Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία διάρκειας δύο ετών το οποίο στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και εστιάζει στην εφαρμογή κοινωνικοψυχολογικών διαδικασιών κατά τη μάθηση στη σχολική και εφηβική ηλικία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University .

CCCU Aegean College

Η Ειδίκευση Εφαρμογές Ψυχολογίας σε Σχολικό Περιβάλλον απευθύνεται σε αποφοίτους παιδαγωγικών σχολών και άλλων κατευθύνσεων ανθρωπιστικών επιστημών που εργάζονται ήδη στην εκπαίδευση ή επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί.

Το μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία με εξειδίκευση στις εφαρμογές της ψυχολογίας στο σχολικό περιβάλλον εστιάζει στη δουλειά που γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας, στην αξιολόγηση των μαθητών και στην προσαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας στις ανάγκες τους.

Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό εμβαθύνει στις Θεωρίες Μάθησης, αλλά και στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών για διάφορα ζητήματα:

 • μαθησιακές δυσκολίες,
 • πολιτισμική διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • εξελικτικές διαταραχές κατά την σχολική και εφηβική ηλικία,
 • Πρότυπο Ανάπτυξης,
 • αποκλίσεις συμπεριφοράς κατά την σχολική και εφηβική ηλικία κλπ.

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στην Πρακτική Άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών με 500 ώρες Κλινικής Άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων φορέων του Aegean College.

 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Σχολικής Ψυχολογίας με ειδίκευση στις εφαρμογές στο σχολικό περιβάλλον αναπτύσσουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνδέσουν τη θεωρία με την έρευνα και τις παρεμβάσεις στο πεδίο διδασκαλίας δηλαδή στην αίθουσα.
 • Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των μαθητών με αξιοποίηση των πλέον κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων στατιστικής ανάλυσης.

 

Επίσης:

 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενούνται δύο άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Ψυχολογίας: το Εργαστήριο Ψυχομετρίας/Έρευνας και το Εργαστήριο Κλινικής Προσομοίωσης(In-house Clinic), όπου πραγματοποιούνται πειραματικές μετρήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση συνεδριών κ.λπ.
 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα προβλήματα που ανακύπτουν στον χώρο εργασίας.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Λέσχης Κινηματογράφου του Κολλεγίου, οι οποίες περιλαμβάνουν προβολή ταινιών και εν συνεχεία ανάλυση, ομιλίες επιστημόνων και συζήτηση με το κοινό.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου της ψυχικής υγείας.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Το Aegean College φιλοξενεί εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου της Ψυχολογίας όπως ο Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος MSc School Psychology ((Applications of Psychology in the School Environment), οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν 180 Πιστωτικές Μονάδες/Credits Βρετανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Επιπέδου 7  ή 90 ECTS.

Αυτό μεταφράζεται σε έξι μαθήματα κατά τη διάρκεια του 1ου έτους σπουδών και δυο μαθήματα συμπεριλαμβανομένου της Διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του 2ου έτους.

Επίσης στα μέσα του 1ου έτους και κατά τη διάρκεια του 2ου έτους, οι φοιτητές  πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση σχεδόν 500 ωρών  σε ένα ευρύ φάσμα συνεργαζόμενων πλαισίων.

 • Κοινωνική Ψυχολογία και Θέματα Πολυπολιτισμικότητας στο Σχολικό Περιβάλλον (Social Psychology and Multicultural Issues in the School Environment).
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων (Developmental Psychology and Psychopathology of Children and Adolescence).
 • Ψυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης-Ψυχοεκπαιδευτικές Προσεγγίσεις (Psychology of Teaching and Learning – Psychoeducational Approaches).
 • Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση (Neuroscience in Education).
 • Επαγγελματική Δεοντολογία (Professional Ethics).
 • Πρακτική Άσκηση (School Psychology in Practice).

 • Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (Advanced Research Methodology and Statistics).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Postgraduate Dissertation).

Το Aegean College διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου. Τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και οι αίθουσες διδασκαλίαςκαλύπτουν τις ανάγκες των σπουδαστών και του ακαδημαϊκού προσωπικού και παρέχουν ιδανικές συνθήκες ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης. Στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών παρέχεται δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ προβλέπεται και ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) εντός των εγκαταστάσεων του Κολεγίου.

Στο Κολέγιο λειτουργεί Εκπαιδευτικό Portal, στο οποίο οι σπουδαστές αποκτούν πρόσβαση με χρήση προσωπικού κωδικού. Με το Portal οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την ύλη των μαθημάτων, να διαβάζουν και να ενημερώνονται για όλες τις παραδόσεις των καθηγητών τους (υπό τη μορφή σημειώσεων), να επικοινωνούν μαζί τους, να συμμετέχουν στο forum του Κολεγίου και να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις της Γραμματείας, καθώς και για διάφορα θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

MSc στη Σχολική Ψυχολογία (Εφαρμογές Ψυχολογίας στο Σχολικό Περιβάλλον)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι του MSc School Psychology (Applications of Psychology in the School Environment) θα αναπτύξουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές δεξιότητες και θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με παιδιά, μαθητές ή φοιτητές όλων των βαθμίδων.

Μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε πληθώρα εργασιακών χώρων στην Εκπαίδευση στο Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Προετοιμάζονται, επίσης, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.