Το Aegean Lifelong Learning Center και η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Aegean College προσφέρουν ένα πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για εκπαίδευση στο Life Coaching με τίτλο “Diploma in Executive & Leadership Coaching”.

Το Πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις θεμελιώδεις ικανότητες που απαιτούνται, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθησή του να είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως Executive & Leadership Coaches ή και ως Manager Coaches στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του Executive & Leadership Coach και του Manager Coach, έτσι ώστε μετά τη λήξη του προγράμματος να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά ως εσωτερικοί ή εξωτερικοί coaches ή ως Manager Coaches.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να μάθουν:

 •  τι είναι το Coaching και το Executive & Leadership Coaching, που απευθύνεται, ποιες είναι οι θεμελιώδεις δεξιότητες και ποιος ο κώδικας ηθικής δεοντολογίας που χρειάζεται να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν.
 • ποιος είναι ο ρόλος του Executive & Leadership Coach, του Manager Coach και ποιες οι δεξιότητες, οι ικανότητες, τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρειάζεται να χρησιμοποιεί ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.
 • ποιες προσεγγίσεις, μεθόδους και μοντέλα χρειάζεται να χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να πετυχαίνουν τα επιθυμητά για τις ομάδες τους μετρήσιμα αποτελέσματα.
 • πότε χρειάζεται να αναλαμβάνουν το ρόλο του Mentor και πόσο σημαντικό είναι για το επάγγελμα του Executive & Leadership Coach ή Manager Coach να δέχονται Εποπτεία και Καθοδήγηση.

 • Τα σεμινάρια Life Coaching του Aegean LLC είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση από τον βρετανικό φορέα  “The International Authority for Professional Coaching and Mentors-IAPC&M.
 • Οι κάτοχοι του Diploma in Life Coaching αποκτούν την ιδιότητα του Accredited Practitioner Coach, δηλαδή ένα βήμα πριν το Master Coach.
 • Το Coaching είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος ανάπτυξης & υποστήριξης ατόμων και ομάδων.
 • Το πρόγραμμα απαντά στην ερώτηση “Πώς μπορώ να γίνω Life Coach”: οι δεξιότητες που αποκτούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης μπορούν να επιφέρουν οφέλη τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, αφού οι συμμετέχοντες βελτιώνουν την επικοινωνία τους, τις διαπροσωπικές και επαγγελματικές τους σχέσεις, αυξάνουν τις επιδόσεις τους και επιτυγχάνουν τους στόχους τους.
 • To Κέντρο Διά Βίου Μάθησης-2 του Aegean College είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΟΜΗΡΟΣ ενός οργανισμού με υψηλό επίπεδο σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και πολύχρονη εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Διδακτικό προσωπικό από διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό έργο, διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσης τους.
 • Το ΚΔΒΜ-2 του Aegean College ανήκει σε ένα από τα πρώτα Ελληνικά Κολέγια που λειτουργεί με την επίσημη άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Εκπαίδευσης (Άδεια Ίδρυσης: ΦΕΚ 1532/Β/27-7-2009, Άδεια Λειτουργίας: ΦΕΚ 1986/14.08.2013) και αναγνωρίζεται από διεθνείς φορείς που πιστοποιούν την ποιότητα και το κύρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρει σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 μήνες, το εκπαιδευτικό υλικό ανεβαίνει στην πλατφόρμα του Κολλεγίου, μια φορά την εβδομάδα σε ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση μέσω Skype διάρκειας μιας ώρας παρουσιάζεται η κάθε διδακτική ενότητα από τον εκπαιδευτή και Ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος Νάσο Φωτόπουλο, Executive & Leadership Coach, ICF PCC, IAPC&M AMC, NLP Master Certified Coach & Practitioner.

μαθήματα του προγράμματος είναι τα εξής και διδάσκονται σε ισάριθμες ενότητες:

 •  Εισαγωγή στο Executive & Leadership Coaching.
 •  Δεξιότητες και εργαλεία στο Executive Coaching.
 •  Μοντέλα, μέθοδοι και προσεγγίσεις Executive Coaching.
 •  Mentoring & Coaching Supervision.

Εισαγωγή στο Executive & Leadership Coaching

Να κατανοήσουν τι είναι το Coaching και το Executive & Leadership Coaching, τις βασικές αρχές τους που απευθύνονται και που εφαρμόζονται. Να κατανοήσουν τη σημασία του συμβολαίου, του σπόνσορα, τι χρειάζεται να περιλαμβάνει το συμβόλαιο, τους όρους ενός συμβολαίου και να αποκτήσουν τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες και ικανότητες, έτσι ώστε να δημιουργούν τα δικά τους συμβόλαια γραπτά ή προφορικά, δεσμεύοντας τα άτομα ή τις ομάδες που απευθύνονται. Να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις δεξιότητες του Coaching και τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας και πως αυτά τηρούνται και εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Να κατανοήσουν τη σημασία και τα οφέλη της κουλτούρας Coaching στην επιχείρηση.

Δεξιότητες και εργαλεία στο Executive & Leadership Coaching

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το ρόλο και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να διαθέτει ο Executive & Leadership Coach – Manager Coach. Να γνωρίσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τα κατάλληλα εργαλεία που χρειάζεται να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν, είτε πρόκειται για ατομικό είτε για ομαδικό Coaching. Να γνωρίσουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα των προσωπικών αξιών, το ρόλο των περιοριστικών πεποιθήσεων και τη σημασία και τη σπουδαιότητα των δυνατών μας σημείων.

Μοντέλα, μέθοδοι και προσεγγίσεις Executive & Leadership Coaching

Να γνωρίσουν μοντέλα, μεθόδους και προσεγγίσεις Executive & Leadership Coaching όπως το Group & Team Coaching, η διαδικασία Action Learning, το NLP, με σκοπό να πετυχαίνουν αποτελεσματικότερη διαχείριση των ομάδων τους, καλύτερες και μετρήσιμες αποδόσεις στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, είτε ως Internal Coaches, είτε ως External Coaches, είτε ως Manager Coaches. Να γνωρίσουν πως σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Executive & Leadership Coaching, πώς αξιολογούμε και πώς μετράμε το ROI (την επιστροφή της επένδυσης) ενός τέτοιου προγράμματος στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Mentoring & Coaching Supervision

Να γνωρίσουν τη σημασία και τις διαφορές του Mentoring και του Supervision ως Executive & Leadership Coaches αλλά και ως Manager Coaches.

Νάσος Φωτόπουλος
Νάσος Φωτόπουλος

Νάσος Φωτόπουλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Απευθύνεται επίσης σε ανθρώπους που επιδιώκουν προσωπική ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων τους για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.