Οι σπουδές Ψυχολογίας που προσφέρει η Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College σε συνεργασία με το University of Essex οδηγούν στον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Psychology Science.

To πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλο το εύρος των θεωριών και ψυχοθεραπευτικών τεχνικών που εξετάζει η επιστήμη της Ψυχολογίας και είναι εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες ψυχικής υγείας και υποστήριξης.

Essex Logo

Οι φοιτητές Ψυχολογίας αποκτούν τις θεωρητικές βάσεις στην ψυχολογική μελέτη και κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ερευνητικές δραστηριότητες πεδίου και προετοιμάζονται κατάλληλα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι σπουδές Ψυχολογίας βασίζονται σε ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα βασικά γνωστικά πεδία της επιστήμης της Ψυχολογίας, όπως:

 • Θεωρίες Προσωπικότητας,
 • Βιολογικές Βάσεις της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς,
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία,
 • Γνωσιακή Ψυχολογία,
 • Νευροψυχολογία,
 • Κοινωνική Ψυχολογία και
 • Θεμελιώδεις αρχές Επιστημονικής Έρευνας.

Επίσης, πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση (work placement) σε επίπεδο παρατήρησης, με παρακολούθηση της θεραπευτικής διαδικασίας σε περιστατικά παιδιών και ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους εμπειρική κατάρτιση και βιωματική γνώση.

Προθάλαμος της πρακτικής άσκησης αποτελεί η παρακολούθηση Σεμιναρίων Κλινικής Πρακτικής για Ψυχολόγους.

 • Πλήρως αναγνωρισμένο Πτυχίο: απόφοιτοι του Aegean College εργάζονται ως επαγγελματίες Ψυχολόγοι με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από την Περιφέρεια Αττικής.
 • Δύο άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Ψυχολογίας: το Εργαστήριο Ψυχομετρίας/Έρευνας και το Εργαστήριο Κλινικής Προσομοίωσης(In-house Clinic), όπου πραγματοποιούνται πειραματικές μετρήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση συνεδριών κ.λπ.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Λέσχης Κινηματογράφου του Κολλεγίου, οι οποίες περιλαμβάνουν προβολή ταινιών και εν συνεχεία ανάλυση, ομιλίες επιστημόνων και συζήτηση με το κοινό.
 • Δυναμική ομάδα Φωτογραφίας PsyToGraphy που κάθε χρόνο διοργανώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση.
 • Πρακτική Άσκηση σε διακεκριμένα κέντρα και κλινικές, όπως η Εταιρεία Νόσου Alzheimer, το Γαλήνειο Μέλαθρον, η Κιβωτός του Κόσμου, το Κέντρο Αποκατάστασης “Θησέας” κ.ά.
 • Οι κάτοχοι του Πτυχίου BSc (Hons) Psychology Science αποκτούν δικαίωμα υποβολής αιτήματος εγγραφής (Graduate Basis for Registration-GBC) στη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία (The British Psychological Society-BPS).
 • Διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου της ψυχικής υγείας.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου όπως ο Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ.
 • Τα μαθήματα Ψυχολογίας της σχολής προσφέρονται στην Αθήνα, τον Πειραιά και στη Λάρισα.

Το πρόγραμμα Ψυχολογίας του Aegean College είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τριών ετών το οποίο εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας του χώρου.

Οι σπουδές ψυχολογίας στο Κολέγιο καλύπτουν όλο το εύρος των θεωριών στη σύγχρονη Ψυχολογία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην πρακτική άσκηση και στη μελέτη κλινικών περιστατικών σε πραγματικές συνθήκες.

 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία ως Φυσική και Κοινωνική Επιστήμη (Introduction to Psychology as a Natural and Social Science).
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι (Developmental Psychology I).
 • Αρχές Μεθόδων Έρευνας και Ερευνητικών Δεξιοτήτων στην Ψυχολογία (Principles of Research Methods and Research Skills in Psychology).
 • Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς (Biological Bases of Behaviour).
 • Κοινωνική Ψυχολογία (Social Psychology).
 • Θεωρίες Προσωπικότητας και Ατομικές Διαφορές (Theories of Personality and Individual Differences).
 • Πειραματικός Σχεδιασμός και Στατιστική Ι (Experimental Design and Statistics I).
 • Εισαγωγή στη Γνωστική Νευροψυχολογία (Introduction to Cognitive Neuropsychology).

 • Πειραματικός Σχεδιασμός και Στατιστική ΙΙ (Experimental Design and Statistics II).
 • Ψυχολογία της Μάθησης (Learning).
 • Ψυχοπαθολογία (Psychopathology).
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ (Developmental Psychology II).
 • Ψυχομετρία (Psychometrics).
 • Οργανωτική Ψυχολογία (Organisational Psychology).
 • Κακοποίηση και Βία (Abuse and Violence).
 • Θεραπευτικές Τεχνικές (Therapeutic Techniques).

 • Πτυχιακή Εργασία (Final Year Project).
 • Μνήμη και Συνείδηση (Memory and Consciousness).
 • Αντίληψη και Προσοχή (Perception and Attention).
 • Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας (Clinical and Health Psychology).
 • Νευροψυχολογία και Νευροψυχοφαρμακολογία (Neuropsychology and Neuropsychopharmacology).
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης και Ειδικές Ανάγκες (Educational Psychology and Special Needs).
 • Σκέψη και Γλώσσα (Thought and Language).

Το Aegean College φιλοξενεί ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης.

Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στους τομείς της Ψυχολογίας και της Λογοθεραπείας. Ουσιαστικά πρόκειται για χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών. Περιλαμβάνει οπτικοακουστική επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές Ψυχολογίας του Aegean College έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνεδρίες που διεξάγονται από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, ενώ παράλληλα την τάξη επιβλέπει και καθοδηγεί το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου.

Το Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης διαθέτει ακόμη ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών και άλλων εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και πλούσιο υλικό παρέμβασης. Πέραν της παρακολούθησης, οι φοιτητές προχωρημένου επιπέδου αναλαμβάνουν έργο υπό την αυστηρή επιτήρηση των εκπαιδευτών τους προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.

Οι φοιτητές έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις παραδόσεις με την εφαρμογή της στο εμπειρικό πεδίο. Παράλληλα,  συνεργάζονται με φοιτητές άλλων κατευθύνσεων προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας «διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης», σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παρέμβασης στους Τομείς Υγείας.

Το σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Ψυχολογίας διαθέτει μεταξύ άλλων λογισμικών και εργαλείων, τεχνολογία καταγραφής οφθαλμικών κινήσεων (Eye Tracking) και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), που επιτρέπουν παραδείγματος χάρη την επιστημονική μελέτη στοιχείων όπως (1)ο λόγος, (2)οι γνωστικές δεξιότητες, (3)το συναίσθημα και (4) τις διαδικασίες μνήμης. 

Οι φοιτητές του BSc Psychology Science και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (MSc Neuropsychology with Cognitive Neuroscience, MSc Clinical Psychology και Διδακτορικών προγραμμάτων (PhD Psychology)  συμμετέχουν  σε βιωματική εκπαίδευση στη χρήση των εργαλείων αυτών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Επίσης οι φοιτητές Διδακτορικών προγραμμάτων (PhD Psychology) χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα επιστημονικά εργαλεία για τις ερευνητικές προτάσεις τους.

Spei
Spei

Δρ. Φοίβη Σπέη

PhD, Programme Director BSc (Hons) Occupational Therapy & PL Psychology Science
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
drfiste
drfiste

Δρ. Μαρκέλλα Φιστέ

MSc, PhD, Lecturer, Programme Director MSc CBT with Counselling Skills
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ψυχολογια
ψυχολογια

 Ιουλία Κατσαΐτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εριφύλλη Τσιρέμπολου
Εριφύλλη Τσιρέμπολου

Δρ. Εριφύλλη Τσιρέμπολου

PhD, Senior Lecturer, Programme Director MSc στη Σχολική Ψυχολογία, MSc Early Childhood Education (with SN)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
AkillinaDespoti
AkillinaDespoti

Ακυλλίνα Δεσπότη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ψυχολογια
ψυχολογια

Χριστίνα Σιμιτσή

PhDc, MSc, MSc, PgDip, BSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κυριακή Θεοδόση-Πολυμέρη
Κυριακή Θεοδόση-Πολυμέρη

Κυριακή Θεοδόση-Πολυμέρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
papageorgiou
papageorgiou

Γιώργος Παπαγεωργίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζωή Φράγκου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Δημήτρης Τσολακόπουλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευαγγελία Στανίτσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
καρασαββα κατερινα
καρασαββα κατερινα

Καρασάββα Κατερίνα 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μαρία Παπανδρέου
Μαρία Παπανδρέου

Μαρία Παπανδρέου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανδρουτσάκος Ιωάννης
Ανδρουτσάκος Ιωάννης

Ανδρουτσάκος Ιωάννης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Χριστίνα Σιμούδη
Χριστίνα Σιμούδη

Χριστίνα Σιμούδη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι πτυχίου BSc (HonsPsychology Science είναι εις θέση να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο εύρος περιστατικών, να εργαστούν με άτομα όλων των ηλικιών και να αποκτήσουν εμπειρία σε διάφορα ζητήματα και παθολογίες (προσωπική ανάπτυξη και προβλήματα, ψυχικές-νευρολογικές διαταραχές, διαχείριση συναισθημάτων, στρες, διαπροσωπικές σχέσεις, έξεις κ.ά).

Μετά τις σπουδές ψυχολογίας στο Aegean College μπορούν να εργαστούν σε:

 • υπηρεσίες και κέντρα ψυχικής υγείας του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα,
 • Κέντρα Αποκατάστασης,
 • Νοσοκομεία,
 • Κέντρα Ειδικής Αγωγής,
 • ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Ήδη, απόφοιτοι του Aegean College εργάζονται ως επαγγελματίες Ψυχολόγοι με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από την Περιφέρεια Αττικής.