Το πρόγραμμα Diploma in Success and Performance Coaching, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Master Coach και Life Strategist Anthony Robbins, έχει σαν στόχο να προσφέρει πιστοποιημένες σπουδές ανώτατου επιπέδου στoν ταχέως αναπτυσσόμενο στην Ελλάδα τομέα του Coaching. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα IAPC&M.

IAPCM

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση, με σκοπό να παρέχει στον σπουδαστή εξειδικευμένη και σε βάθος γνώση. Προσφέρει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, τα εργαλεία, τα μοντέλα και τις μεθόδους που απαιτούνται προκειμένου ο σπουδαστής να μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμα του Coach ουσιαστικά και με τον αποδοτικότερο τρόπο. Επιπλέον, απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να επενδύσουν στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη, δημιουργώντας μία νέα σελίδα στη ζωή τους με απεριόριστες δυνατότητες και ευκαιρίες.

Στο πρόγραμμα Diploma in Success and Performance Coaching οι συμμετέχοντες θα :

 • Κατανοήσουν σε βάθος την αξία, την ουσία και το όραμα του επαγγελματία coach.
 • Διδαχθούν τον τρόπο προσέγγισης του πελάτη χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, μοντέλα και μεθόδους, καθώς και το συνδυασμό αυτών.
 • Θα ανακαλύψουν την προσωπική τους ταυτότητα coach που είναι εκείνο που θα τους ξεχωρίσει στην αγορά εργασίας.
 • Θα δουλέψουν την αυτοπεποίθησή τους πρώτα για τους ίδιους και έπειτα ως επαγγελματίες, ώστε να είναι σίγουροι ότι θα είναι σε θέση να δουλέψουν αποτελεσματικά με τους πελάτες τους.
 • Μέσα από τον βιωματικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης θα εφαρμόσουν τη γνώση πρώτα στους ίδιους έτσι ώστε όταν θα έρθουν σε επαφή με τον πελάτη τους σε πραγματικές συνθήκες να είναι πλήρως ανταγωνιστικοί.

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ’ αποστάσεως (e-learning, distance learning).

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας, φιλικής προς το χρήση, προσαρμοσμένη στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι, με τη χρήση προσωπικών κωδικών, μπορούν να εισέρχονται και να παρακολουθούν τα μαθήματα σε καθορισμένες ημέρες και ώρες. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνδυάζουν θεωρητική εκπαίδευση και βιωματικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια των Power Sessions.

 • Το Aegean College έχει “χτίσει” μακρόχρονη παράδοση στον τομέα του Coaching μέσω της παροχής πιστοποιημένων προγραμμάτων στo Life Coaching, το NLP Coaching και το Health & Wellness Coaching.
 • Διδάσκει μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες και ταλαντούχες Coaches στην Ελλάδα, η Μάρεα Λαουτάρη, “μαθήτρια” του Tony Robbins.
 • Ευέλικτη φοίτηση: τα μαθήματα διεξάγονται με e-learning (live και on demand).
 • Πιστοποίηση του τομέα Coaching από φορείς διεθνούς εμβέλειας όπως ο International Authority for Professional Coaching & Mentoring.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει σε βάθος το σύνολο της θεωρητικής γνώσης πάνω στο Coaching  και διακρίνεται σε έξι πλήρεις θεματικές ενότητες/Μodules, οι οποίες συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική.

Για κάθε ενότητα /Module υπάρχει το αντίστοιχο Power Session, στο οποίο ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει την απαραίτητη υποστήριξη με πρακτικό τρόπο μέσα από ασκήσεις, ώστε να είναι σίγουρος ότι έχει κατανοήσει σε βάθος το θεωρητικό κομμάτι και ότι μπορεί κατ’ επέκταση να το εφαρμόσει στην πράξη.

Υπάρχουν εκατομμύρια διαφορετικές συμπεριφορές στον κόσμο, αλλά μόνο 6 λόγοι που τις εξηγούν.

Το εργαλείο των 6 Ανθρώπινων Αναγκών προσφέρει κατανόηση της προσωπικότητας σε βάθος, βελτίωση των σχέσεων και αύξηση του βαθμού θετικής επιρροής στους ανθρώπους.

Ο εκπαιδευόμενος κατανοεί για ποιο λόγο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο/μοτίβο στη ζωή τους και για τον τρόπο με τον οποίο ‘’χτίζουν’’ τις σχέσεις τους (προσωπικές και επαγγελματικές).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή της συγκεκριμένης γνώσης στην καθημερινότητα. Οι εκπαιδευόμενοι θα αναγνωρίσουν την ιεραρχία των προσωπικών τους Ανθρώπινων Αναγκών καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποιούν για να τις ικανοποιήσουν.

Θα κατανοήσουν αντίστοιχα τον τρόπο ιεράρχησης των αναγκών των πελατών τους εξηγώντας έτσι τις επιλογές τους και τη θέση στην οποία βρίσκονται. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι σε θέση να εντοπίσουν εναλλακτικούς αποτελεσματικούς και περισσότερο δημιουργικούς τρόπους για να καλύψουν οι πελάτες τους τις ανάγκες τους και να βελτιώσουν έτσι αισθητά την ποιότητα της ζωής τους.

 • Οι Αξίες ενός ανθρώπου λειτουργούν σαν εσωτερική πυξίδα επηρεάζοντας κάθε απόφαση, επιλογή, στάση και συμπεριφορά μας. Διαχωρίζουμε το καλό από το κακό, το σωστό από το λάθος, το θεμιτό από το αθέμιτο βασιζόμενοι πάντα στις προσωπικές μας Αξίες.
 • Εάν δεν αναγνωρίσουμε τις βασικές Αξίες μας, δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε το λόγο για τον οποίο είμαστε αυτοί που είμαστε. Μάλιστα, επιλέγουμε να συνεργαστούμε ή να δημιουργήσουμε σχέσεις με άλλους σύμφωνα με το δικό μας Αξιακό Σύστημα, και με τον ίδιο τρόπο επικρίνουμε ή απορρίπτουμε τους άλλους χωρίς να γνωρίζουμε συχνά γιατί το κάνουμε. Ο λόγος και πάλι, είναι οι Αξίες μας.
 • Στον αντίποδα των Αξιών μας βρίσκονται οι Αντιαξίες (Αποτρεπτικές Αξίες) τις οποίες βιώνουμε κάθε φορά που δεν ζούμε σύμφωνα με τις Αξίες μας. Οι Αντιαξίες μας είναι τα πλέον δυσάρεστα συναισθήματα και κάθε άνθρωπος προσπαθεί να τα αποφύγει πάση θυσία. Με αυτή την έννοια, οι επιλογές και οι αποφάσεις μας δεν επηρεάζονται μόνο από τις Αξίες μας αλλά και από τις Αντιαξίες μας (συχνά σε μεγαλύτερο βαθμό).
 • Η ανακάλυψη, ιεράρχηση και αναγνώριση των βασικών Αξιών/Αντιαξιών που θα διδαχθούμε στο Module 2 του Success & Performance Coaching θα ρίξει φως σε έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Πρόκειται για μία ειδική κατηγορία πεποιθήσεων που ορίζουν το βαθμό ικανοποίησης της ζωής μας. Οι κανόνες καθορίζουν τις πράξεις/αποφάσεις μας και τα συναισθήματά μας. Εάν τους αναγνωρίσουμε μπορούμε να σπάσουμε τα περιοριστικά πρότυπα που “κουβαλάμε” από την παιδική μας ηλικία, να τα αντικαταστήσουμε με νέα ενδυναμωτικά και να δομήσουμε επάνω σε αυτά τη ζωή μας εφεξής.

Σε αυτή την ενότητα, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τους κανόνες που διέπουν τη ζωή του και ορίζουν τα συναισθήματα του, εξηγώντας απόλυτα το πού βρίσκεται σήμερα και για ποιο λόγο. Εφαρμόζοντάς την στη συνέχεια στον πελάτη του, τα αποτελέσματα της αλλαγής δεν μπορεί παρά να είναι εξαιρετικά.

Σε αυτή τη σημαντική ενότητα ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εξηγήσει και να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει σημαντικές και καθημερινές αποφάσεις με γνώμονα τον κρυμμένο φόβο. Γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στον πραγματικό/αληθινό και τον ψεύτικο φόβο ώστε να γίνει αντιληπτός ο βαθμός που ο φόβος καθορίζει τις αποφάσεις μας και τη ζωή μας.

Τι συμβαίνει όταν φοβόμαστε, πώς μπορώ να διακρίνω τον αληθινό και τον ψεύτικο φόβο, πώς συνδέεται ο φόβος με την επιτυχία, τι συμβαίνει όταν τον αποφεύγουμε; Πώς ο φόβος επηρεάζει τους στόχους που θέτουμε και άρα τα αποτελέσματα στη ζωή μας;

Στην ίδια ενότητα θα διδαχθούν στρατηγικές διαχείρισης άγχους και τη φόρμουλα διαχείρισης φόβου με αναφορές στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό.

Οι στόχοι αλλάζουν τη ζωή μας. Μας ωθούν πέρα από τα όρια μας. Οι στόχοι μας βοηθούν να διαμορφώσουμε τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα μας και μας εξελίσσουν στη ζωή.

Όμως γνωρίζουμε πώς να θέτουμε σωστά στόχους; Για ποιο λόγο οι άνθρωποι συνήθως θέτουν στόχους και μετά τους ξεχνούν επιστρέφοντας στην καθημερινή τους ρουτίνα; Σε αυτή την ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να θέτει στόχους σύμφωνα με τη διαδικασία που χρησιμοποιούν οι πλέον επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο.

Θα γνωρίσει τους “Χρυσούς Κανόνες” δημιουργίας των στόχων καθώς και τη Διαδικασία στοχοθέτησης βήμα-βήμα. Θα κατανοήσει ότι σε ό,τι αφορά στην επιτυχία ως προς το στόχο, ο μοναδικός καθοριστικός παράγοντας είναι το κίνητρο, το όραμα και η θέληση. Μεταφέροντας και εφαρμόζοντας αυτή τη γνώση στον πελάτη του, μόνο εξαιρετικά αποτελέσματα θα μπορεί να φέρει.

Αν το πιστεύεις, μπορείς και να το πετύχεις! Κάθε άνθρωπος έχει γεννηθεί με 3 μοχλούς Απεριόριστης Δύναμης, για τους οποίους κανείς δεν μας έχει μιλήσει. Η αναγνώριση και συνειδητή χρήση αυτών των μοχλών επιτρέπει τη συναισθηματική ενδυνάμωση του ατόμου.

Σε αυτή την ενότητα, ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να χρησιμοποιεί την Προσωπική Δύναμη του με σκοπό να αυτοπαρακινείται και να ενεργοποιείται αντλώντας αποθέματα από τον ίδιο τον εαυτό του. Παρά τις καθημερινές προκλήσεις θα μπορεί να βρίσκει εύκολα και γρήγορα τη δύναμη μέσα του και να τη χρησιμοποιεί προς όφελός του.

Στη συνέχεια, μεταφέροντας αυτή τη γνώση στους πελάτες του θα είναι σε θέση να τους υποστηρίξει ουσιαστικά φέροντας σημαντικές θετικές αλλαγές και απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στις συνεδρίες τους.

Marea Laoutari
Marea Laoutari

Μάρεα Λαουτάρη

MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ