Το Aegean Lifelong Learning Center του Aegean College προσφέρει ένα advanced πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στο Life Coaching με τίτλο “Diploma in Master Life Coaching” το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση από τον φορέα “The International Authority for Professional Coaching and Mentors-IAPC&M.

 

Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει το εξειδικευμένο πιστοποιημένο πρόγραμμα Master Life Coaching, το οποίο στοχεύει στην κατάρτιση και στην απόκτηση επιπλέον γνώσεων στον τομέα του Life Coaching, με σκοπό οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του Master Life Coach.

Μετά τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντας θα είναι σε θέση να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά με ακόμη περισσότερες γνώσεις, εργαλεία και τεχνικές.

Η εξειδίκευση αφορά γνώσεις σε προχωρημένες δεξιότητες Coaching, γνώσεις διαχείρισης ομαδικών συνεδριών Coaching, γνώσεις για τη διαδικασία μάθησης μέσω της δράσης (Action Learning) και γνώσεις σε τεχνικές Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού και Θεωρίας Gestalt.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα International Authority for Professional Coaching & Mentoring.

Το εξειδικευμένο πιστοποιημένο πρόγραμμα Master Life Coaching παρέχει γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και σε επίπεδο ομαδικών συνεδριών.

Αναλυτικά:

  • Παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα πιο σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτεροι Coaches στον κόσμο.
  • Παρουσιάζει ολοκληρωμένα προχωρημένες δεξιότητες που χρειάζεται να επιδεικνύει σε κάθε συνεδρία του ο Master Life Coach.
  • Περιγράφει τη σημασία της διαχείρισης αλλά και τον τρόπο συντονισμού των ομαδικών συνεδριών.
  • Εξηγεί και αναλύει τον τρόπο της διαδικασίας της μάθησης μέσω της δράσης σε ομαδικές συνεδρίες.
  • Καταρτίζει τους συμμετέχοντες στη θεωρία Gestalt και στις τεχνικές της.

Το δίπλωμα στο εξειδικευμένο πρόγραμμα Master Life Coaching προσφέρει:

 

  • Παρακολούθηση μιας άρτιας και πολύπλευρης εκπαίδευσης σε ένα ιδιαίτερο σημαντικό ανθρωποκεντρικό κλάδο, όπως αυτός του Life Coaching.
  • Παρουσίαση της υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας μέσα από τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και των προαιρετικών ομαδικών διαδικτυακών συναντήσεων. Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού πραγματοποιείται με την αξιοποίηση των video διαλέξεων, των παρουσιάσεων, την μελέτη αξιόπιστων σημειώσεων και βιβλιογραφικών πηγών.
  • Ευέλικτη φοίτηση: τα μαθήματα διεξάγονται με e-learning (σύγχρονο και ασύγχρονο) και προβλέπονται προαιρετικές εβδομαδιαίες διαδικτυακές συναντήσεις με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο.
  • Αποτελεσματική επικοινωνία κατά τη διάρκεια του προγράμματος με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο και Εκπαιδευτή του προγράμματος κύριο Νάσο Φωτόπουλο, Master NLP Certified Practitioner, ICF PCC, Life & Business Coach.
  • Πιστοποίηση από τον παγκόσμιο φορέα πιστοποίησης προγραμμάτων και διαπίστευσης coaches, International Authority for Professional Coaching & Mentoring.

Το Πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές ικανότητες που απαιτούνται, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να εργαστούν στην αγορά εργασίας ως Master Life Coaches.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι στόχοι ανά μάθημα ως προς τις επιδιωκόμενες, γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες των εκπαιδευομένων συνοψίζονται ως:

Ενότητα 1η: Επιδεικνύει δεοντολογική πρακτική (Demonstrates Ethical Practice)
Ενότητα 2η: Ενσωματώνει μια νοοτροπία coaching (Embodies a Coaching Mindset)
Ενότητα 3η: Δημιουργεί και διατηρεί συμφωνίες (Establishes and Maintains Agreements)
Ενότητα 4η: Καλλιεργεί εμπιστοσύνη και την ασφάλεια (Cultivates Trust and Safety)
Ενότητα 5η: Διατηρεί Παρουσία (Maintains Presence)
Ενότητα 6η: Ακούει ενεργητικά (Listens Actively)
Ενότητα 7η: Προκαλεί Επίγνωση (Evokes Awareness)
Ενότητα 8η: Διευκολύνει την ανάπτυξη του πελάτη (Facilitates Client Growth)

 

Ενότητα 1η: Κριτική σκέψη (Critical Thinking)
Ενότητα 2η: Συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Intelligence)
Ενότητα 3η: Διαίσθηση (Intuition)
Ενότητα 4η: Ενσυνειδητότητα (Mindfulness)
Ενότητα 5η: Έμπνευση (Inspiration)
Ενότητα 6η: Χρήση δυναμικών εργαλείων (Power Tools) στο Coaching

Ενότητα 1η: Team & Group Coaching ορισμοί, συντονισμός & λειτουργία ομάδων, τα 5 στάδια εξέλιξης της ομάδας
Ενότητα 2η: Το μοντέλο Group Coaching “GROUP” και η εφαρμογή του
Ενότητα 3η: Το μοντέλο Group Coaching “Η τέχνη του Group Coaching Model”
Ενότητα 4η: Το νόημα του Team Coaching, The 7 C’s of Effective Teams
Ενότητα 5η: Team & Group Coaching ρόλοι και διαφορές
Ενότητα 6η: Εργαλεία Team & Group Coaching

Ενότητα 1η: Εισαγωγή στη διαδικασία Action Learning
Ενότητα 2η: Η διαδικασία Action Learning στην πράξη
Ενότητα 3η: Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων (Leadership skills)
Ενότητα 4η: Ανάπτυξη Ήπιων Δεξιοτήτων (Soft skills)

Νάσος Φωτόπουλος
Νάσος Φωτόπουλος

Νάσος Φωτόπουλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ