Το Aegean College προσφέρει ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη (MSc Artificial Intelligence) σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

Το μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη απαντά στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας και στις ανάγκες μιας αγοράς που σύντομα θα εισέλθει στη φάση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης όπου τα δεδομένα, η ανάλυση και η αξιοποίησή τους θα βρίσκονται στο επίκεντρο με κομβικό ρόλο και σημασία στην έρευνα και τις επιχειρήσεις.

Η γεωμετρική μεγέθυνση του όγκου των δεδομένων σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με ζωτική σημασία για την οικονομία και την κοινωνία δημιουργεί ανάγκη για στελέχη ικανά να διαχειριστούν, να συνδυάσουν, να αξιολογήσουν και να αναλύσουν τα ουσιώδη δεδομένα.

Σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο “Η Κατάσταση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Κεντρική & Νότια Ευρώπη: Ελλάδα” (Αύγουστος 2019) αναφέρεται ότι στην Ελλάδα παρατηρείται σοβαρό έλλειμμα δεξιοτήτων, μεγαλύτερο από κάθε άλλη χώρα, στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT).

Σκοπός του προγράμματος MSc Artificial Intelligence είναι να επιτρέψει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Πληροφορικής να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και να τους εφοδιάσει με εξειδικευμένες δεξιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους.

Μεταξύ άλλων το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην πληροφορική:

 • εμβαθύνει στις βάσεις δεδομένων, τη στατιστική και τη μηχανική μάθηση (machine learning) με τη μελέτη πραγματικών σεναρίων.
 • εστιάζει στους αριθμούς, τους στατιστικούς δείκτες και τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και την αξιοποίησή τους στην πράξη.
 • συνδέει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή περίπλοκων μοντέλων πρόβλεψης, διαχείρισης πελατών, επιχειρησιακής έρευνας κλπ.

 • Ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς για εργαζόμενους καταρτισμένους στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • Προσφέρεται σε ένα από τα κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια στον τομέα της Τεχνολογίας.
 • Προσφέρει εις βάθος γνώση στα Δεδομένα και αναδεικνύει την αξία τους σε επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο ως εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων.
 • Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.
 • Τα μαθήματα προσφέρονται σε Αθήνα, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.
 • Δυνατότητα έρευνας στο BioSensors SmartLab, το state-of-the-art Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Κολλεγίου.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην πληροφορική διακρίνεται σε τρεις φάσεις και περιλαμβάνει οκτώ στάδια που αντιστοιχούν σε συνολικά 180 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

 • Βάσεις Δεδομένων και SQL (Databases and SQL).
 • Δεδομένα, Πιθανότητες και Στατιστική (Data, Probability and Statistics).
 • Εργαλεία Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (Business Intelligence Tools).

 • Μηχανική Μάθηση & Python (Machine Learning & Python).
 • Νευρωνικά Δίκτυα & Βαθιά Μάθηση (Neural Nets & Deep Learning).
 • Βελτιστοποίηση Μοντέλων (20 credits).

 • Επαγγελματική Πρακτική και Μεθοδολογία Έρευνας (Professional Practice and Research Methodology).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Postgraduate Dissertation).

Το Κολλέγιο διαθέτει άριστες υποδομές στον τομέα της Πληροφορικής και στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη.

Κυριάκος Σκουλαρίκης Aegean College
Κυριάκος Σκουλαρίκης Aegean College

Κυριάκος Σκουλαρίκης

Programme Leader
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θανάσης Χασάπης
Θανάσης Χασάπης

Θανάσης Χασάπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πέτρος Περιμένης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να ανοίγει προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε διάφορους κλάδους όπως:

 • λιανικό εμπόριο.
 • τηλεπικοινωνίες.
 • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αξιολόγηση κινδύνου.
 • υπηρεσίες Υγείας.
 • έρευνα & ανάπτυξη.