Tο Aegean College προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία με Δεξιότητες Συμβουλευτικής (MSc Cognitive Behavioural Therapy with Counselling Skills) υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο.

Με θεματικές που αγγίζουν την ατομική και ομαδική Συμβουλευτική, καθώς και τη Συμβουλευτική Οικογένειας και Ζευγαριών, το μεταπτυχιακό στόχο έχει να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές με εξειδίκευση στη γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσω της θεωρητικής, αλλά και της βιωματικής διδασκαλίας και την εξοικείωσή τους με τις διαφορετικές σχολές Συμβουλευτικής. Βασικό στοιχείο αποτελεί η εκμάθηση Τεχνικών και Μεθόδων Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης που στο επίκεντρό τους έχουν τον άνθρωπο.

Τη θεωρητική κατάρτιση συνοδεύουν μαθήματα προσομοίωσης και πρακτική άσκηση με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των απαραίτητων επαγγελματικών και κλινικών δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται εργαστηριακή εκπαίδευση και εξατομικευμένη-εποπτευόμενη και αξιολογούμενη κλινική πρακτική σε συνεργαζόμενα πλαίσια, φορείς και ιδρύματα.

Το Μεταπτυχιακό CBT με δεξιότητες Συμβουλευτικής στο Aegean College διακρίνεται διότι:

 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενούνται δύο άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Ψυχολογίας: το Εργαστήριο Ψυχομετρίας/Έρευνας και το Εργαστήριο Κλινικής Προσομοίωσης(In-house Clinic), όπου πραγματοποιούνται πειραματικές μετρήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση συνεδριών κ.λπ.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Λέσχης Κινηματογράφου του Κολλεγίου, οι οποίες περιλαμβάνουν προβολή ταινιών και εν συνεχεία ανάλυση, ομιλίες επιστημόνων και συζήτηση με το κοινό.
 • Η πρακτική άσκηση των φοιτητών γίνεται σε διακεκριμένα κέντρα και κλινικές, όπως η Εταιρεία Νόσου Alzheimer, το Γαλήνειο Μέλαθρον κ.ά.
 • Οι κάτοχοι του Πτυχίου BSc (Hons) Psychology Science and Practice αποκτούν δικαίωμα υποβολής αιτήματος εγγραφής (Graduate Basis for Registration-GBC) στη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία (The British Psychological Society-BPS).
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου της ψυχικής υγείας.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Το Aegean College φιλοξενεί εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου της Ψυχολογίας όπως ο Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής του Aegean College είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα διάρκειας δύο ετών το οποίο εφοδιάζει τους σπουδαστές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας του χώρου.

 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής (Theoretical perspectives and fundamental skills of experiential counselling techniques).
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής Οικογένειας (Theoretical perspectives and fundamental skills of experiential family counselling techniques).
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Βασικές Δεξιότητες Τεχνικών Συμβουλευτικής Ομάδων (Theoretical perspectives and fundamental skills of experiential group counselling techniques).
 • Εφαρμογή στην Πράξη της Συμβουλευτικής Ζευγαριών και Οικογένειας (Applications to practice of couple and family counselling techniques).
 • Εφαρμογή στην Πράξη της Συμβουλευτικής Ομάδων (Applications to practice of group counselling techniques).
 • Τεχνικές και Μέθοδοι βελτίωσης Προσωπικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (Δεξιότητες Προσωπικής Ανάπτυξης) [Techniques and Methods to improve personal and professional skills (Personal Development)]
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση (Research Methodology in Education).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Post-Graduate Dissertation).

Το Aegean College έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης.

Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στους τομείς της Ψυχολογίας και της Λογοθεραπείας. Ουσιαστικά πρόκειται για χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών. Περιλαμβάνει παράθυρο μονής κατεύθυνσης, καθώς και οπτικοακουστική επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε ειδικές αίθουσες μαθημάτων εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Με αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές Ψυχολογίας και Λογοθεραπείας του Aegean College έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνεδρίες που διεξάγονται από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, ενώ παράλληλα την τάξη επιβλέπει και καθοδηγεί το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου.

Το Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης διαθέτει ακόμη ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών και άλλων εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και πλούσιο υλικό παρέμβασης. Πέραν της παρακολούθησης, οι φοιτητές προχωρημένου επιπέδου αναλαμβάνουν έργο υπό την αυστηρή επιτήρηση των εκπαιδευτών τους προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.

Τόσο οι σπουδαστές του κλάδου Ψυχολογίας όσο και εκείνοι του κλάδου Λογοθεραπείας έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις παραδόσεις με την εφαρμογή της στο εμπειρικό πεδίο. Παράλληλα, οι φοιτητές και των δύο κλάδων καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας «διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης», σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παρέμβασης στους Τομείς Υγείας.

Πτυχιούχοι από τους χώρους των ανθρωπιστικών, κοινωνικών επιστημών και των επιστημών της υγείας, επαγγελματίες: παιδαγωγοί κι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, λογοπεδικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.λπ. μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα για να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και δεξιότητές στις Τεχνικές Συμβουλευτικής και Προσωπικής Ανάπτυξης.