μεταξύ άλλων:

 • Eye tracking: Εξοπλισμό & Λογισμικό (Τεχνολογία καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων).
 • GSR -Galvanic Skin Response: Εξοπλισμό & Λογισμικό (τεχνολογία που προκαλεί μεταβολές στην ηλεκτρική αντίσταση της επιφάνειας του δέρματος με τη διοχέτευση ασθενούς ηλεκτρικού ρεύματος).
 • Facial Expression Analysis: Εξοπλισμό & Λογισμικό (τεχνολογία κωδικοποίησης προσώπου, που κάνει δυνατή την μέτρηση των ανθρώπινων συναισθημάτων μέσω των εκφράσεων του προσώπου).
 • EEG (Electroencelography): Εξοπλισμό & Λογισμικό (Τεχνολογία ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για ακαδημαϊκή χρήση η οποία μετράει την δραστηριότητα του εγκεφάλου καταγράφοντας το μοτίβο εγκεφαλικών κυμάτων).
 • EMG &ECG (Εξοπλισμό & Λογισμικό).

Επιπροσθέτως, το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών διαθέτει τα κατάλληλα προγράμματα στατιστικής (SPSS) για να αναλύουν τα δεδομένα που συλλέγουν από τα πειράματα όπως επίσης και λογισμικά πρόσθετης βιολογικής ανάλυσης.

Ειρήνη Κωστέτσου
Ειρήνη Κωστέτσου

Ειρήνη Κωστέτσου

Βιοϊατρικός Επιστήμονας, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αναστάσιος Μαρκασιώτης
Αναστάσιος Μαρκασιώτης

Αναστάσιος Μαρκασιώτης

Βιολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λεονης
Λεονης

Δρ. Γεώργιος Λεώνης

Χημικός, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ Ευάγγελος Μαζιώτης
Δρ Ευάγγελος Μαζιώτης

Δρ. Ευάγγελος Μαζιώτης

Μοριακός Βιολόγος-Γενετιστής, M.Sc., Ph.D.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
skoufas2
skoufas2

Ευστάθιος Σκουφάς

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ. Ανδρέας Σ. Μεϊντανόπουλος - Aegean College
Δρ. Ανδρέας Σ. Μεϊντανόπουλος - Aegean College

Δρ. Ανδρέας Σ. Μεϊντανόπουλος

MD, MSc (c), Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιωάννης Σαρρηγεωργίου - Aegean College
Ιωάννης Σαρρηγεωργίου - Aegean College

Ιωάννης Σαρρηγεωργίου

Βιοχημικός – Βιοτεχνολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μαρία Χρηστάκου - Aegean College
Μαρία Χρηστάκου - Aegean College

Μαρία Χρηστάκου

MSc (c), Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κωνσταντίνος Κατσάς - Aegean College
Κωνσταντίνος Κατσάς - Aegean College

Κωνσταντίνος Κατσάς

MSc, PhD (c)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κώστας Κατσανάκης
Κώστας Κατσανάκης

Κώστας Κατσανάκης

PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευστρατίου Χρυσή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του BSc (Hons) Biomedical Science έχουν την ευκαιρία να εργαστούν ως Βιοϊατρικοί Επιστήμονες σε μια πληθώρα εργασιακών χώρων στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα.

Διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν στον κλάδο της εκπαίδευσης ή της έρευνας, σε νοσοκομεία, σε διαγνωστικά κέντρα, σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε εταιρείες εξωσωματικής γονιμοποίησης, στην προώθηση προϊόντων που συσχετίζονται με την υγεία, σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες βιοτεχνολογικών προϊόντων, σε εταιρείες διεξαγωγής κλινικών δοκιμών (CRA/CRO) και σε κτηνιατρικά διαγνωστικά κέντρα.

Το πρόγραμμα τους προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να κάνουν αίτηση σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

Στην Ελλάδα η Αναγνώριση του Τίτλου σπουδών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ακολουθείται στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας).