Η Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς διάκρισης του Aegean College χάρη σε ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με κρατικά βρετανικά πανεπιστήμια.

Το Aegean College προσφέρει το ανταγωνιστικό προπτυχιακό πρόγραμμα BSc (Hons) Business Administration και μια σειρά από μεταπτυχιακά MBAs τα οποία εξειδικεύονται σε διάφορες κατευθύνσεις: Ηγεσία και Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά και Λογιστική και Συστήματα Οικολογικής Διαχείρισης.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Κολλεγίου διατηρεί ένα πολύ ισχυρό διεθνές προφίλ για αυτό άλλωστε και προσελκύει δεκάδες φοιτητές από το εξωτερικό που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα σε ένα ίδρυμα εγνωσμένης αξίας.

To BSc (Hons) Business Administration που προσφέρει το Aegean College είναι ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές στον κόσμο της αγοράς με βάση τις πλέον σύγχρονες και εξελιγμένες επιχειρησιακές θεωρίες.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το MBA Global Business είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που προσφέρει το Aegean College σε συνεργασία με το Coventry University, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Βρετανίας.

Coventry University Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College προσφέρει ένα πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με εξειδίκευση στη χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης (MSc in Digital and Social Media Marketing with Analytics) σε συνεργασία με το Coventry University, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Βρετανίας (Top 12 UK, Top 4% Παγκοσμίως).

Coventry University Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα MBA (Master in Business Administration) που προσφέρει το Aegean College σε συνεργασία με κρατικά βρετανικά πανεπιστήμια είναι προσαρμοσμένα στους πλέον ανερχόμενους τομείς της ελληνικής αγοράς οικονομίας και τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες, αλλά και σε αποφοίτους διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να αναπτύξουν διοικητικές δεξιότητες και γνώσεις.

To συγκεκριμένο MBA διακρίνεται σε έξι κατευθύνσεις:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το MBA Leadership & Management Development (Μεταπτυχιακό στην Ηγεσία και Ανάπτυξη Διοίκησης), που προσφέρει το Aegean College, είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το MBA Leadership & Management Development with Marketing (Μεταπτυχιακό MBA στο Μάρκετινγκ), που προσφέρει το Aegean College, είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να εξελιχθούν στους τομείς του μάρκετινγκ, της επικοινωνίας, της διαφήμισης και προώθησης, των πωλήσεων και των δημόσιων σχέσεων.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College προσφέρει ένα Μεταπτυχιακό στην Ηγεσία και Ανάπτυξη Διοίκησης με Λογιστική και Χρηματοοικονομικά (MBA Leadership & Management Development with Accounting & Finance) το οποίο εξειδικεύεται στο corporate finance και τη λογιστική μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management (Μεταπτυχιακό στην Ηγεσία και Ανάπτυξη Διοίκησης με Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού), είναι ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών και στελέχη επιχειρήσεων που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινων πόρων είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το MBA Leadership & Management Development with Ηealth Management (Μεταπτυχιακό στην Ηγεσία και Ανάπτυξη Διοίκησης με ειδίκευση στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας), που προσφέρει το Aegean College, είναι ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών υψηλού επιπέδου που εστιάζει στη Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το MBA Leadership & Management Development with Ecological Systems Management (Μεταπτυχιακό στην Ηγεσία και Ανάπτυξη Διοίκησης με ειδίκευση στην Διαχείριση Οικολογικών Συστημάτων) είναι ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για στελέχη επιχειρήσεων εξειδικευμένων στη διοίκηση οικολογικών συστημάτων.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στη διοίκηση επιχειρήσεων με τίτλο «Σύμβουλοι Προσωπικής Ανάπτυξης στο χώρο εργασίας».

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στη διοίκηση επιχειρήσεων με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων».

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στη διοίκηση επιχειρήσεων με τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Business Plan».

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρόγραμμα Digital Marketing (Ψηφιακό Μάρκετινγκ)  που προσφέρει το Aegean Lifelong Learning Center είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που στόχο έχει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εξειδίκευση επαγγελματιών και αποφοίτων σχολών πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων στα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις τεχνικές διαφημιστικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

 

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ