Tο Aegean College προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία με Δεξιότητες Συμβουλευτικής (MSc Cognitive Behavioural Therapy with Counselling Skills) υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University. Το Κολλέγιο είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και εκπαιδευτικό κέντρο στη Συμβουλευτική.

CCCU Aegean College

ελληνική συμβουλευτική

Τα επονομαζόμενα “Talking Therapies” αναφέρονται σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας που βοηθούν τους πελάτες/ασθενείς την ευκαιρία να διαχειριστούν προσωπικά, εσωτερικά ζητήματα καθώς και ζητήματα σκέψης, συναισθήματος, συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης με τους συντρόφους τους με απώτερο στόχο τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της ζωής τους.

Με θεματικές που αγγίζουν την ατομική και ομαδική Συμβουλευτική, καθώς και τη Συμβουλευτική Οικογένειας και Ζευγαριών, το μεταπτυχιακό στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία με Δεξιότητες Συμβουλευτικής στόχο έχει να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές με εξειδίκευση στη γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσω της θεωρητικής, αλλά και της βιωματικής διδασκαλίας και την εξοικείωσή τους με τις διαφορετικές σχολές Συμβουλευτικής. Βασικό στοιχείο αποτελεί η εκμάθηση Τεχνικών και Μεθόδων Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης που στο επίκεντρό τους έχουν τον άνθρωπο.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τρία χρόνια με φοίτηση μερικής απασχόλησης.

Στη Φάση 1 ο φοιτητής γνωρίζει και εξοικειώνεται με τις θεμελιώδεις έννοιες της ψυχοπαθολογίας, της νευροψυχολογίας και της ψυχοφαρμακολογίας, της επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας, ενώ έχει την ευκαιρία να υποστηρίξει την προσωπική του ανάπτυξη.

Στη Φάση 2 αναπτύσσονται τα θεωρητικά μοντέλα της Συμβουλευτικής και καλλιεργούνται μεταβιβάσιμες δεξιότητες στο σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων καθώς και δεξιότητες συμβουλευτικής παρέμβασης. Επίσης, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις πάνω στη βασικές αρχές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής προσέγγισης στη διεπιστημονική συμβουλευτική και μαθαίνουν τις εφαρμογές, τα εργαλεία και τις πρακτικές της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας.

Κατά τη Φάση 3 οι φοιτητές εφαρμόζουν τη θεωρία στην πράξη αξιοποιώντας ένα φάσμα δεξιοτήτων μέσα σε εποπτευόμενο πλαίσιο. Διδάσκονται πώς να τηρούν το ηθικό πλαίσιο καλής πρακτικής (BACP και HAC), αναπτύσσουν επικοινωνιακές και στοχαστικές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες συγγραφής αναφορών και χρήσης προγραμμάτων λογισμικού. Σε αυτό το στάδιο αναπτύσσουν διαπροσωπική αντίληψη.

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού οι φοιτητές ολοκληρώνουν 160 ώρες εποπτευόμενης και αξιολογούμενης πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενα πλαίσια.

Η εγγραφή προϋποθέτει την ολοκλήρωση 150 ωρών Προσωπικής Ψυχοθεραπείας από τους φοιτητές έως το τέλος του προγράμματος ανεξαρτήτως θεραπευτικής προσέγγισης.

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ψυχολόγους, παιδοψυχίατρους, λογοπεδικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.λπ.

 • Το Γνωσιακό-Συμπεριφορικό μοντέλο είναι από τα πλέον διαδεδομένα και με επιτυχία εφαρμόσιμα μοντέλα στο χώρο της ψυχικής υγείας.
 • Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής.
 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενούνται δύο άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Ψυχολογίας: το Εργαστήριο Ψυχομετρίας/Έρευνας και το Εργαστήριο Κλινικής Προσομοίωσης (In-house Clinic), όπου πραγματοποιούνται πειραματικές μετρήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση συνεδριών κ.λπ
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Λέσχης Κινηματογράφου του Κολλεγίου, οι οποίες περιλαμβάνουν προβολή ταινιών και εν συνεχεία ανάλυση, ομιλίες επιστημόνων και συζήτηση με το κοινό.
 • Η πρακτική άσκηση των φοιτητών γίνεται σε διακεκριμένα κέντρα και κλινικές, όπως η Εταιρεία Νόσου Alzheimer, το Γαλήνειο Μέλαθρον κ.ά.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου της ψυχικής υγείας.
 • Οι φοιτητές Ψυχολογίας συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Το Aegean College φιλοξενεί εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου της Ψυχολογίας όπως ο Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής του Aegean College είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα το οποίο εφοδιάζει τους σπουδαστές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας του χώρου.

 • Εισαγωγή στο Επάγγελμα: Ήθος, Δεοντολογία, Προετοιμασία Πρακτικής και Στοχαστικές Δεξιότητες (Introduction to the Profession: Ethos, Deontology, Practice Preparation and Reflective Skills).
 • Βασικές Αρχές Ψυχοπαθολογίας, Νευροψυχολογίας και Ψυχοφαρμακολογίας (Fundamentals of Psychopathology, Neuropsychology and Psychopharmacology).
 • Εισαγωγή στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και Θεωρητικά Μοντέλα Συμβουλευτικής (Introduction to Cognitive Behavioural Therapy and Theoretical Models of Counselling).
 • Προσωπική Ανάπτυξη για Γνωσιακούς Συμπεριφορικούς Θεραπευτές (Personal Development for Cognitive Behavioural Therapists).
 • Μεθοδολογία Έρευνας, Πειραματικός Σχεδιασμός και Στατιστική (Research Methodology, Experimental Design and Statistics).
 • Μοντέλα Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής Παρέμβασης (Models of Counselling Intervention Skills).
 • Εφαρμογές, Εργαλεία και Πρακτικές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (Applications, Tools and Practices of Cognitive Behavioural Therapy).
 • Ενσωμάτωση της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Προσέγγισης σε Διεπιστημονική Συμβουλευτική (Consolidation of Cognitive Behavioural Approach in Interdisciplinary Counselling).
 • Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και Δεξιότητες Συμβουλευτικής στη Μάθηση και τη Πρακτική (Cognitive Behavioural Therapy and Counselling Skills in Learning and Practice).
 • Μεταπτυχιακή Ερευνητική Εργασία (Postgraduate Research Project).

Το Aegean College έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης.

Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στους τομείς της Ψυχολογίας και της Λογοθεραπείας. Ουσιαστικά πρόκειται για χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών. Περιλαμβάνει παράθυρο μονής κατεύθυνσης, καθώς και οπτικοακουστική επικοινωνία μέσω κλειστού κυκλώματος σε ειδικές αίθουσες. Με αυτόν τον τρόπο οι σπουδαστές Ψυχολογίας και Λογοθεραπείας του Aegean College έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνεδρίες που διεξάγονται από έμπειρους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, ενώ παράλληλα την τάξη επιβλέπει και καθοδηγεί το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Κολεγίου.

Το Εργαστήριο Ψυχομετρικής-Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης και Λογοθεραπευτικής Παρέμβασης διαθέτει ακόμη ένα ευρύ φάσμα ψυχομετρικών και άλλων εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και πλούσιο υλικό παρέμβασης. Πέραν της παρακολούθησης, οι φοιτητές προχωρημένου επιπέδου αναλαμβάνουν έργο υπό την αυστηρή επιτήρηση των εκπαιδευτών τους προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.

Τόσο οι σπουδαστές του κλάδου Ψυχολογίας όσο και εκείνοι του κλάδου Λογοθεραπείας έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις παραδόσεις με την εφαρμογή της στο εμπειρικό πεδίο. Παράλληλα, οι φοιτητές και των δύο κλάδων καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας «διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης», σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παρέμβασης στους Τομείς Υγείας.

Κυριακή Θεοδόση-Πολυμέρη
Κυριακή Θεοδόση-Πολυμέρη

Κυριακή Θεοδόση-Πολυμέρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
drfiste
drfiste

Δρ. Μαρκέλλα Φιστέ

MSc, PhD, Lecturer, Programme Director MSc CBT with Counselling Skills
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κοΐνης Αριστοτέλης
Κοΐνης Αριστοτέλης

Δρ. Κοΐνης Αριστοτέλης

MA, MSc, PhD, Senior Lecturer, Programme Director MSc Perinatal Mental Health
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ. Λίντυ-Σάννυ Μακ Μάλλεν
Δρ. Λίντυ-Σάννυ Μακ Μάλλεν

Λίντυ – Σάννυ Μακ Μάλλεν

Dr.Λίντυ - Σάννυ Μακ Μάλλεν, Senior Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Oι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν:

 • ως σύμβουλοι και θεραπευτές σε φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής στήριξης και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • ως επόπτες νέων συμβούλων και θεραπευτών.